STRONA G£ÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIĤMIENNICTWO        O PROJEKCIE       


ROZMIESZCZENIE
   Zbiór danych zawiera obecnie ponad 55000 rekordów z 707 prac o Heteroptera Polski wprowadzonych w ca³oĥci. Uzyskanie dostêpu do brakujħcych publikacji (wprowadzonych czêĥciowo lub wcale) umożliwi powiêkszenie zbioru rekordów i jeszcze pe³niejsze zilustrowanie rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzyd³ych w kraju (niektóre rekordy oparte sħ jedynie na ca³oĥciowych opracowaniach i przeglħdach rodzin). Wspó³czesne prace dodawane sħ na bieżħco, a aktualizacja map na stronie odbywa siê tak czêsto, jak to możliwe.

   W zbiorze rekordów po³ożono nacisk na jednoznacznoĥĉ wektora danych (kraina - miejsce - UTM). Aby zrealizowaĉ takie za³ożenie, w przypadku niektórych miejscowoĥci po ich nazwie figuruje cyfra rzymska. Dla przyk³adu Zwierzyniec znajduje siê zarówno na Roztoczu, jak i w Puszczy Bia³owieskiej; w zbiorze obie miejscowoĥci wystêpujħ odpowiednio jako Zwierzyniec, I oraz Zwierzyniec, II. Podobna sytuacja dotyczy miast leżħcych na kilku kwadratach UTM oraz obszarów, którym trudno przyporzħdkowaĉ jeden kwadrat (np. Karkonosze, Tatry, Bory Tucholskie).

Lista wszystkich publikacji

Statystyki dotyczħce Heteroptera Polski


Ostatnia aktualizacja: 24.03.2019.

Lista rodzin w kolejnoĤci alfabetycznej

Acanthosomatidae     Alydidae     Anthocoridae     Aradidae     Berytidae     Cimicidae     Ceratocombidae     Coreidae     Cydnidae     Dipsocoridae     Leptopodidae     Lygaeoidea     Microphysidae     Miridae     Nabidae     Pentatomidae     Piesmatidae     Plataspidae     Pyrrhocoridae     Reduviidae     Rhopalidae     Saldidae     Scutelleridae     Stenocephalidae     Tingidae     Thyreocoridae    ACANTHOSOMATIDAE

1.Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)
2.Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)
3.Elasmostethus brevis Lindberg, 1934
4.Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)
5.Elasmostethus minor Horváth, 1899
6.Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)
7.Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865)
8.Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)


ALYDIDAE

1.Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)
2.Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)


ANTHOCORIDAE

1.Acompocoris alpinus Reuter, 1875
2.Acompocoris pygmaeus (Fallén, 1807)
3.Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)
4.Anthocoris amplicollis Horváth, 1893
5.Anthocoris confusus Reuter, 1884
6.Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773)
7.Anthocoris limbatus Fieber, 1836
8.Anthocoris minki minki Dohrn, 1860
9.Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)
10.Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
11.Anthocoris pilosus (Jakovlev, 1877)
12.Anthocoris sarothamni Douglas et Scott, 1865
13.Anthocoris simulans Reuter, 1884
14.Dufouriellus ater (Dufour, 1833)
15.Elatophilus nigricornis (Zetterstedt, 1838)
16.Elatophilus pini (Bärensprung, 1858)
17.Elatophilus stigmatellus (Zetterstedt, 1838)
18.Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794)
19.Lyctocoris dimidiatus (Spinola, 1837)
20.Orius agilis (Flor, 1860)
21.Orius horvathi (Reuter, 1884)
22.Orius laticollis laticollis (Reuter, 1884)
23.Orius majusculus (Reuter, 1879)
24.Orius minutus (Linnaeus, 1758)
25.Orius niger (Wolff, 1811)
26.Orius vicinus (Ribaut, 1923)
27.Scoloposcelis pulchella pulchella (Zetterstedt, 1838)
28.Temnostethus dacicus (Puton, 1888)
29.Temnostethus gracilis Horváth, 1907
30.Temnostethus longirostris (Horváth, 1907)
31.Temnostethus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)
32.Temnostethus reduvinus reduvinus (Herrich-Schaeffer, 1850)
33.Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schaeffer, 1835)
34.Xylocoridea brevipennis Reuter, 1876
35.Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)
36.Xylocoris formicetorum (Boheman, 1844)
37.Xylocoris galactinus (Fieber, 1836)
38.Xylocoris lativentris (Sahlberg J.R., 1870)


