STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        O PROJEKCIE       


STRONA GŁÓWNA
IKONOGRAFIA: zdjęcia pluskwiaków w dużej rozdzielczości wykonane techniką warstwową wraz ze zbiorem wskazówek (opartych głównie na kluczach polskich i francuskich) do samodzielnego oznaczania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych.


ROZMIESZCZENIE: mapy występowania wszystkich gatunków na podstawie danych literaturowych. Mapy aktualizowane są systematycznie, pod każdą wyszczególniono publikacje, na podstawie których została wygenorowana mapa. Na chwilę obecną w bazie danych znajdują się wszystkie całościowe opracowania i monografie, pozostałe prace są sukcesywnie dodawane (ilość wprowadzonych prac obejmuje ponad 620 pozycji dotyczących Heteroptera, a baza liczy blisko 65500 rekordów).


WYKAZ GATUNKÓW: lista wszystkich gatunków pluskwiaków stwierdzonych z terenów naszego kraju.HETEROPTERA POLONIAE - ACTA FAUNISTICA: czasopismo faunistyczne publikujące dane o pluskwiakach różnoskrzydłych z Polski i całego świata.Aktualności

12.01.2018 - spis literatury został zaktualizowany o wszystkie publikacje podsumowane w ubiegłym stuleciu (Lis J.A. 1994) i zawiera obecnie całość prac od 1603 roku do czasów współczesnych.

11.12.2017 - na stronie ze statystykami dodano m.in. zestawienie ilości gatunków Heteroptera wykazanych z poszczególnych krain zoogeograficznych.

29.11.2017 - na stronie dostępne są już statystyki występowania pluskwiaków różnoskrzydłych oraz mapy pokazujące stopień poznania heteropterofauny kraju: link.

28.11.2017 - za sprawą Krzysztofa Przondziono i Pawła Niemca na stronie pojawiły się nowe zdjęcia z natury kilkunastu gatunków.

21.11.2017 - dostępna jest nowa wersja programu MapaUTM (został usprawniony algorytm rysowania punktów na mapie): MapaUTM ver. 5.2.

20.11.2017 - zaktualizowano sekcję Rozmieszczenie. Obecnie dla każdego gatunku dostępne jest, wraz z mapą, szczegółowe rozmieszczenie w kraju (lista miejscowości, z kwadratami UTM, podzielona według krain zoogeograficznych).

19.11.2017 - w ikonografii (dzięki uprzejmości dr Artura Taszakowskiego) pojawiły się nowe, rzadkie gatunki: Eurycolpus flaveolus i Berytinus signoreti.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.


darmowe statystyki www