STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        O PROJEKCIE       


O PROJEKCIEZałożenia:

Ideą projektu jest zebranie i udostępnienie w przystępnej formie wiedzy dotyczącej różnorodności, rozmieszczenia oraz identyfikacji przedstawicieli pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) występujących na terenie Polski. W tym celu przygotowano wykaz piśmiennictwa dotyczącego krajowych Heteroptera, krytyczną listę gatunków spotykanych w Polsce, mapy przedstawiające ich rozmieszczenie, a także ikonografię i wskazówki do oznaczania. W wielu przypadkach wskazówki te są tłumaczeniem prac pisanych w języku niemieckim, francuskim i angielskim.

Autorami projektu są Grzegorz Gierlasiński (pomysłodawca i redaktor) oraz Artur Taszakowski.


Sposób cytowania:

Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013-2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.


Na stronach wykorzystano następujące prace:

- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2002.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2004.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2008.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
- "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
- "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I". J. Gorczyca, Warszawa 2007.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II". J. Gorczyca, A. Wolski, Warszawa 2011.
- "Faune de l'Europe et du Bassin Mediterrian. Tom 7. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae". J. Pericart. Paris 1972.
- "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. Wegner et H. H. Weber", Paris 1964.
- "Faune de France, tom 84. Heteropteres Lygaeidae Euro-Mediterraneens. J. Pericart", Paris 1998.
- "Słownik entomologiczny". J. Razowski. Warszawa 1987.


Podziękowania:

Autorzy strony pragną podziękować następującym osobom za pomoc w tworzeniu tej strony, udostępnienie zdjęć, przekazanie okazów lub pomoc merytoryczną:

- dr Grzegorz Hebda (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz udostępnienie okazów blisko 200 gatunków w celu wykonania zdjęć oraz ponad 50 fotografii pluskwiaków w naturze, a także cenne uwagi merytoryczne);

- prof. dr hab. Jerzy Lis (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz pomoc merytoryczna);

- Tomasz Rutkowski (pomoc w analizie danych od strony statystycznej oraz w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski);

- dr hab. Andrzej Wolski (udostępnienie okazów kilkudziesięciu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- dr hab. Marek Bunalski (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Roland Dobosz – Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Petr Kment – Department of Entomology of the National Museum in Prague (NMPC) (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Péter Kóbor – Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum, Budapest (HNHM) (udostępnienie okazów kilku gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Alexander Slutsky (udostępnienie zdjęć kilkudziesięciu gatunków do ikonografii);

- dr Robert Rozwałka (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilku publikacji o Heteroptera Polski);

a także: Adam Woźniak, Andrzej Ziółko, Aneta Itczak, Antoni Kwiczała, Antoni W. Wysowski, Boris Loboda, Dorota Radzimkiewicz, Eugeniusz Markiewicz, Ferran Turmo Gort, dr Grzegorz Dubiel, Grzegorz Kolago, Grzegorz Wieczorek, Jacek Kurzawa, Jacek Nowak, Jarosław Regner, Jonathan Michaelson, Krzysztof Przondziono, Krzysztof Stobrawa, Leszek Plackowski, Maksymilian Syratt, Marek Fiedor, Mariusz Gwardjan, Mick Massie, Monika Pastrykiewicz, Paweł Bieńkowski, Paweł Niemiec, Pierre Bornand, Rafał Celadyn, Rafał Kaźmierczak, Ryszard Orzechowski, Stanisław Szafraniec, dr Tomasz Klejdysz, Witold Ochał;


Wszystkie zdjęcia zawarte w sekcji "Ikonografia" zostały wykonane przez autorów strony, chyba że zaznaczono inaczej.


Grzegorz Gierlasiński

ORCID     Google Scholar     ResearchGate

Artur Taszakowski

ORCID     Google Scholar     ResearchGatehttp://www.heteroptera.us.edu.pl

Redaktor główny: Grzegorz Gierlasiński

Kontakt: heteroptera@us.edu.pl

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2019