ARADIDAE

1.Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833)
2.Aneurus laevis laevis (Fabricius, 1775)
3.Aradus aterrimus Fieber, 1864
4.Aradus betulae (Linnaeus, 1758)
5.Aradus betulinus Fallén, 1807
6.Aradus bimaculatus Reuter, 1872
7.Aradus brevicollis Fallén, 1807
8.Aradus cinnamomeus Panzer, 1806
9.Aradus conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835
10.Aradus corticalis (Linnaeus, 1758)
11.Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794)
12.Aradus erosus Fallén, 1807
13.Aradus lugubris Fallén, 1807
14.Aradus mirus Bergroth, 1894
15.Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988
16.Aradus ribauti Wagner, 1956
17.Aradus signaticornis Sahlberg R.F., 1848
18.Aradus truncatus Fieber, 1860
19.Aradus versicolor Herrich-Schaeffer, 1835
20.Mezira tremulae tremulae (Germar, 1822)


BERYTIDAE

1.Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)
2.Berytinus crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835)
3.Berytinus hirticornis horticornis (Brullé, 1836)
4.Berytinus minor minor (Herrich-Schaeffer, 1835)
5.Berytinus montivagus (Meyer-Dur, 1841)
6.Berytinus signoreti (Fieber, 1859)
7.Gampsocoris punctipes punctipes (Germar, 1822)
8.Gampsocoris culicinus (Seidenstucker, 1948)
9.Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)
10.Neides tipularius (Linnaeus, 1758)


CERATOCOMBIDAE

1.Ceratocombus brevipennis Poppius, 1910
2.Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 1819)
3.Ceratocombus corticalis Reuter, 1889


CIMICIDAE

1.Cimex columbarius (Jenyns, 1839)
2.Cimex dissimilis (Horvath, 1910)
3.Cimex lectularius (Linnaeus, 1758)
4.Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816)


COREIDAE

1.Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)
2.Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)
3.Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835)
4.Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)
5.Ceraleptus lividus Stein, 1858
6.Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
7.Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)
8.Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)
9.Enoplops scapha (Fabricius, 1794)
10.Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)
11.Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer, 1839
12.Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)
13.Nemocoris fallenii Sahlberg R.F., 1848
14.Spathocera dalmanii (Schilling, 1829)
15.Spathocera laticornis (Schilling, 1829)
16.Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)
17.Ulmicola spinipes (Fallén, 1807)


CYDNIDAE

1.Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758)
2.Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)
3.Canthophorus dubius (Scopoli, 1763)
4.Canthophorus impressus (Horváth, 1881)
5.Cydnus aterrimus (Forster J.R., 1771)
6.Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)
7.Legnotus picipes (Fallén, 1807)
8.Microporus nigrita (Fabricius, 1794)
9.Ochetostethus opacus (Scholtz, 1847)
10.Sehirus luctuosus Mulsant et Rey, 1866
11.Sehirus morio (Linnaeus, 1761)
12.Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)
13.Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)


DIPSOCORIDAE

1.Cryptostemma alienum Herrich-Schaeffer, 1835
2.Cryptostemma carpathicum Josifov, 1967
3.Pachycoleus pusillimum (Sahlberg J.R., 1870)
4.Pachycoleus waltli (Fieber, 1860)


LEPTOPODIDAE

1.Leptopus marmoratus (Goeze, 1778)


