START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Leptopterna dolabrata

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Leptopterna dolabrata:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa szersza niż jej długość; oczy lekko odsunięte od obrączki apikalnej; czarne plamy na głowie i przedpleczu bardzo wyraźne; u samców ciemię dwa razy szersze niż oko; pierwszy człon czułków raczej cylindryczny (u przedstawicieli rodzaju Teratocoris wyraźnie pogrubiony przy podstawie); u samic: drugi człon czułków cylindryczny, nieznacznie grubszy przy podstawie niż na górze.; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; włosy na odnóżach czarne, brązowe lub żółtawe (u wystepującego w Hiszpanii i Portugalii gatunku L. pilosa włosy są białe); pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte; długość ciała większa niż 7.0 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.