STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        O PROJEKCIE       


LISTA PUBLIKACJI


2019. Wojas T. Pierwsze stwierdzenie Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Kotlinie Sandomierskiej.
      Wiadomości entomologiczne, 38(1): 57
      (Wojas T. 2019)

2019. Taszakowski A., Kaszyca-Taszakowska N. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) nieczynnego kamieniołomu "Golcówka" w Imielinie (Wyżyna Śląska).
      Acta entomologica silesiana, 27(online 4): 1-13
      (Taszakowski A. et Kaszyca-Taszakowska N. 2019)

2019. Pietraszko-Warchałowska M., Warchałowski M. Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) oraz gliniarz naścienny (jaskólec wschodni) Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) - pierwsze stwierdzenia gatunków w Zakopanem.
      Wiadomości Entomologiczne, 38(1): 53–56
      (Pietraszko-Warchałowska M. et Warchałowski M. 2019)

2019. Pastrykiewicz M. Trzecie stanowisko Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) w Polsce.
      Fragmenta Naturae 52: 11-14
      (Pastrykiewicz M. 2019)

2019. Marczak D. Western conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)) (Insecta: Hemiptera: Coreidae) – a new invasive species of bug in Kampinoski National Park.
      World Scientific News, 134(2): 312-318
      (Marczak D. 2019)

2019. Marczak D., Kwiatkowski A., Szawaryn K., Lasecki R. New localities a primeval forest relict bugs Mezira tremulae (Germar, 1822) (Hemiptera: Aradidae) in central and east part of Poland.
      World Scientific News, 134(2): 335-338
      (Marczak D. et al. 2019)

2019. Lis B., Kadej M., Mazurek J. Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 13-17
      (Lis B. et al. 2019)

2019. Kadej M., Tarnawski D., Smolis A., Zając K., Szwałko P., Regner J. Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce.
      Przyroda Sudetów, 22: 83-96
      (Kadej M. et al. 2019)

2019. Hebda G., Gutowski J. Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 59-64
      (Hebda G. et Gutowski J. 2019)

2019. Gierlasiński G., Taszakowski A., Lis B. Stilt bugs (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) of Poland: check-list, distribution, bionomics.
      Fragmenta Faunistica, 62(1): 1-25
      (Gierlasiński G. et al. 2019c)

2019. Gierlasiński G., Sokołowski T. Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 9-11
      (Gierlasiński G. et Sokołowski T. 2019)

2019. Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 19-48
      (Gierlasiński G. et al. 2019b)

2019. Gierlasiński G., Lis B., Woźniak A. Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze potwierdzone stanowisko w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 55-57
      (Gierlasiński G. et al. 2019d)

2019. Gierlasiński G., Lis B., Rutkowski T. Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 1-8
      (Gierlasiński G. et al. 2019a)

2019. Bury J. Pierwsze obserwacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 13: 65-67
      (Bury J. 2019)

2018. Taszakowski A., Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego - geneza fauny.
      Monographs of the Upper Silesian Museum, 8: 1-159
      (Taszakowski A. et Gorczyca J. 2018)

2018. Taszakowski A., Gierlasiński G. Notes on the occurrence of Acetropis Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species.
      Fragmenta Faunistica, 60(2): 83-99
      (Taszakowski A. et Gierlasiński G. 2018)

2018. Rutkowski T., Gierlasiński G., Lis J.A. Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 33-35
      (Rutkowski T. et al. 2018)

2018. Ludwiczak E., Nietupski M., Markuszewski B., Kosewska A. Entomofauna leszczyny (Corylus avellana L.) przy dodatkowej ochronie biopreparatami.
      Progress in Plant Protection, 58 (2): 97-106
      (Ludwiczak E. et al. 2018)

2018. Lis B. Uwagi o okazie oznaczonym jako Chlamydatus longirostris Reuter, 1905.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 37-39
      (Lis B. 2018)

2018. Lis B., Stolarczyk T. Pierwsze stwierdzenie Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) na Nizinie Mazowieckiej.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 5-6
      (Lis B. et Stolarczyk T. 2018a)

2018. Lis B., Stolarczyk T. Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) - pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 81-82
      (Lis B. et Stolarczyk T. 2018b)

2018. Lis B., Gierlasiński G. Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856) i P. pseudoplatani Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) - drugie stanowiska w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 75-78
      (Lis B. et Gierlasiński G. 2018)

2018. Hebda G., Rutkowski T. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 49-64
      (Hebda G. et Rutkowski T. 2018)

2018. Hebda G., Gierlasiński G., Regner J. Aradus ribauti Wagner, 1956 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) gatunek pluskwiaka nowy dla Polski.
      Fragmenta Naturae, 51: 84-89
      (Hebda G. et al. 2018)

2018. Gierlasiński G. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 1-4
      (Gierlasiński G. 2018)

2018. Gierlasiński G., Żurawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 13-28
      (Gierlasiński G. et al. 2018a)

2018. Gierlasiński G., Taszakowski A., Gierlasińska B., Celadyn R., Kolago G., Rozwałka R. Nowe stanowiska Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 41-44
      (Gierlasiński G. et al. 2018c)

2018. Gierlasiński G., Szczygieł R. Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) - gatunek nowy dla Podlasia.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 79-80
      (Gierlasiński G. et Szczygieł R. 2018)

2018. Gierlasiński G., Szawaryn K., Hebda G., Rutkowski T. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pobrzeżu Bałtyku.
      Przegląd Przyrodniczy, 29(1): 41-57
      (Gierlasiński G. et al. 2018b)

2018. Gierlasiński G., Regner J. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) - drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiaków różnoskrzydłych zebranych w południowo-zachodniej Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 7-12
      (Gierlasiński G. et Regner J. 2018a)

2018. Gierlasiński G., Regner J. Aradus mirus Bergroth, 1894 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) - gatunek pluskwiaka nowy dla Polski.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 47-48
      (Gierlasiński G. et Regner J. 2018b)

2018. Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 12: 65-73
      (Gierlasiński G. et al. 2018d)

2018. Claerebout S., Haye T., Olafsson E., Pannier E., Bultot J. Premieres occurrences de Halyomorpha halys (Stal, 1855) pour la Belgique et actualisation de sa répartition en Europe (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae).
      Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, 154: 205-227
      (Claerebout S. et al. 2018)

2018. Bunalski M., Taszakowski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 2. Wtyki (Coreoidea) niecki Jeziora Sycyńskiego.
      Wiadomości entomologiczne, 37 (2): 81-95
      (Bunalski M. et Taszakowski A. 2018)

2018. Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills.
      Monographs of the Upper Silesian Museum, 9: 1-97
      (Bugaj-Nawrocka A. et al. 2018)

2017. Taszakowski A., Pasińska A. New data on the occurence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mountains.
      Fragmenta Faunistica, 60(1): 1-13
      (Taszakowski A. et Pasińska A. 2017)

2017. Taszakowski A., Hebda G., Pastrykiewicz M., Regner J. Nowe stanowiska Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 81-83
      (Taszakowski A. et al. 2017)

2017. Sobieraj-Betlińska A. Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) - drugie stanowisko w Sudetach Wschodnich.
      Wiadomości entomologiczne, 36(3): 172-173
      (Sobieraj-Betlińska A. 2017b)

2017. Sobieraj-Betlińska A. Nowe dane o występowaniu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
      Przegląd Przyrodniczy, 28(2): 130-135
      (Sobieraj-Betlińska A. 2017a)

2017. Pytlik E., Kozłowska M., Cierkosz P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych gminy Chrząstowice (woj. opolskie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 15-22
      (Pytlik E. et al. 2017)

2017. Matuszczyk J., Taszakowski A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 65-71
      (Matuszczyk J. et Taszakowski A. 2017)

2017. Lis B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 47-50
      (Lis B. 2017)

2017. Lis B., Kowalczyk J.K. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 51-63
      (Lis B. et Kowalczyk J.K. 2017)

2017. Lis B., Hebda G. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju Eremocoris Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 85-88
      (Lis B. et Hebda G. 2017)

2017. Kadej M., Smolis A. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Dolnym Śląsku.
      Przyroda Sudetów, 20: 167-168
      (Kadej M. et Smolis A. 2017)

2017. Hebda G., Gutowski J. Elasmostethus brevis Lindberg, 1934 (Heteroptera: Acanthosomatidae) - gatunek nowy dla fauny Polski.
      Fragmenta Naturae 50: 6-9
      (Hebda G. et Gutowski J. 2017)

2017. Gierlasiński G. Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) i Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) - gatunki nowe odpowiednio dla Beskidu Zachodniego i Bieszczadów.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 43-45
      (Gierlasiński G. 2017c)

2017. Gierlasiński G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na użytkach zielonych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 7-13
      (Gierlasiński G. 2017b)

2017. Gierlasiński G. Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) - drugie stanowisko w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 1-3
      (Gierlasiński G. 2017a)

2017. Gierlasiński G., Piątek W.K., Piątek W.K. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej części Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 73-79
      (Gierlasiński G. et al. 2017)

2017. Gierlasiński G., Dubiel G. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) - drugie stanowisko w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 5-6
      (Gierlasiński G. et Dubiel G. 2017)

2017. Dubiel G., Bystrowski C. Wstępne dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego.
      Dipteron 33: 34-54
      (Dubiel G. et Bystrowski C. 2017)

2017. Domagała P., Gradowska P. Metatropis rufescens (Herrich-Schäffer, 1835) (Heteroptera: Berytidae): drugie stanowisko w Sudetach Wschodnich, a zarazem pierwsze w Górach Opawskich.
      Acta Entomologica Silesiana, 25: 38
      (Domagała P. et Gradowska P. 2017)

2017. Bisgwa J. Endosymbionty bakteryjne występujące u owadów z podrzędu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) - występowanie i znaczenie.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 23-36
      (Bisgwa J. 2017)

2016. Zając K. Pierwsze stwierdzenie Aradus truncatus Fieber, 1860 oraz nowe obserwacje Aradus depressus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w polskich Sudetach.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 9-12
      (Zając K. 2016)

2016. Taszakowski A., Kaszyca N., Michalska D., Herczek A. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 45-54
      (Taszakowski A. et al. 2016)

2016. Skitek A. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 13-20
      (Skitek A. 2016)

2016. Orzechowski R., Wasielewski H. Owady Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego - pozostałe grupy.
      In: 20 lat - Gryżyński Park Krajobrazowy - Monografia przyrodnicza, Zespół Parków Krajobr. woj. Lubuskiego, Editor: Marek Maciantowicz, 180-195
      (Orzechowski R. et Wasielewski H. 2016)

2016. Lis B., Kacica A. Pierwsze dane na temat występowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (Górny Śląsk).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 41-43
      (Lis B. et Kacica A. 2016)

2016. Kowalczyk J.K., Senn P. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w północnej Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 1-2
      (Kowalczyk J.K. et Senn P. 2016)

2016. Hebda G., Wolski A., Melke A. New record of Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 33-35
      (Hebda G. et al. 2016c)

2016. Hebda G., Ścibior R. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Pieninach.
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 35(4): 93-98
      (Hebda G. et Ścibior R. 2016)

2016. Hebda G., Olbrycht T. Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) - gatunek nowy dla fauny Polski.
      Wiadomości entomologiczne, 35(3) 133-136
      (Hebda G. et Olbrycht T. 2016)

2016. Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce.
      Acta Entomologica Silesiana, 24: 1-10
      (Hebda G. et al. 2016b)

2016. Hebda G., Gierlasiński G., Wolski A. Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) - pierwsze stwierdzenie na Dolnym Śląsku.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 23-24
      (Hebda G. et al. 2016a)

2016. Gwardjan M. Stwierdzenie wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Górach Świętokrzyskich.
      Naturalia 5: 145-146
      (Gwardjan M. 2016)

2016. Gierlasiński G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w okolicach Duszników-Zdroju (Sudety Zachodnie) i Kłodzka (Sudety Wschodnie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 3-8
      (Gierlasiński G. 2016b)

2016. Gierlasiński G. Aradus obtectus Vasarhelyi, 1988 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) - nowy dla Sudetów Wschodnich gatunek pluskwiaka.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 21-22
      (Gierlasiński G. 2016a)

2016. Gierlasiński G., Rutkowski T., Żurawlew P., Markiewicz E., Stephan W. Nowe dane o występowaniu Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 37-39
      (Gierlasiński G. et al. 2016)

2016. Domagała P., Ziaja D. The occurrence of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 10: 25-31
      (Domagała P. et Ziaja D. 2016)

2015. Troll M. Pokarm zwierzęcy mrówek z grupy Formica rufa (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera: Formicidae) w drzewostanach Leśnictwa Łaskarzówka (Nadleśnictwo Rudziniec, RDLP Katowice).
      Acta Entomologica Silesiana, 23: 1-28
      (Troll M. 2015)

2015. Taszakowski A. Notes on the occurrence of Gampsocoris Fuss, 1852 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) in Poland.
      Fragmenta Faunistica, 58(1): 1-6
      (Taszakowski A. 2015)

2015. Taszakowski A., Szczepański W. Nowe stanowiska pięciu gatunków Aradidae (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 3-6
      (Taszakowski A. et Szczepański W. 2015)

2015. Taszakowski A., Kolak G. Drugie stwierdzenie Oxycarenus pallens (Herrich-Schaeffer, 1850) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) na terenie Polski.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 7-8
      (Taszakowski A. et Kolak G. 2015)