LYGAEOIDEA

1.Acompus laticeps Ribaut, 1929
2.Acompus pallipes (Herrich-Schaeffer, 1834)
3.Acompus rufipes (Wolff, 1804)
4.Aellopus atratus (Goeze, 1778)
5.Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)
6.Arocatus longiceps (Stal, 1872)
7.Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798)
8.Arocatus roeselii (Schilling, 1829)
9.Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
10.Camptotelus lineolatus lineolatus (Schilling, 1829)
11.Chilacis typhae (Perris, 1857)
12.Cymus aurescens Distant, 1883
13.Cymus claviculus (Fallén, 1807)
14.Cymus glandicolor Hahn, 1832
15.Cymus melanocephalus Fieber, 1861
16.Dimorphopterus blissoides (Bearensprung, 1859)
17.Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857)
18.Drymus brunneus brunneus (Sahlberg R.F., 1848)
19.Drymus latus latus Douglas et Scott, 1871
20.Drymus pilicornis (Mulsant et Rey, 1852)
21.Drymus pumilio Puton, 1877
22.Drymus ryeii Douglas et Scott, 1865
23.Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775)
24.Emblethis denticollis Horvath, 1878
25.Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963
26.Emblethis griseus (Wolff, 1802)
27.Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)
28.Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758)
29.Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839)
30.Eremocoris plebejus (Fallén, 1807)
31.Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775)
32.Gastrodes abietum Bergroth, 1914
33.Gastrodes grossipes grossipes (De Geer, 1773)
34.Geocoris ater (Fabricius, 1787)
35.Geocoris dispar (Waga, 1839)
36.Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761)
37.Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804)
38.Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775)
39.Heterogaster artemisiae Schilling, 1829
40.Heterogaster cathariae Geoffroy, 1785
41.Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
42.Horvathiolus superbus (Pollich, 1781)
43.Ischnocoris angustulus (Boheman, 1852)
44.Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829)
45.Ischnodemus quadratus Fieber, 1837
46.Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)
47.Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)
48.Lamproplax picea (Flor, 1860)
49.Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)
50.Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758)
51.Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
52.Lygaeus simulans Decker, 1985
53.Macrodema microptera (Curtis, 1836)
54.Macroplax preyssleri (Fieber, 1837)
55.Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)
56.Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)
57.Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840)
58.Megalonotus hirsutus Fieber, 1861
59.Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
60.Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870)
61.Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)
62.Metopoplax origani (Kolenati, 1845)
63.Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)
64.Nysius cymoides (Spinola, 1837)
65.Nysius ericae ericae (Schilling, 1829)
66.Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)
67.Nysius senecionis senecionis (Schilling, 1829)
68.Nysius thymi thymi (Wolff, 1804)
69.Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)
70.Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)
71.Oxycarenus modestus (Fallén, 1829)
72.Oxycarenus pallens (Herrich-Schaeffer, 1850)
73.Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)
74.Pachybrachius luridus Hahn, 1826
75.Panaorus adspersus (Mulsant et Rey, 1852)
76.Peritrechus angusticollis (Sahlberg, 1848)
77.Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)
78.Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
79.Peritrechus lundii (Gmelin, 1790)
80.Peritrechus nubilus (Fallén, 1807)
81.Pionosomus opacellus Horváth, 1895
82.Pionosomus varius (Wolff, 1804)
83.Platyplax salviae Schilling, 1829
84.Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807)
85.Plinthisus pusillus (Scholtz, 1847)
86.Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)
87.Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)
88.Raglius confusus (Reuter, 1886)
89.Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794)
90.Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)
91.Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)
92.Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)
93.Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)
94.Scolopostethus grandis (Horvath, 1881)
95.Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)
96.Scolopostethus pilosus pilosus Reuter, 1875
97.Scolopostethus puberulus Horváth, 1887
98.Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875
99.Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)
100.Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)
101.Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785)
102.Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)
103.Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)
104.Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer, 1835)
105.Taphropeltus hamulatus (Thomson, 1870)
106.Trapezonotus anorus (Flor, 1860)
107.Trapezonotus arenarius arenarius (Linnaeus, 1758)
108.Trapezonotus desertus Seidenstücker, 1951
109.Trapezonotus dispar Stal, 1872
110.Tropidophlebia costalis (Herrich-Schaeffer, 1850)
111.Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778)
112.Tropistethus holosericeus (Scholtz, 1846)
113.Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)


