STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        O PROJEKCIE       


O PROJEKCIEZałożenia:

Ideą projektu jest zebranie i udostępnienie w przystępnej formie wiedzy dotyczącej różnorodności, rozmieszczenia oraz identyfikacji przedstawicieli pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) występujących na terenie Polski. W tym celu przygotowano wykaz piśmiennictwa dotyczącego krajowych Heteroptera, krytyczną listę gatunków spotykanych w Polsce, mapy przedstawiające ich rozmieszczenie, a także ikonografię i wskazówki do oznaczania. W wielu przypadkach wskazówki te są tłumaczeniem prac pisanych w języku niemieckim, francuskim i angielskim. Ponieważ jest to tłumaczenie amatorskie, w przypadku wątpliwości, pod tłumaczeniem umieszczono zawsze tekst oryginalny.

Pomysłodawca, główny autor oraz redaktor projektu: Grzegorz Gierlasiński.
Współautor wybranych sekcji i nadzór merytoryczny: Artur Taszakowski.


Kontakt:

heteroptera@us.edu.pl


Sposób cytowania:

Gierlasiński G. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.

Gierlasiński G., Taszakowski A. 2019. Ikonografia. [W:] Gierlasiński G. (red.). Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.

Gierlasiński G., Taszakowski A. 2019. Rozmieszczenie. [W:] Gierlasiński G. (red.). Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.

Gierlasiński G., Taszakowski A. 2019. Piśmiennictwo. [W:] Gierlasiński G. (red.). Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.


Na stronach wykorzystano następujące prace:

- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2002.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2004.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2008.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
- "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
- "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I". J. Gorczyca, Warszawa 2007.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II". J. Gorczyca, A. Wolski, Warszawa 2011.
- "Faune de l'Europe et du Bassin Mediterrian. Tom 7. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae". J. Pericart. Paris 1972.
- "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. Wegner et H. H. Weber", Paris 1964.
- "Faune de France, tom 84. Heteropteres Lygaeidae Euro-Mediterraneens. J. Pericart", Paris 1998.
- "Słownik entomologiczny". J. Razowski. Warszawa 1987.


Podziękowania:

Autor strony pragnie podziękować następującym osobom za pomoc w tworzeniu tej strony, udostępnienie zdjęć, przekazanie okazów lub pomoc merytoryczną:

- dr Grzegorz Hebda (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz udostępnienie okazów blisko 200 gatunków w celu wykonania zdjęć oraz ponad 50 fotografii pluskwiaków w naturze);

- prof. dr hab. Jerzy Lis (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz pomoc merytoryczna);

- dr Artur Taszakowski (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski oraz udostępnienie zdjęć);

- Tomasz Rutkowski (pomoc w analizie danych od strony statystycznej oraz w uzyskaniu dostępu do kilkudziesięciu publikacji o Heteroptera Polski);

- dr hab. Andrzej Wolski (udostępnienie okazów kilkudziesięciu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- dr hab. Marek Bunalski (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

- Alexander Slutsky (udostępnienie zdjęć kilkudziesięciu gatunków do ikonografii);

- dr Robert Rozwałka (pomoc w uzyskaniu dostępu do kilku publikacji o Heteroptera Polski);

- Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) (udostępnienie okazów kilkunastu gatunków w celu wykonania zdjęć);

a także: Aneta Itczak, Antoni Kwiczała, Adam Woźniak, Andrzej Ziółko, Eugeniusz Markiewicz, dr Grzegorz Dubiel, Grzegorz Kolago, Jacek Kurzawa, Jacek Nowak, Jarosław Regner, Krzysztof Przondziono, Marek Fiedor, Mariusz Gwardjan, Paweł Niemiec, Rafał Celadyn, Rafał Kaźmierczak, Ryszard Orzechowski, Stanisław Szafraniec, dr Tomasz Klejdysz, Witold Ochał;


Wszystkie zdjęcia zawarte w sekcji "Ikonografia" zostały wykonane przez autora strony, chyba że zaznaczono inaczej.


Autor: Grzegorz Gierlasiński


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2019