2015. Taszakowski A., Hebda G., Kaszyca N., Orzechowski R. Nowe stanowiska Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 47-49
      (Taszakowski A. et al. 2015)

2015. Orzechowski R., Wasielewski H. Entomofauna.
      In: 30 lat - Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy - różnorodność ekologiczna i gatunkowa, Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego, 202-216
      (Orzechowski R. et Wasielewski H. 2015)

2015. Noga P., Lis B. Wyniki badań faunistycznych nad pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) wybranych fitocenoz łąkowych Przedmościa (woj. opolskie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 51-79
      (Noga P. et Lis B. 2015)

2015. Lukasuk A., Marczak D. Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Heteroptera: Miridae) w Kampinoskim Parku Narodowym.
      Wiadomości entomologiczne, 34: 43
      (Lukasuk A. et Marczak D. 2015)

2015. Lis B., Noga P. Trzecie stwierdzenie Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 9-10
      (Lis B. et Noga P. 2015)

2015. Kolak G. Nowe stanowisko Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Górnym Śląsku.
      Acta Entomologica Silesiana, 23 (online 27): 1-5
      (Kolak G. 2015)

2015. Kolak G., Taszakowski A. Nowe stanowisko Gonocerus juniperi (Herrich-Schaffer, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Górnym Śląsku.
      Acta Entomologica Silesiana, 23 (online 28): 1-3
      (Kolak G. et Taszakowski A. 2015)

2015. Hebda G., Rutkowski T. Pierwsze dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Parku Narodowym Ujście Warty.
      Wiadomości entomologiczne, 34(1): 12-18
      (Hebda G. et Rutkowski T. 2015)

2015. Gierlasiński G. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 45-46
      (Gierlasiński G. 2015c)

2015. Gierlasiński G. Acetropis longirostris Puton, 1875 (Heteroptera: Miridae) - pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 1-2
      (Gierlasiński G. 2015a)

2015. Gierlasiński G. Acetropis longirostris Puton, 1875 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) - nowe stanowisko na Górnym Śląsku.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 41-42
      (Gierlasiński G. 2015b)

2015. Czerniakowski Z., Olbrycht T. Gatunki inwazyjne i ich rola w historycznych założeniach parkowych.
      Czasopismo techniczne - Architektura, 5: 33-40
      (Czerniakowski Z. et Olbrycht T. 2015)

2015. Cieśliczka A., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych Jełowej (woj. opolskie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 9: 11-15
      (Cieśliczka A. et Lis B. 2015)

2014. Tomasik Ł. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Pacynki wraz z doliną cieku Mnich w granicach administracyjnych Radomia (pow. 220 ha).
      Radom. 138 pp.
      (Tomasik Ł. 2014)

2014. Tatur-Dytkowski J. Mezira tremulae (Germar, 1822) - nowy dla Niziny Mazowieckiej gatunek pluskwiaka (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 8
      (Tatur-Dytkowski J. 2014)

2014. Lis J.A. An annotated checklist of the Polish Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 8
      (Lis J.A. 2014)

2014. Lis B., Ziaja D., Lis J.A. Nowe stanowiska strojnicy baldaszkówki Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Pobrzeżu Bałtyku.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 8
      (Lis B. et al. 2014)

2014. Holly M. Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) - pierwsze stwierdzenie w Ustrzykach Dolnych (Bieszczady Niskie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 8: 21-22
      (Holly M. 2014)

2014. Hanus K., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (woj. opolskie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 8
      (Hanus K. et Lis B. 2014)

2014. Bury J., Mazepa J. Nowe dane o Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) z południowej Polski.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 8(2): 23-28
      (Bury J. et Mazepa J. 2014)

2013. Ziaja D. Nowe stanowisko Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 7
      (Ziaja D. 2013)

2013. Ziaja D., Rakowiecka A. Nowe stanowiska Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 7
      (Ziaja D. et Rakowiecka A. 2013)

2013. Zając K. Pierwsze stwierdzenie wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Sudetach.
      Przyroda Sudetów 16: 115-118
      (Zając K. 2013)

2013. Wrzesińska D., Wawrzyniak M., Piesik D. Pluskwiaki (Hemiptera) spotykane na plantacjach wierzby wiciowej (Salix viminalis).
      Postępy w Ochronie Roślin, 53(1): 78-83
      (Wrzesińska D. et al. 2013)

2013. Tarnawski D. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Zakrzewskiej Osady (Krajna) na Pojezierzu Pomorskim.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 7: 9-32
      (Tarnawski D. 2013a)

2013. Tarnawski D. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 6: 3-8
      (Tarnawski D. 2013b)

2013. Światoniowska M., Ogorzałek A., Golas A., Michalik A., Szklarzewicz T. Ultrastructure, distribution, and transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Nysius ericae and Nithecus jacobaeae (Heteroptera: Lygaeidae: Orsillinae).
      Protoplasma (2013) 250: 325-332
      (Światoniowska M. et al. 2013)

2013. Skora H., Lis J.A., Wolski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) drzew i krzewów miasta Opola.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 6: 9-20
      (Skora H. et al. 2013)

2013. Lis B., Lis J.A., Ziaja D. Identification of the nymphal stages of two European seed bugs, L. equestris and L. simulans (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae), using DNA barcodes.
      Zootaxa 3608: 147-150
      (Lis B. et al. 2013)

2013. Lis B., Dubiel G. Acetropis longirostris Put. i Oxycarenus pallens (H.-S.) - dwa gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) nowe dla fauny Polski, z wykazem gatunków zebranych w okolicach Bystrej w Beskidzie Śląskim.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 7: 33-44
      (Lis B. et Dubiel G. 2013)

2013. Konciała M., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące w ściółce w różnych typach zbiorowisk leśnych okolic Turawy i Szczedrzyka (woj. opolskie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 6
      (Konciała M. et Lis B. 2013)

2013. Hebda G., Zając K. Pierwsze stanowisko Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Sudetach.
      Wiadomości entomologiczne, 32
      (Hebda G. et Zając K. 2013)

2013. Hebda G., Ścibior R. Gampsocoris culicinus Seidenstucker, 1948, species new to the Polish fauna (Heteroptera: Berytidae: Gampsocorinae).
      Genus, 24: 29-32
      (Hebda G. et Ścibior R. 2013)

2013. Hebda G., Rutkowski T. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Wzgórzach Trzebnickich.
      Nature Journal (Opole Scientific Society), 46: 44-54
      (Hebda G. et Rutkowski T. 2013)

2013. Hebda G., Mazur M.A. Pierwsze stanowisko Aradus brevicollis Fallen, 1807 oraz drugie Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Beskidach Wschodnich.
      Wiadomości entomologiczne, 32
      (Hebda G. et Mazur M.A. 2013)

2013. Bugaj-Nawrocka A., Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Kocich Górek w Piekarach Śląskich (Górny Śląsk).
      Wiadomości entomologiczne, 32 (2): 118-126
      (Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013)

2012. Wolski A., Skora H. New Polish data for Agnocoris reclairei (Wagner, 1949) and A. rubicundus (Fallen, 1807) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) with a key to the Palearctic species of Agnocoris Reuter.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 4: 5-12
      (Wolski A. et Skora H. 2012)

2012. Taszakowski A. Występowanie Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) (Hemiptera: Pentatomidae) w Polsce.
      Acta Entomologica Silesiana, 20
      (Taszakowski A. 2012b)

2012. Taszakowski A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera; Heteroptera) doliny górnej Ropy.
      Acta Entomologica Silesiana, 20: 37-54
      (Taszakowski A. 2012a)

2012. Szołtys H. Nowe stanowisko Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce.
      Acta Entomologica Silesiana 20: 90
      (Szołtys H. 2012)

2012. Sądej W., Nietupski M., Markuszewski B. Entomofauna leszczyny uprawianej w północno-wschodniej Polsce.
      Postępy w Ochronie Roślin, 52: 854-858
      (Sądej W. et al. 2012)

2012. Lis J.A., Lis B., Ziaja D. Pentatomoidea, Część I (Acanthosomatidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae).
      Heteroptera Poloniae, 2: 1-145
      (Lis J.A. et al. 2012)

2012. Lis B. Nowe dane na temat pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) występujących na terenie rezerwatu Góry Pieprzowe pod Sandomierzem.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 5
      (Lis B. 2012)

2012. Lis B., Konciała M. Scolopostethus grandis Horvath (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) - nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 5
      (Lis B. et Konciała M. 2012)

2012. Kędzior M., Lis J.A., Wolski A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Czantorii Wielkiej (Beskid Śląski).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 5: 17-24
      (Kędzior M. et al. 2012)

2012. Holly M. Inwazyjny wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) - pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach.
      Roczniki Bieszczadzkie 20: 384-387
      (Holly M. 2012)

2012. Hebda G. Materiały do znajomości rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych z nadrodziny Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce.
      Wiadomości entomologiczne, 31: 153-161
      (Hebda G. 2012)

2012. Hebda G., Kocorek A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) leśnego rezerwatu przyrody Rozumice na Opolszczyźnie (Sudety Wschodnie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 5: 9-16
      (Hebda G. et Kocorek A. 2012)

2012. Balvin O., Sevčik M., Jahelková H., Bartonička T., Orlova M., Vilímová J. Transport of bugs of the genus Cimex (Heteroptera: Cimicidae) by bats in western Palaearctic.
      Vespertilio 16: 43-54
      (Balvin O. et al. 2012)

2011. Zając K., Hebda G. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 3: 7-9
      (Zając K. et Hebda G. 2011)

2011. Tarnawski D. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 3
      (Tarnawski D. 2011)

2011. Soika G., Łabanowski G. Gatunki obce i inwazyjne roztoczy i owadów na roślinach wrzosowatych w Polsce.
      Postępy w Ochronie Roślin, 51
      (Soika G. et Łabanowski G. 2011)

2011. Hebda G. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Puszczy Białowieskiej.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 3: 11-19
      (Hebda G. 2011)

2011. Gorczyca J., Wolski A. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily Mirinae.
      Catalogus faunae Poloniae, New Series, 3. 172 ss.
      (Gorczyca J. et Wolski A. 2011)

2011. Gloc A., Lis B. Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) występujących w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 3
      (Gloc A. et Lis B. 2011)

2011. Gil R., Lis B., Kadej M. Arocatus longiceps Stal (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) - nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 3: 25-35
      (Gil R. et al. 2011)

2011. Bury J. Nowe stanowisko Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w południowo-wschodniej Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 3
      (Bury J. 2011)

2010. Ziaja D., Mazur M.A. Nowe stanowiska Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Dolnym Śląsku.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 2
      (Ziaja D. et Mazur M.A. 2010)

2010. Tończyk G., Soszyńska-Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydle (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydle (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera).
      Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
      (Tończyk G. et al. 2010)

2010. Soika G., Łabanowski G. Pluskwaki (Hemiptera) występujące na trawach ozdobnych.
      Postępy w Ochronie Roślin, 50
      (Soika G. et Łabanowski G. 2010)

2010. Musik K. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczokrajobrazowego Żabie Doły koło Bytomia.
      Acta Entomologica Silesiana, 18: 23-29
      (Musik K. 2010)

2010. Mazurek J. Prześwietlik platanowy Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) we Wrocławiu (Dolny Śląsk).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 2: 7-10
      (Mazurek J. 2010)

2010. Lis B. Uwagi o materiale typowym Emblethis verbasci f. hedickei Michalk, 1938 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 2: 11-14
      (Lis B. 2010b)

2010. Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu leśno-stepowego Bielinek nad Odrą i jego okolic (Pojezierze Pomorskie).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 2: 37-49
      (Lis B. 2010a)

2010. Korcz A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zebrane na terenie Jeleniej Góry-Cieplic w 2009 roku.
      Przyroda Sudetów, 13
      (Korcz A. 2010b)

2010. Korcz A. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera).
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 2: 19-34
      (Korcz A. 2010a)

2010. Jędryczkowski W. Shield-bugs (Hemiptera: Pentatomoidea) of the central Bug River Valley (Preliminary report).
      In: Natural Environment of Transfrontier River Catchments in Poland and Ukraine, Editor: Dyguś K. Monografie WSEiZ. Warszawa, 105-108
      (Jędryczkowski W. 2010)

2010. Hebda G., Mazur M.A. Pierwsze stanowisko Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Dolnym Śląsku.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 2: 35-36
      (Hebda G. et Mazur M.A. 2010a)

2010. Hebda G., Mazur M.A. Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera) na Śląsku i w Sudetach Wschodnich.
      Wiadomości entomologiczne, 29
      (Hebda G. et Mazur M.A. 2010b)

2010. Hebda G., Dziabaszewski A., Kupczyk M. Nowe stanowiska wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 2: 15-18
      (Hebda G. et al. 2010)

2010. Bunalski M., Korcz A., Sienkiewicz P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. 1. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Tritomegas Amyot et Serville, 1843 (Cydnidae).
      Wiadomości entomologiczne 29(1): 5-14
      (Bunalski M. et al. 2010)

2009. Walczyk E. Materiały do znajomości pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rezerwatu Miedzianka (Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy).
      Rocznik Świętokrzyski, B (Nauki Przyrodnicze), 30
      (Walczyk E. 2009)

2009. Łęgowski D. New data on terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stobrawa Landscape Park (Lower Silesia).
      Opole Scientific Society Nature Journal, 42: 103-108
      (Łęgowski D. 2009)