MICROPHYSIDAE

1.Loricula bipunctata (Perris, 1857)
2.Loricula elegantula (Baerensprung, 1858)
3.Loricula exilis (Fallén, 1807)
4.Loricula pselaphiformis Curtis, 1833
5.Myrmedobia coleoptrata (Fallén, 1807)
6.Myrmedobia distinguenda Reuter, 1884


MIRIDAE

1.Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841)
2.Acetropis gimmerthalii gimmerthalii (Flor, 1860)
3.Acetropis longirostris Puton, 1875
4.Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835)
5.Adelphocoris detritus (Fieber, 1861)
6.Adelphocoris josifovi Wagner, 1968
7.Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
8.Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)
9.Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836)
10.Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
11.Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843)
12.Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)
13.Agnocoris reclairei (Wagner, 1949)
14.Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)
15.Alloeonotus fulvipes (Scopoli, 1763)
16.Alloeotomus germanicus Wagner, 1939
17.Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807)
18.Amblytylus albidus (Hahn, 1834)
19.Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)
20.Apolygus limbatus (Fallén, 1807)
21.Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)
22.Apolygus rhamnicola (Reuter, 1885)
23.Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)
24.Asciodema obsoletum (Fieber, 1864)
25.Atractotomus kolenati (Flor, 1860)
26.Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)
27.Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843)
28.Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)
29.Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856)
30.Bothynotus pilosus (Boheman, 1852)
31.Brachyarthrum limitatum Fieber, 1958
32.Brachycoleus decolor Reuter, 1887
33.Brachycoleus pilicornis pilicornis (Panzer, 1805)
34.Bryocoris pteridis (Fallén, 1807)
35.Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)
36.Calocoris alpestris (Meyer-Dür, 1843)
37.Calocoris roseomaculatus roseomaculatus (De Geer, 1773)
38.Camptozygum aequale (Villers, 1789)
39.Campylomma annulicorne (Signoret, 1865)
40.Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843)
41.Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)
42.Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758)
43.Capsus ater (Linnaeus, 1758)
44.Capsus pilifer (Remane, 1950)
45.Capsus wagneri (Remane, 1950)
46.Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807)
47.Charagochilus spiralifer Kerzhner, 1988
48.Charagochilus weberi Wagner, 1953
49.Chlamydatus evanescens (Boheman, 1852)
50.Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807)
51.Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)
52.Chlamydatus saltitans (Fallén, 1807)
53.Closterotomus biclavatus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
54.Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773)
55.Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)
56.Compsidolon salicellum (Herrich-Schaeffer, 1841)
57.Conostethus roseus (Fallén, 1807)
58.Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875
59.Cremnocephalus alpestris Wagner E., 1941
60.Criocoris crassicornis (Hahn, 1834)
61.Criocoris nigripes Fieber, 1861
62.Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767)
63.Cyrtorhinus caricis (Fallén, 1807)
64.Deraeocoris annulipes (Herrich-Schaeffer, 1842)
65.Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862)
66.Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837)
67.Deraeocoris olivaceus (Fabricius, 1777)
68.Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807)
69.Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758)
70.Deraeocoris scutellaris (Fabricius, 1794)
71.Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767)
72.Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885
73.Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807)
74.Dicyphus annulatus (Wolff, 1804)
75.Dicyphus constrictus (Boheman, 1852)
76.Dicyphus epilobii Reuter, 1883
77.Dicyphus errans (Wolff, 1804)
78.Dicyphus globulifer (Fallén, 1829)
79.Dicyphus pallicornis (Fieber, 1861)
80.Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer, 1836)
81.Dicyphus stachydis stachydis Sahlberg J.R., 1878
82.Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)
83.Europiella albipennis (Fallén, 1829)
84.Europiella alpina (Reuter, 1875)
85.Europiella artemisiae (Becker, 1864)
86.Eurycolpus flaveolus (Stal, 1858)
87.Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843)
88.Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794)
89.Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877
90.Globiceps juniperi Reuter, 1902
91.Globiceps sordidus sordidus Reuter, 1876
92.Globiceps sphaegiformis (Rossi, 1790)
93.Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 1777)
94.Hallodapus montandoni Reuter, 1895
95.Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835)
96.Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)
97.Halticus luteicollis (Panzer, 1804)
98.Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)
99.Halticus saltator (Geoffroy, 1785)
100.Harpocera thoracica (Fallén, 1807)
101.Heterocapillus tigripes (Mulsant, 1852)
102.Heterocordylus erythropthalmus erythropthalmus (Hahn, 1833)
103.Heterocordylus genistae (Scopoli, 1763)
104.Heterocordylus leptocerus (Kirschbaum, 1856)
105.Heterocordylus tibialis (Hahn, 1833)
106.Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)
107.Heterotoma merioptera (Scopoli, 1763)
108.Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
109.Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807)
110.Horistus orientalis (Gmelin, 1790)
111.Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835)
112.Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
113.Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807)
114.Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
115.Lopus decolor decolor (Fallén, 1807)
116.Lygocoris contaminatus (Fallén, 1807)
117.Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)
118.Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807)
119.Lygocoris viridis (Fallén, 1807)
120.Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
121.Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
122.Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838)
123.Lygus rugulipennis Poppius, 1911
124.Lygus wagneri Remane, 1955
125.Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839)
126.Macrolophus rubi Woodroffe, 1957
127.Macrotylus herrichi (Reuter, 1873)
128.Macrotylus horvathi (Reuter, 1876)
129.Macrotylus paykullii (Fallén, 1807)
130.Macrotylus quadrilineatus (Schrank, 1785)
131.Macrotylus solitarius (Meyer-Dür, 1843)
132.Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)
133.Mecomma ambulans ambulans (Fallén, 1807)
134.Megacoelum beckeri (Fieber, 1870)
135.Megacoelum infusum (Herrich-Schaeffer, 1837)
136.Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)
137.Megalocoleus exsanguis (Herrich-Schaeffer, 1836)
138.Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)
139.Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807)
140.Mermitelocerus schmidtii (Fieber, 1836)
141.Miris striatus (Linnaeus, 1758)
142.Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758)
143.Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829)
144.Monosynamma sabulicola (Wagner, 1947)
145.Myrmecoris gracilis (Sahlberg R.F., 1848)
146.Notostira elongata (Geoffroy, 1785)
147.Notostira erratica (Linnaeus, 1758)
148.Odontoplatys bidentulus (Herrich-Schaeffer, 1842)
149.Oncotylus punctipes Reuter, 1873
150.Oncotylus viridiflavus viridiflavus (Goeze, 1778)
151.Orthocephalus bivittatus Fieber, 1864
152.Orthocephalus brevis (Panzer, 1798)
153.Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)
154.Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)
155.Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer, 1835)
156.Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807)
157.Orthops basalis (Costa A., 1853)
158.Orthops campestris (Linnaeus, 1758)
159.Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)
160.Orthops montanus (Schilling, 1837)
161.Orthotylus adenocarpi adenocarpi (Perris, 1857)
162.Orthotylus bilineatus (Fallén, 1807)
163.Orthotylus concolor (Kirschbaum, 1856)
164.Orthotylus ericetorum ericetorum (Fallén, 1807)
165.Orthotylus flavinervis (Kirschbaum, 1856)
166.Orthotylus flavosparsus (Sahlberg C.R., 1841)
167.Orthotylus fuscescens (Kirschbaum, 1856)
168.Orthotylus interpositus Schmidt E., 1938
169.Orthotylus marginalis Reuter, 1883
170.Orthotylus nassatus (Fabricius, 1787)
171.Orthotylus prasinus (Fallén, 1826)
172.Orthotylus tenellus (Fallén, 1807)
173.Orthotylus virens (Fallén, 1807)
174.Orthotylus virescens (Douglas et Scott, 1865)
175.Orthotylus viridinervis (Kirschbaum, 1856)