2009. Lis J.A., Ziaja D. Zmiany zasięgu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce efektem zmian klimatycznych.
      Opole Scientific Society Nature Journal, 42
      (Lis J.A. et Ziaja D. 2009)

2009. Lis B. Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) - gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski.
      Opole Scientific Society Nature Journal, 42: 119-122
      (Lis B. 2009)

2009. Lis B., Lis J.A. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea.
      Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 1: 1-49
      (Lis B. et Lis J.A. 2009)

2009. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D. Wpływ nawadniania kroplowego na występowanie owadów w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.).
      Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 3: 159-166
      (Lamparski R. et al. 2009a)

2009. Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Weltrowska-Medzińska B. Wpływ fertygacji kropelkowej oraz okrywy foliowej w uprawie dyni olbrzymiej odmiany Amazonka na występowanie owadów.
      Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 6
      (Lamparski R. et al. 2009b)

2009. Hebda G., Przewoźny M. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera).
      Opole Scientific Society Nature Journal, 42
      (Hebda G. et Przewoźny M. 2009)

2009. Gorczyca J., Herczek A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) rezerwatu przyrody Ochojec.
      Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 2009
      (Gorczyca J. et Herczek A. 2009)

2009. Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Zieliński S. Grupy bezkręgowców nieobjęte szczegółowymi badaniami.
      In: Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim [Red.] Herbich J., Ciechanowski M. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 217-235
      (Ciechanowski M. et al. 2009)

2009. Chłond D., Gorczyca J. Terrestrial True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park - Origin of Fauna.
      Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia, 17: 5-109
      (Chłond D. et Gorczyca J. 2009)

2008. Wrzesińska D., Wawrzyniak M. Występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych Heteroptera na żywotnikach Thuja i cyprysikach Chamaecyparis w ogrodach przydomowych.
      Fauna miast, Ochronić różnorodność biotyczną w miastach
      (Wrzesińska D. et Wawrzyniak M. 2008)

2008. Soszyńska-Maj A. Znaczenie kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności fauny naśnieżnej miasta Łodzi.
      [in:] Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red). Fauna Miast: ochronić różnorodność biotyczna w miastach. SAR Pomorze, Bydgoszcz: 78-82
      (Soszyńska-Maj A. 2008)

2008. Łęgowski D., Lis B. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże Bałtyku).
      Opole Scientific Society Nature Journal, 41: 117-131
      (Łęgowski D. et Lis B. 2008)

2008. Lis J.A., Ziaja D. Nowe dane o występowaniu i biologii Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce.
      Opole Scientific Society Nature Journal, 41
      (Lis J.A. et Ziaja D. 2008)

2008. Lis J.A., Lis B., Gubernator J. Will the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe?.
      Zootaxa 1740: 66-68
      (Lis J.A. et al. 2008)

2008. Lis B., Stroiński A., Lis J.A. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae.
      Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.
      (Lis B. et al. 2008)

2008. Haitlinger R., Łupicki D. Arthropods (Acari, Siphonaptera, Heteroptera, Psocoptera) associated with Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Southern Poland.
      Wiadomości Parazytologiczne, 54(2): 123-130
      (Haitlinger R. et Łupicki D. 2008)

2008. Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Przesmycka A., Wójcik C. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w krajobrazie wielkomiejskim.
      In: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (Eds.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR Pomorze, Bygdoszcz: 547-555
      (Ciechanowski M. et al. 2008)

2008. Chłond D., Herczek A. Colour polymorphism in species of the genus Notostira Fieber 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) registered in Poland.
      Aphids and other hemipterous insects, 14
      (Chłond D. et Herczek A. 2008)

2008. Chłond D., Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Ojcowskiego Parku Narodowego.
      Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda
      (Chłond D. et Gorczyca J. 2008)

2008. Burski M., Herczek A. Zgrupowania tasznikowatych (Heteroptera, Miridae) wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
      Fauna miast, Ochronić różnorodność biotyczną w miastach
      (Burski M. et Herczek A. 2008)

2007. Wrzesińska D. Szkodliwe pluskwiaki (Hemiptera) zasiedlające barszcz sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden).
      Postępy w Ochronie Roślin, 47: 259-261
      (Wrzesińska D. 2007)

2007. Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H., Bereś P. Nowe zagrożenia upraw rolniczych przez szkodniki ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy.
      Postępy w Ochronie Roślin, 47
      (Mrówczyński M. et al. 2007)

2007. Łabanowska B. Strawberry fruit damaged by the turnished bug (Lygus rugulipennis L.).
      Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 15
      (Łabanowska B. 2007)

2007. Lis B. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae.
      Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
      (Lis B. 2007)

2007. Kowalczyk J.K., Kurzac T. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.
      Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 63(4): 30-69
      (Kowalczyk J.K. et Kurzac T. 2007)

2007. Korcz A. Orsillus depressus (Mulsant & Rey) (Hemiptera, Heteroptera: Lygaeidae) – gatunek śródziemnomorski nowy dla Polskiej fauny.
      XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 20-22 września 2007, Streszczenia Posterów, s. 30.
      (Korcz A. 2007)

2007. Kołosowski S. Effect of Neem Treeextract on Heteroptera bugs occurence in bean grown for seeds.
      Vegetable Crops Research Bull., 67
      (Kołosowski S. 2007)

2007. Hohol-Kilinkiewicz A. The first record of Gonocerus juniperi (Herrich-Schäffer, 1839) (Insecta: Heteroptera) in the Lower Silesia.
      Opole Scientific Society Nature Journal 40: 57-59
      (Hohol-Kilinkiewicz A. 2007)

2007. Hebda G., Lis B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Górach Opawskich (Sudety Wschodnie).
      Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej
      (Hebda G. et Lis B. 2007)

2007. Gorczyca J. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae.
      Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 s.
      (Gorczyca J. 2007)

2007. Chłond D., Zalewski M., Ciurzycki W. True bugs (Hemiptera: Hetroptera) of selected islands of the Mazurian Lake District.
      Aphids and other hemipterous insects, 13: 67-73
      (Chłond D. et al. 2007)

2006. Smardzewska-Gruszczak Z., Lechowski L. True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Brzeźno nature reserve near Chełm.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 61: 89-97
      (Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2006)

2006. Lis B., Lis J.A. Emblethis denticollis and Heterogaster cathariae (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland.
      Nature Journal (Opole Scientific Society) 39: 51-56
      (Lis B. et Lis J.A. 2006)

2006. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Lądowe Heteroptera wybranych siedlisk Polesia Wołyńskiego.
      Wiadomości entomologiczne, 25, Supl. 2: 131-134
      (Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 2006a)

2006. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Lądowe Heteroptera wybranych siedlisk Polesia Wołyńskiego.
      IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zwierzyniec, Materiały Konferencyjne
      (Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 2006b)

2006. Kowalczyk J.K., Kurzac T. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
      Przyroda Polski Środkowej 8: 32-39
      (Kowalczyk J.K. et Kurzac T. 2006)

2006. Hohol-Kilinkiewicz A., Czaja J. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of Górażdże quarry (Lower Silesia) - preliminary study.
      In: Nowak A., Hebda G. (Eds.) Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-Górażdże: 137-144
      (Hohol-Kilinkiewicz A. et Czaja J. 2006)

2006. Hebda G. Heteropterans (Insecta: Heteroptera) on limestone quarries in the Chełm area (Opole Silesia).
      In: Nowak A., Hebda G. (Eds.) Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-Górażdże: 83-94
      (Hebda G. 2006)

2006. Grzegorzek P. Bezkrwawe łowy.
      Kronika Chrzanowska 145
      (Grzegorzek P. 2006)

2006. Chmielewski W. Occurrence of Hemipteroseius adleri (Acari: Mesostigmata: Otopheidomenidae) infesting Pyrrhocoris apterus (Insecta: Heteroptera: Pyrrhocoridae) in Puławy and other localities in Poland and Lithuania.
      Biological Letter, 43(2): 157-161
      (Chmielewski W. 2006)

2006. Chłond D. Stan poznania pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych Parków Narodowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Ojcowskiego Parku Narodowego.
      Wiadomości entomologiczne, 25
      (Chłond D. 2006)

2006. Chłond D., Gorczyca J. Stan poznania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego.
      Prądnik, Prace Muzeum Szafera, 16: 185-188
      (Chłond D. et Gorczyca J. 2006)

2006. Chłond D., Drohojowska J., Pilarczyk S., Wieczorek K. Pluskwiaki (Insecta: Hemiptera) rezerwatu Skałka Rogoźnicka.
      Wiadomości entomologiczne, 25: 55-58
      (Chłond D. et al. 2006)

2005. Wrzesińska D., Wawrzyniak M. Harmful Heteroptera of Orthops genus (Miridae, Heteroptera) occuring on sosnowski’s hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.) in Poland.
      Journal of Plant Protection Research , 45
      (Wrzesińska D. et Wawrzyniak M. 2005)

2005. Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski Sz. Habitat differences in the food composition of the wasplike spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland.
      Belgian Journal of Zoology 135(1): 33-37
      (Szymkowiak P. et al. 2005)

2005. Mrówczyński M., Wachowiak H., Boroń M. Szkodniki zbóż - aktualne zagrożenia w Polsce.
      Postępy w Ochronie Roślin, 45
      (Mrówczyński M. et al. 2005)

2005. Gorczyca J., Chłond D. Orthotylinae of Poland - faunistic review (Hemiptera, Heteroptera, Miridae).
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 13: 87-134
      (Gorczyca J. et Chłond D. 2005)

2005. Gizdoń A., Gorczyca J. Pluskwiaki różnoskrzydłe z rodziny tasznikowatych (Hemiptera, Heteroptera, Miridae) Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
      Acta Entomologica Silesiana, 12: 33-39
      (Gizdoń A. et Gorczyca J. 2005)

2005. Durska E. Niezwykły sposób odżywiania się larw Megaselia minor (ZETTERSTEDT, 1848) (Diptera: Phoridae).
      Dipteron, 21
      (Durska E. 2005)

2005. Chłond D., Ćwikła J., Gromotka P. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu Dolina Żabnika w Jaworznie.
      Acta Entomologica Silesiana, 12: 19-27
      (Chłond D. et al. 2005)

2005. Ceryngier P., Durska E., Disney H. The surprising larval habits of Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae).
      Studia dipterologica 12: 357-361
      (Ceryngier P. et al. 2005)

2004. Wyniger D. Taxonomy and phylogeny of the Central European bug genus Psallus (Hemiptera, Miridae) and faunistics of the terrestrial Heteroptera of Basel and surroundings (Hemiptera).
      PhD-thesis, Basel, 285 ss.
      (Wyniger D. 2004)

2004. Szpila K., Konefał T. Besseria dimidiata (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) i jego żywiciel Menaccarus arenicola (Scholtz, 1864) (Heteroptera: Pentatomidae) nowe stanowisko w Polsce.
      Wiadomości entomologiczne, 23
      (Szpila K. et Konefał T. 2004)

2004. Lis J.A., Lis B. Coranus woodroffei P.V. Putshkov, 1982 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) - new to the polish fauna.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 73: 339-341
      (Lis J.A. et Lis B. 2004)

2004. Lis B. Mesonotum of Nabidae (Hemiptera: Heteroptera) - morphology, taxonomic value and its modifications in short-winged forms.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 73
      (Lis B. 2004)

2004. Lis B., Wolski A., Lis J.A. Charagochilus weberi Wagner, 1953 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) - a species new to the Polish fauna, and a list of species collected in the Polish Tatras.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 73: 317-322
      (Lis B. et al. 2004)

2004. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Heteroptera of the peat-bog reserve Bagno Serebryskie (Serebryskie Swamp) near Chełm.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 59: 43-50
      (Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 2004)

2004. Klasa A., Palaczyk A. Ocena zagrożenia ostrożenia siedmiogrodzkiego Cirsium decussatum Janka (Asteraceae) przez nasionnicę Terellia longicauda (Diptera: Tephritidae) i inne owady.
      Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 60(3): 13-24
      (Klasa A. et Palaczyk A. 2004)

2004. Hebda G. Rezerwat ?Ligota Dolna? i ?Gipsowa Góra? na Opolszczy?nie jako ostoje ciepłolubnej fauny Heteroptera.
      Wiadomości entomologiczne, 23 Supl. 2: 144-145
      (Hebda G. 2004)

2004. Gorczyca J. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Heteroptera.
      Pp. 192-234. [in:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa 509 ss.
      (Gorczyca J. 2004a)

2004. Gorczyca J. Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae.
      Polskie Towarzystwo Entomologiczne
      (Gorczyca J. 2004d)

2004. Gorczyca J. Heterocapillus tigripes (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Miridae).
      Polska czerwona księga zwierząt - Bezkręgowce
      (Gorczyca J. 2004c)

2004. Gorczyca J. Eurycolpus flaveolus (Stal, 1858) (Hemiptera: Miridae).
      Polska czerwona księga zwierząt - Bezkręgowce
      (Gorczyca J. 2004b)

2004. Gorczyca J. Brachycoleus decolor Reuter, 1877.
      Polska czerwona księga zwierząt - Bezkręgowce
      (Gorczyca J. 2004e)

2004. Dankowska E., Nawrot I. Podatność chryzantem ogrodowych na uszkodzenia powodowane przez zmieniki.
      Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38
      (Dankowska E. et Nawrot I. 2004)

2004. Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Zieliński S. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera, Turbellaria, Hirudinea, Aranei, Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera).
      In: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (Eds.) 2004. The nature of the planned reserve Dolina Mirachowskiej Strugi in the Kaszubskie Lakeland (northern Poland). Acta Botanica Cassubica 4: 90-97
      (Ciechanowski M. et al. 2004b)

2004. Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Błażuk J. Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej Biała Góra, Kwidzyńskie Ostnice i Miłachowo (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia).
      Przegląd Przyrodniczy, 15(3-4): 83-108
      (Ciechanowski M. et al. 2004a)

2004. Chłond D., Gorczyca J. Tasznikowate (Heteroptera, Miridae) wybranych zbiorowisk roślinnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
      Wyd. Ojcowski Park Narodowy
      (Chłond D. et Gorczyca J. 2004)

2003. Swoboda A., Gorczyca J. Drugie stanowisko Psalus mollis (Mulsant, 1852) w Polsce.
      Acta Entomologica Silesiana, 11
      (Swoboda A. et Gorczyca J. 2003)

2003. Smoliński S. Tarczówkowate (Heteroptera, Pentatomidae) Masywu Szrenicy (Sudety Zachodnie).
      Materiały VII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników
      (Smoliński S. 2003)

2003. Ochman B., Gorczyca J. Europiella artemisiae (Backer 1864) i Europiella albipennis (Fallen 1829) w Polsce (Heteroptera: Miridae).
      Acta Entomologica Silesiana, 11
      (Ochman B. et Gorczyca J. 2003)

2003. Korcz A. Pluskwiaki (Heteroptera) w zróżnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół.
      Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, 13, 201 pp.
      (Korcz A. 2003)

2003. Hebda G. Uzupełnienie do wykazu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny (Górny Śląsk).
      Acta Entomologica Silesiana, 9
      (Hebda G. 2003)

2003. Grzywacz B., Gorczyca J. Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816) na Wyżynie Śląskiej (Heteroptera, Cimicidae).
      Acta Entomologica Silesiana, 11
      (Grzywacz B. et Gorczyca J. 2003)

2003. Celary W. Fauna zwierząt bezkręgowych (Invertebrata) masywu Babiej Góry nie objętych szczegółowymi opracowaniami.
      Monografia Fauny Babiej Góry, 373-398
      (Celary W. 2003)

2003. Burski M. Wpłych ruchu samochodowego na strukturę wybranych zgrupowań tasznikowatych (Miridae, Heteroptera).
      Acta Entomologica Silesiana, 11(1-2): 5-12
      (Burski M. 2003)

2002. Lis B., Mąsior J., Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Babiej Góry (Beskid Zachodni).
      Wiadomości entomologiczne, 20: 103-111
      (Lis B. et al. 2002)

2002. Lis B., Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gór Opawskich (Sudety Wschodnie).
      Wiadomości entomologiczne, 21
      (Lis B. et Lis J.A. 2002a)

2002. Lis B., Lis J.A. Emblethis duplicatus Seidenstucker, 1963 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) - a ponto-mediterranean species new for the Polish fauna.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 71
      (Lis B. et Lis J.A. 2002b)

2002. Hebda G. Terrestrial bugs Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of the Gipsowa Góra Nature rez. in Poland.
      Casopis Slezskeho zemskeho muzea, Opava (Serie A), 51
      (Hebda G. 2002a)

2002. Hebda G. Nowe i rzadkie dla Górnego Śląska gatunki Heteroptera (Insecta: Hemiptera).
      Natura Silesiae Superioris, 6
      (Hebda G. 2002b)

2002. Gorczyca J. Hemiptera - Pluskwiaki.
      Wyd. Instytutu Przyrody PAN
      (Gorczyca J. 2002)

2002. Gorczyca J., Herczek A. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae.
      Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 163 serii kluczy, 32 ss.
      (Gorczyca J. et Herczek A. 2002)

2002. Dziedzic R., Łętowski D. Zoocenozy ekosystemów lądowych: leśnych, łąkowych i rolnych Polesia Lubelskiego.
      Acta Agrophysica, 66: 179-195
      (Dziedzic R. et Łętowski D. 2002)

2002. Drohojowska J., Gorczyca J., Węgierek P., Wojciechowski W., Szwedo J. Hemiptera Pluskwiaki.
      Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce
      (Drohojowska J. et al. 2002)

2002. Abraszewska-Kowalczyk A., Kowalczyk J.K. Charakterystyka i przegląd wybranych grup zwierząt: Stawonogi.
      Świat zwierząt Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego: 44-69
      (Abraszewska-Kowalczyk A. et Kowalczyk J.K. 2002)

2001. Ślipińska E. Familia (rodzina): Saldidae - Pentatomidae.
      Katalog fauny Puszczy Białowieskiej
      (Ślipińska E. 2001)

2001. Stroiński A. A faunistic review of Polish species of the superfamily Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera).
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 10: 63-120
      (Stroiński A. 2001)

2001. Smardzewska-Gruszczak Z. Heteroptera wybranych zbiorowisk leśnych Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.
      Materiały Zjazdowe, 44 Zjazd PTE
      (Smardzewska-Gruszczak Z. 2001)

2001. Lis B. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera).
      Przegląd Zoologiczny, 45: 89-93
      (Lis B. 2001)

2001. Lis B., Danielczok-Demska T. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Parku Krajobrazowego Góra św. Anny (Górny Śląsk).
      Natura Silesiae Superioris, 5: 53-59
      (Lis B. et Danielczok-Demska T. 2001)

2001. Kordan B., Ciepielewska D. Heteroptera występujące na łubinach (Lupinus sp.).
      Postępy w Ochronie Roślin, 41
      (Kordan B. et Ciepielewska D. 2001)

2001. Korcz A. Hetroptera occurring on Achillea milefolium L.
      Postępy w Ochronie Roślin, 41: 378-387
      (Korcz A. 2001)

2001. Gorczyca J. Familia (rodzina): Miridae - tasznikowate.
      Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, 101-103
      (Gorczyca J. 2001)

2000. Soika G., Łabanowski G. Pests of ericaceous plants in the botanical gardens in Poland and proposals for their control.
      In: Protection of plant collections against pests and diseases. Kraków (ed. Wiech K., Zemanek B.). Vol. 1: 71-76
      (Soika G. et Łabanowski G. 2000)

2000. Smardzewska-Gruszczak Z., Lechowski L. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) projektowanego rezerwatu torfowiskowego Zawadówka.
      In: Łętowski J. Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego jego najbliższych okolic. Wydawnictwo UMCS, 123-134
      (Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 2000)

2000. Pankanin-Franczyk M., Bilewicz-Pawińska T. Drapieżne owady (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych.
      Wiadomości entomologiczne, 19(1): 29-36
      (Pankanin-Franczyk M. et Bilewicz-Pawińska T. 2000)

2000. Lis B. Dicyphus annulatus (Wolff) - gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego (Hemiptera: Heteroptera: Miridae).
      Przegląd Zoologiczny, 44
      (Lis B. 2000)

2000. Korcz A. Pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) zebrane z drzew w aglomeracji miejskiej Poznania w 1999 roku. Część II.
      Postępy w Ochronie Roślin 40(2): 475-478
      (Korcz A. 2000)

2000. Korcz A., Paradowska R. Pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) występujące na bobiku (Viccia faba var. minor) w Winnej Górze.
      Postępy w Ochronie Roślin, 40(2): 467-470
      (Korcz A. et Paradowska R. 2000)

2000. Gorczyca J., Lis J.A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Bieszczadów.
      Monografie Bieszczadzkie, 7: 191-204
      (Gorczyca J. et Lis J.A. 2000)

1999. Soika G., Łabanowski G. Prześwietlik pierisowiec - nowy szkodnik w Polsce.
      Ochrona Roślin, 13
      (Soika G. et Łabanowski G. 1999)

1999. Kerzhner I.A., Josifov M. Cimicomorpha II, Miridae.
      The Netherlands Entomol. Society
      (Kerzhner I.A. et Josifov M. 1999)

1999. Gorczyca J. Pluskwiaki różnoskrzydłe z rodziny tasznikowatych (Heteroptera: Miridae) w Puszczy Białowieskiej.
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 18: 93-100
      (Gorczyca J. 1999)

1999. Dobrowolski M., Popowska-Nowak E. Stosowanie zarodników Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. do zwalczania korowca sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera-Heteroptera).
      Prace IBL 871: 95-102
      (Dobrowolski M. et Popowska-Nowak E. 1999)

1998. Szwejda J. Zmiennik lucernowiec (Lygus rugulipennis) - nowy szkodnik papryki.
      Nowości Warzywnicze, Skierniewice, 32: 57-59
      (Szwejda J. 1998)

1998. Soika G., Łabanowski G. Różanecznik - nowa roślina żywicielska prześwietlika borówkowca.
      Ochrona Roślin
      (Soika G. et Łabanowski G. 1998)

1998. Smardzewska-Gruszczak Z., Lechowski L. Skład gatunkowy i struktura dominacyjna pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rezerwatu Stawska Góra koło Chełma.
      Wiadomości entomologiczne, 17: 186-187
      (Smardzewska-Gruszczak Z. et Lechowski L. 1998)

1998. Lis J.A., Lis B. True-bugs of Śląsk Górny - an annotated checklist (Hemiptera: Heteroptera).
      Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia, 8: 107-146
      (Lis J.A. et Lis B. 1998a)

1998. Lis J.A., Lis B. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae.
      Polskie Towarzystwo Entomologiczne
      (Lis J.A. et Lis B. 1998b)

1998. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) rezerwatu Szklarnia (Park Krajobrazowy Lasy Janowskie).
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 17: 57-65
      (Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 1998)

1998. Kot J., Paszewska H. Badania nad drapieżcami redukującymi jaja owadów w sadach.
      Wiadomości entomologiczne, 17(Supl.): 172-173
      (Kot J. et Paszewska H. 1998)

1998. Kordan B., Ciepielewska D., Pomianowska E. Czynniki warunkujące naturalną odporność fasoli (Phaseolus vulgaris L.) na uszkodzenia przez zmieniki (Lygus spp).
      Postępy w Ochronie Roślin, 38(1): 147-155
      (Kordan B. et al. 1998)

1998. Korcz A. The occurrence and harmfulness of Dicyphus pallidicornis Fieb. (Heteroptera: Miridae) on the Grecian foxglove and Common foxglove (Digitalis sp.).
      Journal of Plant Protection Research, 38
      (Korcz A. 1998)

1998. Korcz A., Zawirska I. Fauna Heteroptera i Thysanoptera nadmorskiego pasa otwartych wydm białych i szarych Słowińskiego Parku Narodowego.
      Wiadomości entomologiczne, 17
      (Korcz A. et Zawirska I. 1998)

1998. Hebda G. Pierwsze stanowisko Metatropis rufescens (Herrisch-Schaffer, 1835) (Insecta: Heteroptera) na Górnym Śląsku.
      Natura Silesiae Superioris, 2: 81-84
      (Hebda G. 1998b)

1998. Hebda G. Nowe stanowiska rzadkich na terenie Polski pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera).
      Acta Entomologica Silesiana, 5-6: 11-13
      (Hebda G. 1998a)

1997. Lis J.A., Lis B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) ze Wzgórz Trzebnickich.
      Wiadomości entomologiczne, 16(1): 51-52
      (Lis J.A. et Lis B. 1997)

1997. Lechowski L. Porównanie struktury fauny Heteroptera łąk kośnych środkowowschodniej Polski w latach 1953-1991.
      Wydawnictwo UMCS
      (Lechowski L. 1997)

1997. Korcz A. Dicyphus pallidicornis Fieb. (Heteroptera: Miridae). Szkodnik naparstnicy wełnistej i purpurowej (Digitalis lanata Ehrh. i D. purpurea L.).
      Postępy w Ochronie Roślin, 37
      (Korcz A. 1997)

1997. Hałka-Wojciechowicz E. Communities of Heteroptera in flood-plain forests of selected sites in Puszcza Białowieska and the Mazowsze Lowland.
      Fragmenta Faunistica, 40(3): 27-45
      (Hałka-Wojciechowicz E. 1997)

1997. Górski R. Wyniki badań nad biologią zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Poppius) na łubinie.
      Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 25
      (Górski R. 1997)

1996. Wilkaniec B., Borowiak B. Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera, Miridae) groźny szkodnik szparaga.
      Postępy w Ochronie Roślin, 36(2): 94-96
      (Wilkaniec B. et Borowiak B. 1996)

1996. Szymczakowski W. Świat zwierząt - owady.
      Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze, 3, Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 787 pp.
      (Szymczakowski W. 1996)

1996. Soika G., Łabanowski G. Dynamika rozwoju zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Popp.) na jednorocznych roślinach ozdobnych.
      Zesz. Nauk. ISK, 3
      (Soika G. et Łabanowski G. 1996)

1996. Simiczyjew B., Ogorzałek A., Stys P. Organization of the tropic chamber in the telotropic ovarioles of Nepa cinnerea and Aradus pictus (Hemiptera: Heteroptera).
      Zoologica Poloniae, 41: 103: 116
      (Simiczyjew B. et al. 1996)

1996. Lis B. Tingidae of Poland - a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera).
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 6-7: 263-298
      (Lis B. 1996)

1996. Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. Wstępne badania na fauną Heteroptera Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie.
      In: Radwan S., Sałata B., Szunke Z. Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin. 73-74
      (Lechowski L. et Smardzewska-Gruszczak Z. 1996)