176.Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843)
177.Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781)
178.Phoenicocoris dissimilis (Reuter, 1878)
179.Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843)
180.Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829)
181.Phylus coryli (Linnaeus, 1758)
182.Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767)
183.Phylus plagiatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
184.Phytocoris confusus Reuter, 1896
185.Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856
186.Phytocoris insignis Reuter, 1876
187.Phytocoris intricatus Flor, 1861
188.Phytocoris jordani Wagner, 1954
189.Phytocoris longipennis Flor, 1861
190.Phytocoris nowickyi Fieber, 1870
191.Phytocoris pini Kirschbaum, 1856
192.Phytocoris populi (Linnaeus, 1758)
193.Phytocoris reuteri Saunders, 1876
194.Phytocoris tiliae tiliae (Fabricius, 1777)
195.Phytocoris ulmi (Linnaeus, 1758)
196.Phytocoris varipes Boheman, 1852
197.Piezocranum simulans Horváth, 1877
198.Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856)
199.Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)
200.Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1856)
201.Pilophorus perplexus (Douglas et Scott, 1875)
202.Pinalitus atomarius (Meyer-Dür, 1843)
203.Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)
204.Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)
205.Pinalitus viscicola (Puton, 1888)
206.Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)
207.Placochilus seladonicus seladonicus (Fallén, 1807)
208.Plagiognathus arbustorum arbustorum (Fabricius, 1794)
209.Plagiognathus bipunctatus Reuter, 1883
210.Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)
211.Plagiognathus fulvipennis (Kirschbaum, 1856)
212.Plagiognathus vitellinus (Scholtz, 1847)
213.Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)
214.Polymerus asperulae (Fieber, 1861)
215.Polymerus brevicornis (Reuter, 1879)
216.Polymerus cognatus (Fieber, 1858)
217.Polymerus holosericeus Hahn, 1831
218.Polymerus microphthalmus (Wagner, 1951)
219.Polymerus nigrita (Fallén, 1807)
220.Polymerus palustris (Reuter, 1907)
221.Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
222.Polymerus vulneratus (Panzer, 1806)
223.Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856)
224.Psallus ambiguus (Fallén, 1807)
225.Psallus assimilis Stichel, 1956
226.Psallus betuleti betuleti (Fallén, 1826)
227.Psallus confusus Rieger, 1981
228.Psallus falleni Reuter, 1883
229.Psallus flavellus Stichel, 1933
230.Psallus haematodes (Gmelin, 1790)
231.Psallus lapponicus Reuter, 1874
232.Psallus lepidus Fieber, 1858
233.Psallus luridus Reuter, 1878
234.Psallus montanus Josifov, 1973
235.Psallus mollis (Mulsant et Rey, 1852)
236.Psallus perrisi (Mulsant et Rey, 1852)
237.Psallus piceae Reuter, 1878
238.Psallus pinicola Reuter, 1875
239.Psallus pseudoplatani Reichling, 1984
240.Psallus quercus (Kirschbaum, 1856)
241.Psallus salicis (Kirschbaum, 1856)
242.Psallus variabilis (Fallén, 1829)
243.Psallus varians (Herrich-Schaeffer, 1841)
244.Psallus vittatus (Fieber, 1861)
245.Psallus wagneri Ossiannilsson F., 1953
246.Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843)
247.Reuteria marqueti Puton, 1875
248.Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794)
249.Salicarius roseri (Herrich-Schaeffer, 1838)
250.Stenodema calcarata (Fallén, 1807)
251.Stenodema holsata (Fabricius, 1787)
252.Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758)
253.Stenodema sericans (Fieber, 1861)
254.Stenodema trispinosa Reuter, 1904
255.Stenodema virens (Linnaeus, 1767)
256.Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
257.Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847)
258.Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)
259.Strongylocoris luridus (Fallén, 1807)
260.Strongylocoris niger (Herrich-Schaeffer, 1835)
261.Strongylocoris steganoides (Sahlberg J.R., 1875)
262.Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 1767)
263.Teratocoris antennatus (Boheman, 1852)
264.Teratocoris paludum Sahlberg J.R., 1870
265.Teratocoris saundersi saundersi Douglas et Scott, 1869
266.Tinicephalus hortulanus (Meyer-Dür, 1843)
267.Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)
268.Trigonotylus psammaecolor Reuter
269.Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834)
270.Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785)
271.Tuponia prasina (Fieber, 1864)