1996. Lechowski L., Cmoluchowa A. Struktura ilościowa zgrupowań pluskwiaków różnoskrzydłych Heteroptera projektowanego rezerwatu Wieprzec k. Zamościa.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 49(15):205-212
      (Lechowski L. et Cmoluchowa A. 1996)

1996. Kowalczyk J.K. Bezkręgowce lądowe Ogrodu Botanicznego w Łodzi.
      In: Kurzac T. (red.) Przyroda Ogrodu Botanicznego w Łodzi, 141-158.
      (Kowalczyk J.K. 1996)

1996. Kocorek A. Nowe stanowiska rzadkich ziemikowatych (Heteroptera: Cydnidae).
      Acta Entomologica Silesiana, 4
      (Kocorek A. 1996)

1996. Hałka-Wojciechowicz E. Zgrupowania pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) zasiedlające trawniki miejskie wybranych osiedli mieszkaniowych Warszawy.
      Fragmenta Faunistica, 39(10): 127-148
      (Hałka-Wojciechowicz E. 1996)

1996. Górski R. Dynamika występowania zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Poppius) na polach łubinu.
      Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 24
      (Górski R. 1996)

1996. Górski R., Romankow W. Przegląd badań nad występowaniem, biologią i szkodliwością zmienika lucernowca Lygus rugulipennis Poppius, 1911 (Heteroptera, Miridae).
      Wiadomości entomologiczne, 15
      (Górski R. et Romankow W. 1996)

1995. Winiarska W. Wstępne informacje nad składem gatunkowym owadow zasiedlających kwiatostany łopianu mniejszego - Arctium minus (Hill.) Bernh. (Compositae).
      Wiadomości entomologiczne, 14
      (Winiarska W. 1995)

1995. Skórka S. Nowe stanowiska Lygaeus simulans Deckert, 1985 i L. equestris (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce.
      Acta Entomologica Silesiana, 3
      (Skórka S. 1995)

1995. Lis J.A., Lis B., Gorczyca J. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) środkowego basenu Doliny Biebrzy.
      Wiadomości entomologiczne, 14(2): 85-93
      (Lis J.A. et al. 1995)

1995. Lis B. Rodzaj Carpocoris Kolenati, 1846 (Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce.
      Acta Entomologica Silesiana, 3
      (Lis B. 1995)

1995. Kuśka A. Owady parku przypałacowego w Rudach Wielkich i ich myśliwi.
      [In:] Holeksa A., Kuśka A., Oczkowicz E. Ścieżki po parku przypałacowym w Rudach Wielkich. Dyrekcja PK CKKRW, Rudy Wielkie: 51-67
      (Kuśka A. 1995)

1995. Gorczyca J., Herczek A. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu florystycznego Ochojec w Katowicach. Uwagi o faunie.
      Katowice-Sosnowiec, 16
      (Gorczyca J. et Herczek A. 1995)

1995. Burdajewicz S., Nowacka W. Entomofauna polan śródleśnych na terenie leśnictwa Gwda Wielka. Cz. II Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera).
      Wiadomości entomologiczne, 14(1): 21-25
      (Burdajewicz S. et Nowacka W. 1995)

1995. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Wpływ czynników środowiska na parazytoidy (Hymenoptera) w agroekosystemach.
      Wiadomości entomologiczne, 14(2): 103-111
      (Bilewicz-Pawińska T. et Pankanin-Frańczyk M. 1995)

1995. Anasiewicz A., Winiarska W. Insects occurring on celery grown for seeds.
      Folia Horticulturae, 7(1): 49-57
      (Anasiewicz A. et Winiarska W. 1995)

1994. Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J. Secondary succesion of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska.
      Fragmenta Faunistica, 37: 3-104
      (Trojan P. et al. 1994)

1994. Skórka S. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Puszczy Zielonka koło Poznania.
      Acta Entomologica Silesiana 2(1): 13-20
      (Skórka S. 1994)

1994. Piotrowski W. Wykaz fauny Poleskiego Parku Narodowego.
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 13: 47-61
      (Piotrowski W. 1994)

1994. Lis J.A. Bibliografia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych Polski (1604-1992) (Insecta, Heteroptera).
      Acta Entomologica Silesiana, 1: 1-31
      (Lis J.A. 1994)

1994. Lis J.A., Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Chrząszczewskiej Wyspy (Pobrzeże Bałtyku).
      Acta Entomologica Silesiana, 2
      (Lis J.A. et Lis B. 1994b)

1994. Lis J.A., Lis B. Nowe stanowiska pluskwiakow różnoskrzydłych (Heteroptera) z Bieszczadów.
      Acta Entomologica Silesiana, 2
      (Lis J.A. et Lis B. 1994c)

1994. Lis J.A., Lis B. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera) z Pobrzeża Bałtyku.
      Acta Entomologica Silesiana, 2(1): 4-6
      (Lis J.A. et Lis B. 1994a)

1994. Lis B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Kamiennej Góry w Ligocie Dolnej (Górny Śląsk).
      Acta Entomologica Silesiana, 2: 25-30
      (Lis B. 1994)

1994. Lis B., Lis J.A. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z południowych regionów Polski.
      Acta Entomologica Silesiana, 2: 47-48
      (Lis B. et Lis J.A. 1994)

1994. Herczek A., Gorczyca J. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu Las Murckowski w Katowicach. Świat Zwierzęcy.
      -
      (Herczek A. et Gorczyca J. 1994)

1994. Górski R. Biologiczne podstawy zwalczania zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis Popp.) na łubinie.
      Materiały XXXIV sesji Naukowej IOR w Poznaniu
      (Górski R. 1994)

1994. Gorczyca J. The occurrence and distribution of species of the genus Lygus Hahn, 1833 (Heteroptera: Miridae) in Polska.
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 5: 177-179
      (Gorczyca J. 1994c)

1994. Gorczyca J. Mirid communities (Heteroptera, Miridae) of plant assemblages of Częstochowska Highland.
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 14: 33-68
      (Gorczyca J. 1994a)

1994. Gorczyca J. Drugie stanowisko Reuteria marqueti Puton, 1875 (Heteroptera, Miridae) w Polsce.
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 14: 19-20
      (Gorczyca J. 1994b)

1994. Gorczyca J., Ickowicz G., Tytko G. Nowe stanowisko Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer) w Polsce (Heteroptera, Miridae).
      Acta Entomologica Silesiana, 2: 33-34
      (Gorczyca J. et al. 1994)

1994. Gorczyca J., Herczek A. The genus Heterotoma Lepeletier et Serville, 1825 in Poland (Heteroptera, Miridae).
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 5: 5-8
      (Gorczyca J. et Herczek A. 1994)

1994. Cmoluchowa A., Lechowski L. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Roztocza.
      Fragmenta Faunistica, 37: 181-199
      (Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994)

1994. Barczak T. Naturalni wrogowie mszyc i ich znaczenie w ochronie roślin.
      Wiadomości entomologiczne, 13: 141-152
      (Barczak T. 1994)

1993. Lis J.A. On Byrsinus Fieber and Microporus Uhler, two allied cydnid genera (Heteroptera: Cydnidae).
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 4
      (Lis J.A. 1993a)

1993. Lis J.A. Nowe stanowiska kilku rzadkich w Polsce pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera).
      Acta Entomologica Silesiana, 1
      (Lis J.A. 1993c)

1993. Lis J.A. Kilka ciekawszych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z terenów projektowanego rezerwatu Żabie Doły koło Bytomia.
      Acta Entomologica Silesiana, 1
      (Lis J.A. 1993b)

1993. Lis J.A., Żyła W. Nowe stanowisko Graphosoma lineatum (Linnaeus) (Heteroptera: Pentatomidae) na Górnym Śląsku.
      Acta Entomologica Silesiana, 1
      (Lis J.A. et Żyła W. 1993)

1993. Lis B. Pierwsze na Dolnym Śląsku stanowisko Aphelocheirus aestivalis (F.) (Heteroptera: Aphelocheiridae).
      Acta Entomologica Silesiana, 1
      (Lis B. 1993)

1993. Lechowski L., Cmoluchowa A. Struktura jakościowa i ilościowa fauny pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w rezerwacie Bukowa Góra (RPN).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 51(8); 51-57
      (Lechowski L. et Cmoluchowa A. 1993)

1993. Korcz A. Pluskwiaki z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) zebrane na plantacjach rzodkiewki plonujacej (Raphanus sativus var. sativus Pers.) w okolicach Poznania.
      Prace naukowe IOR, 35: 57-64
      (Korcz A. 1993)

1993. Korcz A., Bubniewicz P., Paradowska R. Szkodliwa heteropterofauna zebrana na pszenżycie i innych zbożach w okolicach Poznania w latach 1988-1991.
      Materiały XXXIII Sesji Naukowej IOR
      (Korcz A. et al. 1993)

1993. Hadaś T. Pierwsze na Górnym Śląsku stanowisko Brachycarenus tigrinus (Schilling) (Heteroptera: Rhopalidae).
      Acta Entomologica Silesiana, 1
      (Hadaś T. 1993)

1993. Gutowski J.M. Wypalanie szuwaru turzycowego a fauna bezkręgowców w Puszczy Białowieskiej.
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 12
      (Gutowski J.M. 1993)

1993. Cmoluchowa A., Lechowski L. Heteroptera communities of pine forests in Poland.
      Fragmenta Faunistica, 36(8): 127-146
      (Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1993)

1993. Burdajewicz S. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące w wybranych uprawach nasiennych.
      Wiadomości entomologiczne, 12(1): 5-10
      (Burdajewicz S. 1993)

1992. Ogorzałek A., Simiczyjew B. Lokalne modyfikacje w nabłonkach folikularnych Heteroptera. I. Komórki leżące na granicy zasięgu przewodów odżywczych w pęcherzykach jajnikowych Pentatomidae (Heteroptera).
      Acta Universitatis Wratislavensis, Prace Zoologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, 23
      (Ogorzałek A. et Simiczyjew B. 1992)

1992. Lis J.A. New records of terrestrial bugs (Heteroptera) from the Wolin Island (NW Poland).
      Ann. Upper Siles. Mus., Entomol., 3
      (Lis J.A. 1992)

1992. Kubisz D. Materiały do rozsiedlenia Aradidae (Heteroptera) w Polsce.
      Wiadomości entomologiczne, 11
      (Kubisz D. 1992)

1992. Gorczyca J. Mirid Communities (Heteroptera, Miridae) of the Selected Plant Assemblages in Poland.
      Proc. 4th ECE/XIII. SIEEC
      (Gorczyca J. 1992b)

1992. Gorczyca J. Bryocorinae, Dicyphinae and Deraeocorinae (Heteroptera, Miridae) of Poland.
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 3: 81-105
      (Gorczyca J. 1992a)

1992. Gorczyca J. Adelphocoris josifovi Ed. Wagner, 1968 (Heteroptera, Miridae) in Poland.
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 3: 151-153
      (Gorczyca J. 1992c)

1992. Cmoluchowa A., Lechowski L. Changes in Heteroptera Groups in Dry-ground Forest Communities ad Sawin, Chełm Province.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 44: 79-90
      (Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1992)

1991. Lis J.A. New data on the Polish flat bugs (Heteroptera, Aradidae).
      Ann. Upper Siles. Mus., Entomol., 2
      (Lis J.A. 1991b)

1991. Lis J.A. An influence of industrial pollution on communites of Heteroptera in selected plant association in the zincwork Miasteczko Śląskie Region (Śląsk Górny, Poland).
      Proc. 4th ECE/XIII. SIEEC
      (Lis J.A. 1991a)

1991. Lis J.A., Gorczyca J. Terrestial bugs (Insecta: Heteroptera) new to the Wolin Island.
      Ann. Upper Siles. Mus., Entomol., 2
      (Lis J.A. et Gorczyca J. 1991)

1991. Kaczmarek S. Owady zebrane w ulach pszczelich na Pomorzu.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 61: 31-37
      (Kaczmarek S. 1991)

1991. Herczek A. Notes on the three species of Polymerus Westwood (Heteroptera, Miridae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 61: 23-30
      (Herczek A. 1991)

1991. Gorczyca J. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland.
      Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 2: 17-81
      (Gorczyca J. 1991)

1991. Gorczyca J., Herczek A. Tasznikowate (Miridae, Heteroptera) niektórych zbiorowisk roślinnych okolic Mielnika n. Bugiem.
      Acta Biologica Silesiana, 18: 118-125
      (Gorczyca J. et Herczek A. 1991a)

1991. Gorczyca J., Herczek A. Psallus confusus Rieger and Psallus mollis (Mul.) in Poland (Heteroptera, Miridae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 61
      (Gorczyca J. et Herczek A. 1991b)

1990. Tylkowska K., Korcz A., Adamczak J., Najda H. Znaczenie uszkodzeń powodowanych przez zmieniki (Lygus spp) w materiale siewnym fasoli (Phaseolus vulgaris L.).
      Materiały XXX sesji naukowej IOR, Poznań
      (Tylkowska K. et al. 1990)

1990. Lis J.A. Temnostethus (Montandoniella) dacicus (Puton, 1888) (Heteroptera, Anthocoridae) w Polsce.
      Przegląd Zoologiczny, 34(1): 119-120
      (Lis J.A. 1990d)

1990. Lis J.A. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) - a faunistic review. Pentatomidae.
      Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia, 1: 5-102
      (Lis J.A. 1990a)

1990. Lis J.A. Flat-bugs (Heteroptera, Aradidae) of Poland - a faunistic review.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 59: 511-525
      (Lis J.A. 1990c)

1990. Lis J.A. Aradus aterrimus Fieber, 1864 - nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz trzecie stanowisko dla A. truncatus Fieber, 1861 (Heteroptera, Aradidae).
      Przegląd Zoologiczny, 34
      (Lis J.A. 1990b)

1990. Kowalczyk J.K., Lenkowski T., Marciniak B., Myślicka Z., Nadolski J., Śliwiński Z. Wybrane grupy owadów Łodzi w świetle dotychczasowych badań.
      In: Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, cz. 2. Seminarium naukowe, Warszawa, 28-29 czerwca 1990: 7-16
      (Kowalczyk J.K. et al. 1990)

1990. Kot J., Bilewicz-Pawińska T. Preliminary investigation on maize entomofauna in the Warsaw Region.
      Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 24(1-2): 141-144
      (Kot J. et Bilewicz-Pawińska T. 1990)

1990. Kaczmarek S. Owady zebrane z gniazd jaskółek Delichon urbica (L.) i Hirudo rustica L. na Pomorzu.
      Słupsk. Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 8b: 39-56
      (Kaczmarek S. 1990)

1990. Gunther H., Schuster G. Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (Heteroptera).
      Dtsch. ent. Z., N.F, 37
      (Gunther H. et Schuster G. 1990)

1990. Goula M. The genus Heterotoma Lepeletier et Serville, 1825 (Heteroptera, Miridae) in the Iberian Peninsula.
      EOS, 66
      (Goula M. 1990)

1990. Gorczyca J. Asthenarius quercus (Kirschbaum) and four species of Psallus Fieber (subgen. Hylopsallus Wagner) (Heteroptera, Miridae) in Poland.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 60: 195-204
      (Gorczyca J. 1990)

1990. Cmoluchowa A. Heteroptera Geocorisae.
      In: Razowski J. Wykaz zwierząt Polski, Ossolineum. Wrocław, Warszawa, Kraków.
      (Cmoluchowa A. 1990)

1990. Cmoluchowa A., Mielewczyk S. Heteroptera - Pluskwiaki różnoskrzydłe.
      Checklist of Animals of Poland. Vol. I, Part XXXII, 1-20 Insecta: Protura-Planipennia
      (Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990)

1990. Cmoluchowa A., Lechowski L. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska).
      Fragmenta Faunistica, 33: 361-371
      (Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1990)

1990. Cmoluch Z., Cmoluchowa A., Lechowski L., Łętowski J., Minda-Lechowska A., Stączek Z. Fauna owadów zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska).
      Fragmenta Faunistica, 33: 337-347
      (Cmoluch Z. et al. 1990)

1990. Ciepielewska D., Kordan B. Pluskwiaki rożnoskrzydle (Heteroptera) występujące na koniczynie czerwonej w okolicach Olsztyna.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 60
      (Ciepielewska D. et Kordan B. 1990)

1990. Biliński S.M., Książkiewicz-Kapralska M., Stys P. Unusual organization of the tropharium in the telotrophic ovarioles of an insect, Saldula saltatoria.
      Tissue and Cell, 22(2): 213-219
      (Biliński S.M. et al. 1990)

1990. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Der Einfluss unterschiedlischer Umbegung von Getreidefeldern auf parasitische Hymenopteren und ihre Wirte (Heteroptera).
      Materiały XI I.S.E.M.: 290-292
      (Bilewicz-Pawińska T. et Pankanin-Frańczyk M. 1990)

1989. Trojan P. Bug (Heteroptera) associations in the agricultural landscape of Great Poland.
      Ekologia Polska 37: 135-155
      (Trojan P. 1989)

1989. Lis J.A. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) - a faunistic review. I. Plataspidae, Thyreocoridae, Scutelleridae and Acanthosomidae.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 59: 27-83
      (Lis J.A. 1989a)

1989. Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej.
      Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda, 12: 5-60
      (Lis J.A. 1989b)

1989. Lis J.A. A review of the Polish Dipsocoromorpha (Heteroptera, Euheteroptera).
      Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia, 12: 61-66
      (Lis J.A. 1989c)

1989. Lenkowski T. Nowe dane o ekologii Pentatoma rufipes (L.) (Heteroptera, Pentatomidae).
      Przegląd Zoologiczny, 33
      (Lenkowski T. 1989)

1989. Lechowski L. Heteroptera of moist meadows on the Mazovian Lowland.
      Memorabilia Zoologica, 43: 119-126
      (Lechowski L. 1989)

1989. Gorczyca J., Herczek A. Miridae (Heteroptera) of Błędowska Desert and the Nearby Areas.
      Acta Biologica Silesiana, 13
      (Gorczyca J. et Herczek A. 1989)

1989. Gorczyca J., Herczek A., Hałaj R., Węgierek P. Mirid Communities (Miridae, Heteroptera) of Selected High Peat-bogs in Southern Poland.
      Acta Biologica Silesiana, 13
      (Gorczyca J. et al. 1989)

1989. Burdajewicz S. Harmful fauna of ornamental plants in the district Poznań. Hemiptera-Heteroptera.
      Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 202: 3-31
      (Burdajewicz S. 1989)

1988. Vasarhelyi T. New Palaearctis Aradus pecies in the butulae-group (Heteroptera, Aradidae).
      Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung., 80: 57-63
      (Vasarhelyi T. 1988)

1988. Lis J.A. Nowe stanowiska Lygaeus simulans Deckert, 1985 (Heteroptera, Lygaeidae) w Polsce.
      Przegląd Zoologiczny, 32(2): 207-209
      (Lis J.A. 1988)

1988. Lipiec W. Roztoczański Park Narodowy.
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 9: 59-64
      (Lipiec W. 1988)

1988. Lenkowski T. Nowe stanowiska Elasmostethus minor Horvath (Heteroptera, Acanthosomidae) w Polsce.
      Przegląd Zoologiczny, 32
      (Lenkowski T. 1988)

1988. Kowalczyk J.K., Śliwiński Z. Uwagi o entomofaunie lądowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 8
      (Kowalczyk J.K. et Śliwiński Z. 1988)

1988. Kapuściński R. Świętokrzyski Park Narodowy.
      Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 9: 73-77
      (Kapuściński R. 1988)

1988. Gutowski J.M., Krzysztofiak L. Materiały do poznania składu pokarmowego płazów bezogonowych (Anura) z północno-wschodniej Polski.
      Przegląd Zoologiczny, 32(2): 225-235
      (Gutowski J.M. et Krzysztofiak L. 1988)

1988. Gorczyca J., Herczek A. Miridae (Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Bieszczadów Zachodnich.
      Acta Biologica Silesiana, 10(27): 110-124
      (Gorczyca J. et Herczek A. 1988)

1988. Cmoluchowa A., Lechowski L. Species Composition and Numerical Force of Heteroptera of the Lublin Coal Basin.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 40: 75-84
      (Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1988)

1988. Cmoluch Z., Cmoluchowa A., Lechowski L., Łętowski J., Minda-Lechowska A., Sęczkowska K., Stączek Z. Insect Fauna Surrounding Lake Reservoirs of the Lublin Coal Basin.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 40: 49-58
      (Cmoluch Z. et al. 1988)

1988. Brzeziński K. Perspektywy zastosowania Macrolophus costalis (Fieb.) w integrowanych systemach ochrony upraw szklarniowych.
      Mat. XXVIII Sesji Nauk. IOR, Poznań
      (Brzeziński K. 1988)

1988. Baranowski T., Dankowska E., Czaplicka K. Szkodliwość i zwalczanie zmieników (Lygus sp.) na złocieniach.
      Materiały XXVIII sesji naukowej IOR, Poznań
      (Baranowski T. et al. 1988)

1987. Strojny W. Przyroda Polska. Pieniny.
      Warszawa
      (Strojny W. 1987)

1987. Sierpiński Z. Owady i roztocze nękające drzewostany iglaste w Polsce.
      Wiadomości entomologiczne, 7: 51-58
      (Sierpiński Z. 1987)

1987. Protić L.D. Hemiptera-Heteroptera collection of Nikolas A. Kormilev in Natural History Museum in Belgrade.
      Nat. Hist. Mus. Belgrade, Spec. issue, 35: 5-100
      (Protić L.D. 1987)

1987. Lis J.A. Pluskwiaki z nadrodziny Pentatomoidea Reut. (Hemiptera, Heteroptera) Wyżyny Śląskiej.
      Fragmenta Faunistica, 30: 359-372
      (Lis J.A. 1987a)

1987. Lis J.A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta, Heteroptera) niektórych introdukowanych gatunków drzew w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.
      Przegląd Zoologiczny 31: 53-57
      (Lis J.A. 1987b)

1987. Lis J.A. Phytocoris (Ktenocoris) jordani E. Wagner, 1954 - gatunek pluskwiaka (Heteroptera, Miridae) nowy dla fauny Europy Środkowej.
      Przegląd Zoologiczny, 31(2): 165-166
      (Lis J.A. 1987d)

1987. Lis J.A. Nowe i rzadkie w faunie Polski pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera, Pentatomomorpha).
      Przegląd Zoologiczny, 31(1): 53-57
      (Lis J.A. 1987c)

1987. Lis J.A. Anomalies of the colouration and sculpture of the body of Dolycoris baccarum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 57: 917-918
      (Lis J.A. 1987e)

1987. Korcz A., Slotała A. Próg szkodliwości zmienników na fasoli nasiennej oraz opłacalność ich zwalczania.
      Ochrona Roślin, 8
      (Korcz A. et Slotała A. 1987b)

1987. Korcz A., Slotała A. Insektycydy w zwalczaniu zmienników (Lygus i Orthops ssp.) na marchwi nasiennej.
      Materiały XXVII Sesji Naukowej IOR, 27(2): 107-112
      (Korcz A. et Slotała A. 1987a)

1987. Josifov M. Uber die Synonimie mancher Lygaeiden (Insecta, Heteroptera).
      Acta Zoologica Bulgarica, 33: 3-10
      (Josifov M. 1987)

1987. Herczek A. Zgrupowania tasznikowatych (Miridae, Heteroptera) wybranych zbiorowisk kserotermicznych okolic Pińczowa.
      Acta Biologica Silesiana, 6(23): 130-148
      (Herczek A. 1987)

1987. Herczek A., Nakonieczny M. Przyczynek do znajomości tasznikowatych (Miridae, Heteroptera) okolic Kalisza Pomorskiego.
      Acta Biologica Silesiana, 6
      (Herczek A. et Nakonieczny M. 1987)

1987. Bilewicz-Pawińska T. The effect of landscape components on the state of parasitoid-phytophage system.
      Polish Ecological Studies, 13: 227-230
      (Bilewicz-Pawińska T. 1987b)

1987. Bilewicz-Pawińska T. Communities of cereal mirids (Heteroptera) and their parasitoids (Hymenoptera, Braconidae) on rye crops adjacent to different habitats.
      Polish Ecological Studies, 13: 175-194
      (Bilewicz-Pawińska T. 1987a)

1987. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Franczyk M., Garbarczyk M. Przykłady funkcjonowania układu parazytoid-żywiciel w ekosystemie zbóż o zróżnicowanych warunkach przestrzennych.
      Wiadomości entomologiczne, 7(1-2): 23-26
      (Bilewicz-Pawińska T. et al. 1987)

1986. Winiarska W. Roślinożerna entomofauna ostrożenia polnego Cirsium arvense (L) Scop.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 56
      (Winiarska W. 1986)

1986. Strojny W. Nasze zwierzęta.
      Warszawa
      (Strojny W. 1986)

1986. Lis J.A. Carpocoris melanocerus (Mulsant et Rey, 1852) (Heteroptera, Pentatomidae) - nowy dla Polski gatunek tarczówkowatych.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 56
      (Lis J.A. 1986)

1986. Lechowski L. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. II. Fauna owadów drapieżnych.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 41: 167-172
      (Lechowski L. 1986)

1986. Korcz A. Szkodliwa entomofauna z rodzaju Lygus i Orthops (Heteroptera, Miridae) występujaca na niektórych uprawach nasienych warzyw w Polsce oraz opłacalność jej zwalczania.
      Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Poznań
      (Korcz A. 1986)

1985. Piotrowska H., Kadulski S. Przyroda Polska. Pojezierze Kaszubskie.
      Warszawa
      (Piotrowska H. et Kadulski S. 1985)

1985. Lis J.A. Chlamydatus (Attus) longirostris Reut. (Heteroptera, Miridae) - nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 55
      (Lis J.A. 1985)

1985. Korcz A. Zastosowanie insektycydów z grupy pyretroidów do zwalczania pluskwiaków z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera: Miridae) na cebuli nasiennej (Allium cepa L.).
      Materiały XXV sesji naukowej IOR, Poznań
      (Korcz A. 1985)

1985. Cmoluchowa A., Lechowski L. Pluskwiaki różnoskrzydłe zbiorowisk przyjeziornych na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
      Wiadomości entomologiczne, 6
      (Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1985)

1985. Bilewicz-Pawińska T., Varis A.L. Structure of mirid communities (Heteroptera) and the parasitism of the main bug populations on wheat in the eastern parts of North and Central Europe.
      Annales Entomologici Fennici, 51: 19-23
      (Bilewicz-Pawińska T. et Varis A.L. 1985)