NABIDAE

1.Himacerus apterus (Fabricius, 1798)
2.Himacerus boops (Schiodte, 1870)
3.Himacerus major (Costa A., 1842)
4.Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)
5.Nabis brevis brevis Scholtz, 1847
6.Nabis ericetorum Scholtz, 1847
7.Nabis ferus (Linnaeus, 1758)
8.Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847
9.Nabis limbatus Dahlbom, 1851
10.Nabis lineatus Dahlbom, 1851
11.Nabis pseudoferus pseudoferus Remane, 1949
12.Nabis punctatus punctatus Costa A., 1847
13.Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)
14.Prostemma aeneicolle Stein, 1857
15.Prostemma guttula guttula (Fabricius, 1787)


PENTATOMIDAE

1.Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
2.Aelia klugii Hahn, 1833
3.Aelia rostrata Boheman, 1852
4.Antheminia lunulata (Goeze, 1778)
5.Arma custos (Fabricius, 1794)
6.Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)
7.Carpocoris melanocerus (Mulsant et Rey, 1852)
8.Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
9.Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758)
10.Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1852)
11.Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
12.Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)
13.Eurydema fieberi Fieber, 1837
14.Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
15.Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
16.Eurydema rotundicollis (Dohrn, 1860)
17.Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)
18.Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)
19.Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776)
20.Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)
21.Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794)
22.Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)
23.Menaccarus arenicola (Scholz, 1847)
24.Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830)
25.Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)
26.Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
27.Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
28.Palomena viridissima (Poda, 1761)
29.Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)
30.Peribalus strictus (Fabricius, 1803)
31.Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
32.Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
33.Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781)
34.Podops inunctus (Fabricius, 1775)
35.Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)
36.Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)
37.Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)
38.Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794)
39.Sciocoris homalonotus Fieber, 1851
40.Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851
41.Sciocoris microphthalmus Flor, 1860
42.Sciocoris umbrinus (Wolff, 1804)
43.Stagonomus amoenus (Brullé, 1832)
44.Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
45.Staria lunata (Hahn, 1835)
46.Troilus luridus (Fabricius, 1775)
47.Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)


PIESMATIDAE

1.Parapiesma quadratum (Fieber, 1844)
2.Parapiesma variabile (Fieber, 1844)
3.Piesma capitatum (Wolff, 1804)
4.Piesma maculatum (Laporte, 1833)


PLATASPIDAE

1.Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)


PYRRHOCORIDAE

1.Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
2.Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845)


REDUVIIDAE

1.Coranus subapterus (De Geer, 1773)
2.Coranus woodroffei (Putshkov, 1982)
3.Empicoris baerensprungi (Dohrn, 1863)
4.Empicoris culiciformis (De Geer, 1773)
5.Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758)
6.Phymata crassipes (Fabricius, 1775)
7.Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)
8.Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)
9.Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)
10.Rhynocoris iracundus (Poda, 1761)


RHOPALIDAE

1.Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)
2.Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)
3.Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
4.Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)
5.Myrmus miriformis (Fallén, 1807)
6.Rhopalus conspersus (Fieber, 1837)
7.Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)
8.Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829
9.Rhopalus rufus Schilling, 1829
10.Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)
11.Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)
12.Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758)
13.Stictopleurus pictus (Fieber, 1861)
14.Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)


SALDIDAE

1.Chartoscirta cincta cincta Herrich-Schaeffer, 1842
2.Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835)
3.Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807)
4.Halosalda lateralis (Fallén, 1807)
5.Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)
6.Macrosaldula variabilis (Herrich-Schaeffer, 1835)
7.Micracanthia marginalis (Fallén, 1807)
8.Salda littoralis (Linnaeus, 1758)
9.Salda morio Zetterstedt, 1838
10.Salda muelleri (Gmelin, 1790)
11.Salda sahlbergi Reuter, 1875
12.Saldula arenicola (Scholtz, 1847)
13.Saldula c-album (Fieber, 1859)
14.Saldula fucicola (Sahlberg J.R., 1870)
15.Saldula melanoscela (Fieber, 1859)
16.Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)
17.Saldula orthochila (Fieber, 1859)
18.Saldula pallipes (Fabricius, 1794)
19.Saldula palustris (Douglas, 1874)
20.Saldula pilosella pilosella (Thomson, 1871)
21.Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)
22.Saldula vestita (Douglas et Scott, 1874)
23.Teloleuca branczikii (Reuter, 1891)
24.Teloleuca pellucens (Fabricius, 1779)