1984. Pericart J. Hemipteres Berytidae euro-mediterraneens.
      Faune de France, 70: 1-172
      (Pericart J. 1984)

1984. Lechowski L. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. I. Fauna owadów roślinożernych.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 39(28); 219-241
      (Lechowski L. 1984)

1984. Korcz A. Występowanie pluskwiaków z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) na plantacjach fasoli nasiennej (Phaseolus vulgaris L.) w Polsce.
      Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl., 26
      (Korcz A. 1984a)

1984. Korcz A. Uszkodzenia powodowane przez pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące na plantacjach nasiennych ogórków (Cucumis sativus L.) w Polsce.
      Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl., 26
      (Korcz A. 1984b)

1984. Korcz A. Fauna pluskwiaków z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) występująca na plantacjach nasienych cebuli (Allium cepa L.) w Polsce.
      Prace naukowe IOR, 26
      (Korcz A. 1984c)

1984. Koehler W. Saga rodu sześcionogów.
      Warszawa
      (Koehler W. 1984)

1984. Kerzhner I.A. New and little known Heteroptera from Mongolia and adjacent regions of the USSR. IV. Miridae.
      Nasekomyje Mongolii 9: 35-72
      (Kerzhner I.A. 1984)

1984. Kaczmarek S. Badania nad owadami towarzyszącymi w zasiedlonych ulach pszczelich w kilku miejscowościach Polski.
      Pszczelnictwo, Zeszyty Naukowe, 28: 117-133
      (Kaczmarek S. 1984)

1984. Cmoluchowa A. Liczebność gatunków z rodzaju Exolygus E. Wagn. (Heteroptera. Miridae) na terenach podgórskich.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 39
      (Cmoluchowa A. 1984)

1984. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Oddziaływanie między ekosysytemami polnymi na przykładzie parazytoidów atakujących mszyce i inne pluskwiaki zbożowe.
      Ochrona Roślin, 6: 6-8
      (Bilewicz-Pawińska T. et Pankanin-Frańczyk M. 1984)

1983. Zabierowski K. Park Narodowy na Babiej Górze. Człowiek i przyroda.
      Stud. Naturae, B, 29: 1-360
      (Zabierowski K. 1983)

1983. Szujecki A. Ekologia owadów leśnych.
      PWN
      (Szujecki A. 1983)

1983. Smardzewska Z. Morfologia stadiów larwalnych Megaloceraea recticornis (Geoffr.) (Heteroptera, Miridae).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 38: 295-303
      (Smardzewska Z. 1983)

1983. Pericart J. Hemipteres Tingidae euro-mediterraneens.
      Faune de France, 69: 1-618
      (Pericart J. 1983)

1983. Pankanin-Franczyk M., Bilewicz-Pawińska T. Parazytoidy sprzymierzeńcami człowieka.
      Przyroda Polska, 8: 18-19
      (Pankanin-Franczyk M. et Bilewicz-Pawińska T. 1983)

1983. Koehler W. Przymierze z lasem.
      Warszawa
      (Koehler W. 1983)

1983. Herczek A. Zgrupowania tasznikowatych (Het., Miridae) wybranych zbiorowisk leśnych okolic Pińczowa.
      Acta Biol., 13
      (Herczek A. 1983)

1983. Chłodny J. Zgrupowania entomofagicznych stawonogów (Arthropoda) w koronach brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.) upraw leśnych na terenach przemysłowych Górnego Śląska.
      Folia forestalia Polonica, Seria B, 25: 95-116
      (Chłodny J. 1983)

1983. Bilewicz-Pawińska T. Anaphes fuscipennis Haliday (Hymenoptera, Mymaridae) nie notowany dotychczas w Polsce parazytoid jaj Lygus rugulipennis Poppius (Heteroptera, Miridae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 53: 417-423
      (Bilewicz-Pawińska T. 1983)

1983. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Franczyk M., Garbarczyk M. Wybrane aspekty współwystepowania szkodliwych dla zbóż Hemiptera.
      Wiadomości entomologiczne, 3: 97-110
      (Bilewicz-Pawińska T. et al. 1983)

1982. Zarzycki K. Przyroda Pienin w obliczu zmian.
      Stud. Naturae, B, 30
      (Zarzycki K. 1982)

1982. Vasarhelyi T. A study on the relation of Mezira tremulae Germ, and two allied species Heteroptera: Aradidae.
      Acta Zool. Acad. Sei. Hung., 28
      (Vasarhelyi T. 1982)

1982. Korcz A., Czerwińska I. Wzrost zagrożenia buraka cukrowego przez płaszczyńca burakowego - Piesma quadratum Fieb. (Heteroptera, Piesmatidae) w Polsce.
      Mat. XXII Sesji Nauk. Instytutu Ochrony Roślin, 22: 225-239
      (Korcz A. et Czerwińska I. 1982)

1982. Herczek A. Miridae (Heteroptera) zespołów roślinnych okolic Dolistowa.
      Acta Biologica Silesiana, 10
      (Herczek A. 1982)

1982. Cmoluchowa A. Wystepowanie Macrolophus rubi Woodroffe, 1957 w Polsce.
      Przegląd Zoologiczny, 26: 403-405
      (Cmoluchowa A. 1982a)

1982. Cmoluchowa A. Morfologia i bionomia stadiów rozwojowych Macrolophus rubi Woodroffe, 1957 (Heteroptera. Miridae).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 37: 95-103
      (Cmoluchowa A. 1982b)

1982. Bilewicz-Pawińska T. Plant bugs (Heteroptera: Miridae) and their parasidoides (Hymenoptera: Braconidae) on cereal crops.
      Polish Ecological Studies, 8: 113-191
      (Bilewicz-Pawińska T. 1982)

1982. Babczyszyn M. Szkodniki z rodzaju Lygus (zmieniki) w produkcji nasiennej.
      Hodowla Roślin, 2: 41-47
      (Babczyszyn M. 1982)

1981. Kaczmarek S. Stawonogi (Anthropoda) znalezione w gniazdach ptaków na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
      In: Entomologia a gospodarka narodowa, Warszawa-Wrocław
      (Kaczmarek S. 1981)

1981. Cmoluchowa A. Gatunki z rodzaju Agramma Steph. (Heteroptera: Tingidae) w torfowiskowych rezerwatach Polesia Lubelskiego.
      -
      (Cmoluchowa A. 1981)

1981. Cmoluchowa A., Lechowski L., Smardzewska Z. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) łąk Podlasia.
      Entomologia a gospodarka narodowa
      (Cmoluchowa A. et al. 1981)

1980. Niemczyk E., Olszak R., Miszczak M. Występowanie owadów i roztoczy drapieżnych w sadach jabłoniowych o różnym programie opryskiwań.
      In: Entomologia a intensyfikacja rolnictwa. Warszawa-Wrocław
      (Niemczyk E. et al. 1980)

1980. Klimaszewski S.M., Wojciechowski W., Gębicki C., Czylok A., Jasińska J., Głowacka E. Ugrupowania owadów ssących (Homoptera i Heteroptera) zbiorowisk trawiastych i zielnych w rejonie huty Katowice.
      Acta Biologica, 8
      (Klimaszewski S.M. et al. 1980a)

1980. Klimaszewski S.M., Wojciechowski W., Czylok A., Gębicki C., Herczek A., Jasińska J. Zgrupowania wybranych grup pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera) i różnoskrzydłych (Heteroptera) w lasach rejonu huty Katowice.
      Acta Biol., 8
      (Klimaszewski S.M. et al. 1980b)

1980. Chłodny J., Nowak M., Styfi-Bartkiewicz B. Skład gatunkowy fitofagów dębu czerwonego (Quercus rubra Du Roi) na tle entomofauny brzozy brodawkowej (Betula verrucosa Ehrh.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.).
      Prace IBL, 567: 33-45
      (Chłodny J. et al. 1980)

1980. Bilewicz-Pawińska T. Dinamika cislennosti i jestestvennaja redukcja vreditelej lucerny (Adelphocoris lineolatus Goeze i Lygus rugulipennis Popp.).
      Dokl. Mezdunarodn. Simpoz., X 1979, Plovdiv, Sofia: 9-10
      (Bilewicz-Pawińska T. 1980)

1980. Banaszak J. Badania nad fauną towarzyszącą w zasiedlonych ulach pszczelich.
      Fragmenta Faunistica, 25: 127-177
      (Banaszak J. 1980)

1979. Węgorek W., Pruszyński S. Stan badań nad introdukcją do Polski wrogów naturalnych stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say).
      Postępy Nauk Rolniczych, 26(5): 61-73
      (Węgorek W. et Pruszyński S. 1979)

1979. Romankow W., Wójtkowsici F., Wilicaniec Z. Wpływ zabiegów chemicznych na nasilenienie występowania owadów szkodliwych i zapylających na plantacjach lucerny nasiennej.
      Roczn. Nauk Roln., 9
      (Romankow W. et al. 1979)

1979. Korcz A. Nowy dla Polski gatunek pluskwiaka Trigonotylus coelestialium (Kirk.) (Heteroptera, Miridae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 49
      (Korcz A. 1979)

1979. Herczek A. Heterotoma silesiaca sp. n., a new Miridae species from Europe.
      Acta Biol., 7
      (Herczek A. 1979)

1978. Szwejda J. Studies on seed-pitting of bean caused by Lygus bugs. (Hemiptera: Miridae).
      Biuletyn Warzywniczy, 21: 201-218
      (Szwejda J. 1978)

1978. Putshkov V.G. Species of the genus Macrolophus Fieber, 1858 (Heteroptera, Miridae) of the Soviet Union fauna.
      Dokl. Akad. Ukrain. SSR, 9
      (Putshkov V.G. 1978)

1978. Niemczyk E. The role of Orius minutus (L.) in controlling the European mite - Panonychus ulmi Koch on young apple trees.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 211-220
      (Niemczyk E. 1978b)

1978. Niemczyk E. Orius minutus (L.) (Heteroptera, Anthocoridae): the occurence in apple orchards, biology and effect of different food on the development.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 203-209
      (Niemczyk E. 1978c)

1978. Niemczyk E. Food requirement, searching abilities and role of Orius minutus L. (Heteroptera, Anthocoridae) in controlling the two-spotted mite - Tetranychus urticae Koch.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 445-451
      (Niemczyk E. 1978d)

1978. Niemczyk E. Campylomma verbasci Mey-Dur (Heteroptera, Miridae) as a predator of aphids and mites in apple orchards.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 221-235
      (Niemczyk E. 1978a)

1978. Korcz A. Trigonotylus coelestialium Kirk. (wysmukłek) - nowy szkodnik roślin uprawnych w Polsce.
      Ochrona Roślin, 8: 8-10
      (Korcz A. 1978)

1978. Cmoluchowa A. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae, Phymatidae.
      Warszawa-Wrocław
      (Cmoluchowa A. 1978)

1978. Chłodny J. Studies on the entomofauna of european white birch (Betula verrucosa Ehrh.).
      In: Wiąckowski S.K. Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditioins and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, Warszawa, pp. 14-62
      (Chłodny J. 1978)

1978. Bilewicz-Pawińska T. Ecological properties of Peristenus digoneutis Loan and Peristenus stygicus Loan (Hymenoptera, Braconidae) - parasitoids of Lygus bugs (Heteroptera, Miridae).
      Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, 26: 441-445
      (Bilewicz-Pawińska T. 1978)

1977. Witrylak M. Studies on the entomofauna of european larch (Larix decidua Mili.).
      In: Wiąckowski S.K., Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, Warszawa
      (Witrylak M. 1977)

1977. Więckowski S.K., Chłodny J., Tomków M., Witrylak M. Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pest of more important forest tree species.
      Warszawa
      (Więckowski S.K. et al. 1977)

1977. Tomków M. Studies on the entomafauna of grey and black alders (Alnus incana Moench., A. glutinosa Gaertn.).
      in: Wiąckowski S. K., Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, Warszawa
      (Tomków M. 1977)

1977. Lipa J.J., Studziński A., Małachowska D. Insects and mites associated with cultivated and weedy cruciferous plants (Cruciferae) in Poland and Central Europe.
      Warszawa-Poznań
      (Lipa J.J. et al. 1977)

1977. Korcz A. Biologia, morfologia i występowanie Lygus campestris (L.) -zmienika złocieniowca oraz innych gatunków z rodzaju Lygus (Heteroptera, Miridae) w Polsce.
      Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl., 19
      (Korcz A. 1977)

1977. Cmoluchowa A. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. II.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 47: 23-26
      (Cmoluchowa A. 1977)

1977. Cmoluchowa A., Lechowski L. Uzupełnienie do poznania pluskwiaków rożnoskrzydłych (Heteroptera) Beskidu Wschodniego i Bieszczadów.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 21: 265-269
      (Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1977)

1977. Burdajewicz S. Fauna pluskwiaków różnoskrzydłych w uprawach roślin ozdobnych.
      Ochrona Roślin, 12
      (Burdajewicz S. 1977)

1977. Bilewicz-Pawińska T. Występowanie i rola pasożytów z rodzaju Peristenes Forster (Hym., Braconidae) w uprawach żyta.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 47: 123-135
      (Bilewicz-Pawińska T. 1977b)

1977. Bilewicz-Pawińska T. Parasitism of Adelphocoris lineolatus Goeze and Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera) by Braconids and their occurence on alfalfa.
      Ekologia Polska, 25: 539-550
      (Bilewicz-Pawińska T. 1977a)