SCUTELLERIDAE

1.Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
2.Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)
3.Eurygaster austriaca (Schrank, 1776)
4.Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761)
5.Odontoscelis lineola Rambur, 1839
6.Phimodera flori Fieber, 1863
7.Phimodera humeralis (Dalman, 1823)
8.Phimodera lapponica (Zetterstedt, 1828)


STENOCEPHALIDAE

1.Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)
2.Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781)
3.Dicranocephalus medius (Mulsant et Rey, 1870)


TINGIDAE

1.Acalypta brunnea (Germar, 1836)
2.Acalypta carinata (Panzer, 1806)
3.Acalypta gracilis (Fieber, 1844)
4.Acalypta marginata (Wolff, 1804)
5.Acalypta musci (Schrank, 1781)
6.Acalypta nigrina (Fallén, 1807)
7.Acalypta parvula (Fallén, 1807)
8.Acalypta platycheila (Fieber, 1844)
9.Agramma confusum (Puton, 1879)
10.Agramma femorale Thomson, 1871
11.Agramma laetum (Fallén, 1807)
12.Agramma ruficorne (Germar, 1835)
13.Agramma tropidopterum Flor, 1860
14.Campylosteira verna (Fallén, 1826)
15.Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778)
16.Catoplatus fabricii (Stal, 1868)
17.Copium clavicorne clavicorne (Linnaeus, 1758)
18.Derephysia cristata (Panzer, 1806)
19.Derephysia foliacea foliacea (Fallén, 1807)
20.Dictyla convergens (Herrich-Schaeffer, 1835)
21.Dictyla echii (Schrank, 1782)
22.Dictyla humuli (Fabricius, 1794)
23.Dictyla lupuli (Herrich-Schaeffer, 1837)
24.Dictyla platyoma (Fieber, 1861)
25.Dictyla rotundata (Herrich-Schaeffer, 1835)
26.Dictyonota fuliginosa Costa A., 1853
27.Dictyonota strichnocera Fieber, 1844
28.Elasmotropis testacea testacea (Herrich-Schaeffer, 1830)
29.Galeatus affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)
30.Galeatus maculatus (Herrich-Schaeffer, 1838)
31.Galeatus sinuatus (Herrich-Schaeffer, 1838)
32.Galeatus spinifrons (Fallén, 1807)
33.Kalama tricornis (Schrank, 1801)
34.Lasiacantha capucina capucina (Germar, 1837)
35.Lasiacantha gracilis (Herrich-Schaeffer, 1830)
36.Oncochila scapularis (Fieber, 1844)
37.Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 1830)
38.Physatocheila costata (Fabricius, 1794)
39.Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838)
40.Physatocheila harwoodi China, 1936
41.Physatocheila smreczynskii China, 1952
42.Stephanitis oberti (Kolenati, 1857)
43.Stephanitis pyri (Fabricius, 1775)
44.Stephanitis rhododendri Horváth, 1905
45.Stephanitis takeyai Drake et Maa, 1955
46.Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)
47.Tingis angustata (Herrich-Schaeffer, 1838)
48.Tingis cardui (Linnaeus, 1758)
49.Tingis crispata (Herrich-Schaeffer, 1838)
50.Tingis geniculata (Fieber, 1844)
51.Tingis grisea Germar, 1835
52.Tingis maculata (Herrich-Schaeffer, 1838)
53.Tingis pilosa Hummel, 1825
54.Tingis ragusana (Fieber, 1861)
55.Tingis reticulata Herrich-Schaeffer, 1835


THYREOCORIDAE

1.Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)


Copyright: Grzegorz Gierlasiñski. 2013-2019.