1976. Ziarkiewicz T. Wpływ zabiegów przeciwstonkowych Tritoxem na występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w Felinie koło Lublina.
      In: Entomologia a ochrona środowiska, Warszawa
      (Ziarkiewicz T. 1976b)

1976. Ziarkiewicz T. Pluskwiaki (Heteroptera) występujące w agrocenozie ziemniaka w Felinie koło Lublina w latach 1971-1973.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 46: 483-487
      (Ziarkiewicz T. 1976a)

1976. Niemczyk E. Wpływ pestycydów na drapieżne pluskwiaki (Heteroptera) wystepujące w sadach.
      Warszawa
      (Niemczyk E. 1976)

1976. Korcz A. Trigonotylus coelestialium Kirk. (Heteroptera: Miridae) - nowy gatunek dla Polski.
      Materiały XXXV Zjazdu PTE
      (Korcz A. 1976a)

1976. Korcz A. Nasilenie występowania pluskwiaków roślinożernych z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) na niektórych uprawach nasiennych roślin baldaszkowatych (Umbelliferae).
      Prace naukowe IOR, 18(2): 126-153
      (Korcz A. 1976b)

1976. Kania C., El-Fayoumi M., Kelm M. Wpływ zabiegu przeciwstonkowego na Heteroptera zasiedlające uprawy ziemniaka w latach 1971-1972.
      In: Entomologia a ochrona środowiska. Warszawa. pp.153-162
      (Kania C. et al. 1976b)

1976. Kania C., El-Fayoumi M., Kelm M., Koroluk L. Heteroptera w agrocenozie ziemniaka w Pawłowicach Wielkich koło Wrocławia w latach 1971-1974.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 46: 595-605
      (Kania C. et al. 1976a)

1976. Chłodny J. Liczebność mszyc (Aphididae) i fauny towarzyszącej w uprawach brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Erhr.) na obszarze Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego.
      Entomologia a ochrona środowiska, Warszawa
      (Chłodny J. 1976)

1976. Bilewicz-Pawińska T. Wrogowie naturalni niektórych polnych pluskwiaków (Miridae) w Polsce.
      Roczniki Nauk Rolniczych, 6: 125-135
      (Bilewicz-Pawińska T. 1976c)

1976. Bilewicz-Pawińska T. Wpływ chemicznych zabiegów przeciwstonkowych (Tritox, Enolofos 50) na Heteroptera i ich pasożyty na ziemniakach.
      Entomologia a ochrona środowiska, Warszawa, 147-151
      (Bilewicz-Pawińska T. 1976b)

1976. Bilewicz-Pawińska T. Heteroptera i naturalna redukcja niektórych pluskwiaków na ziemniakach a chemiczne zabiegi przeciw stonce ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say. (Col., Chrysomelidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 46: 503-525
      (Bilewicz-Pawińska T. 1976a)

1976. Baranowski T. Badania nad szkodliwą fauną złocieni w okolicach Poznania.
      Roczniki Nauk Rolniczych, 6: 19-39
      (Baranowski T. 1976)

1975. Niemczyk E., Olszak R. Występowanie owadów drapieżnych w sadach jabłoniowych w wyrzyskim i sandomierskim rejonie sadowniczym.
      Przegląd Instytutu Sadownictwa, 19: 129-135
      (Niemczyk E. et Olszak R. 1975)

1975. Korcz A. The economic effect of chemical control of phytophagous bugs (Heteroptera, Miridae) in seed carrot fields.
      Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl., 17
      (Korcz A. 1975)

1975. Karg J. Heteroptera of rye and potato cultures. Evaluation of some parameters and ecological relations.
      Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, 23: 379-382
      (Karg J. 1975)

1975. Bilewicz-Pawińska T. Distribution of the insect parasites Peristenus Forster and Mesochorus Gravenhorst inPoland.
      Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, 23: 823-827
      (Bilewicz-Pawińska T. 1975)

1975. Bilewicz-Pawińska T., Bajan C., Fedorko A., Kmitowa K. Natural reduction of Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera) and Lygus rugulipennis (Heteroptera) in potato crops.
      Proc. VIII Int. Plant. Prot. Congr. Moskwa, 5: 33-39
      (Bilewicz-Pawińska T. et al. 1975)

1974. Zimka J.R. Predation of frogs, Rana arvalis Nilss., in different forest site conditions.
      Ekologia Polska, 22: 31-63
      (Zimka J.R. 1974)

1974. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera spotykane na dębach.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 44: 817-826
      (Strawiński K. 1974)

1974. Putshkov V.G. Fauna of Ukraine, 21(4). Berytidae. Pyrrhocoridae. Piesmatidae, Aradidae, Tingidae.
      Kiev
      (Putshkov V.G. 1974)

1974. Michalik S. Przyroda Polska. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska.
      Warszawa
      (Michalik S. 1974)

1974. Golenia A., Romankow W. Choroby i szkodniki motylkowych drobnonasiennych.
      Warszawa
      (Golenia A. et Romankow W. 1974)

1974. Cmoluchowa A. Uwagi taksonomiczne o krajowych gatunkach z rodzaju Phimodera Germ. (Heteroptera, Scutelleridae).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 29
      (Cmoluchowa A. 1974b)

1974. Cmoluchowa A. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. I.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 44
      (Cmoluchowa A. 1974a)

1974. Bilewicz-Pawińska T. Observations of introduction of Peristenus rubricollis Thomson under laboratory conditions.
      Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, 22: 681-684
      (Bilewicz-Pawińska T. 1974)

1974. Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M. Formy larwalne Peristenus Foerster (Hym., Braconidae) pasożytujące na Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera, Miridae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 44: 759-764
      (Bilewicz-Pawińska T. et Pankanin-Frańczyk M. 1974)

1973. Śliwa E. Brudnica mniszka.
      Wydawnictwo popul. IBL, 35: 3-96
      (Śliwa E. 1973)

1973. Studziński A., Małachowska D. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące na dziko rosnących roślinach krzyżowych (Cruciferae) w Polsce w roku 1970.
      Roczniki Nauk Rolniczych, 3(1): 79-98
      (Studziński A. et Małachowska D. 1973)

1973. Niemczyk E. Toksyczność niektórych pestycydów w stosunku do dzióbałka gajowego - Anthocoris nemorum L. (Anth., Heteroptera).
      Roczniki Nauk Leśnych, E, 3(2): 21-39
      (Niemczyk E. 1973a)

1973. Niemczyk E. Dzióbałek gajowy (Anthocoris nemorum L.: Heter. - Anthocoridae) - biologia, ekologia i efektywność w zwalczaniu niektórych szkodników sadu.
      Prace Instytutu Sadownictwa, D, 1: 1-110
      (Niemczyk E. 1973b)

1973. Loan C.C., Bilewicz-Pawińska T. Systematics and biology of four Polish species of Peristenus Forster (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae).
      Envir. Ent., 2: 271-278
      (Loan C.C. et Bilewicz-Pawińska T. 1973)

1973. Korcz A. Wpływ zabiegów chemicznych na nasilenie występowania pluskwiaków drapieżnych (Heteroptera) w sadach.
      Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 144
      (Korcz A. 1973)

1973. Bilewicz-Pawińska T. Uwagi o trzech gatunkach Peristenus Forster (Hym., Braconidae) i ich pasożytach Mesochorus spp. (Hym., Ichneumonidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 43: 841-845
      (Bilewicz-Pawińska T. 1973a)

1973. Bilewicz-Pawińska T. Powiązania błonkówek z rodzaju Peristenus Forster (Braconidae) z roślinami pokarmowymi ich żywicieli (Miridae) w agrocenozach.
      Wiadomości ekologiczne, 19: 383-387
      (Bilewicz-Pawińska T. 1973b)

1973. Bilewicz-Pawińska T., Kamionek M. Lygus rugulipennis Popp. (Het., Miridae) żywicielem nicienia (Mermitidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 43: 847-849
      (Bilewicz-Pawińska T. et Kamionek M. 1973)

1973. Bilewicz-Pawińska T., Bajan C. Infekcyjność Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. w stosunku do Lygus rugulipennis Popp. w warunkach polowych.
      Roczniki Nauk Rolniczych, 3: 130-132
      (Bilewicz-Pawińska T. et Bajan C. 1973)

1972. Pericart J. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique.
      Faune de l'Europe et du Bassin Mediterraneen 7. Masson et Cie. Paris. 402 ss.
      (Pericart J. 1972)

1972. Pankanin-Frańczyk M. Wpływ pokarmu na przeżywalność Lygus rugulipennis (Popp.) (Heteroptera, Miridae) w warunkach laboratoryjnych.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 42: 223-227
      (Pankanin-Frańczyk 1972)

1972. Niemczyk E., Bąkowski G., Prędki S. Stosowanie lejków chwytnych w badaniach wpływu insectycydów na owady drapieżne na owady drapieżne występujące na jabłoniach.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 42(4): 873-881
      (Niemczyk E. et al. 1972)

1971. Strojny W. Świat owadów.
      Warszawa
      (Strojny W. 1971a)

1971. Strojny W. Spotkania z owadami.
      Warszawa
      (Strojny W. 1971b)

1971. Sierpiński Z. Szkodliwe owady w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych.
      Sylwan, 115: 1-17
      (Sierpiński Z. 1971)

1971. Schneider Z., Śliwa E. Poproch cetyniak.
      Wydawnictwo popul. IBL, 31: 3-64
      (Schneider Z. et Śliwa E. 1971)

1971. Korcz A. Skuteczność działania kilku insektycydów przeciwko pluskwiakom z rzędu Heteroptera występujących na marchwi nasiennej.
      Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 48: 101-111
      (Korcz A. 1971)

1971. Koehler W. Ścieżka wiedzie przez las.
      Warszawa
      (Koehler W. 1971)

1971. Cmoluchowa A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wydm Lubelszczyzny.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 26: 129-153
      (Cmoluchowa A. 1971)

1971. Burzyński J. Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmowych.
      Prace IBL, 404
      (Burzyński J. 1971)

1971. Bilewicz-Pawińska T. Występowanie i naturalna redukcja zmieników (Lygus sp.) na uprawie ziemniaków.
      Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 9: 77-84
      (Bilewicz-Pawińska T. 1971a)

1971. Bilewicz-Pawińska T. Naturalna redukcja niektórych Stenodema sp. Lap. (Het., Miridae) przez pasożyty z rodzaju Leiophron Nees. (Hym., Braconidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 41: 183-192
      (Bilewicz-Pawińska T. 1971b)

1971. Bilewicz-Pawińska T. Czynniki ekologiczne warunkujące redukcje zmieników przez pasożyty w agrocenozach.
      Wiadomości ekologiczne, 17: 284-286
      (Bilewicz-Pawińska T. 1971c)

1971. Bilewicz-Pawińska T., Bajan C. Grzyb Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. jako czynnik redukujący populacje zmienników (Lygus rugulipennis Popp.) na ziemniakach.
      Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 31: 30-33
      (Bilewicz-Pawińska T. et Bajan C. 1971)

1971. Bajan C., Bilewicz-Pawińska T. Preliminary studies on the role of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. in reduction of Lygus rugulipennis Popp.
      Ekologia Polska, 19: 35-46
      (Bajan C. et Bilewicz-Pawińska T. 1971)

1970. Stehlik J.L. Contribution to the knowledge of the Moravia and Slovakia.
      Acta Musei Moraviae, Scient. Natur., 55
      (Stehlik J.L. 1970)

1970. Niemczyk E. Rozwój i płodność dzióbałka gajowego - Anthocoris nemorum (L.) (Heter., Anthocoridae) odżywianego jajami skośnika zbożowiaczka - Sitotroga cerealella Oliv. (Lep., Gelechiidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 40: 857-865
      (Niemczyk E. 1970)

1970. Korcz A. Pluskwiaki drapieżne w rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) w sadach i ich rola w zwalczaniu przędziorków (Tetranychidae Donn.).
      Prace naukowe IOR, 12(2): 3-77
      (Korcz A. 1970)

1970. Bilewicz-Pawińska T. Z badań nad naturalną redukcją niektórych zmieników występujących w agrocenozach.
      Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, 1(1): 193-204
      (Bilewicz-Pawińska T. 1970a)

1970. Bilewicz-Pawińska T. Przegląd badań nad rolą zmieników (Lygus sp., Heteroptera) w agrocenozach w Polsce.
      Wiadomości ekologiczne, 16: 293-297
      (Bilewicz-Pawińska T. 1970b)

1969. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znajdujące warunki bytu na pniach drzew.
      Folia Forest. Pol., A, 15: 277-285
      (Strawiński K. 1969)

1969. Stachyra T. Rytmika gradacji płaszczyńca burakowego (Piesma quadrata Fieb.) oraz zmiany nasilenia kędzierzawki płaszczyńcowej w Europie środkowej na podstawie materiałów z lat 1903-1964.
      Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl., 10: 57-89
      (Stachyra T. 1969)

1969. Putshkov V.G. Fauna Ukrainy, 21(2). Lygaeidae.
      Akad. Nauk Ukrain. SSR, Inst. Zoologii
      (Putshkov V.G. 1969)

1969. Piasecka J. Biologia i zachowanie się Anthocoris gallarum-ulmi (Deg.) (Heteroptera, Anthocoridae).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 15: 177-191
      (Piasecka J. 1969)

1969. Korcz A. Rola pluskwiaków drapieżnych z rzędu różnoskrzydłych (Heteroptera) w ograniczeniu liczebności przędziorków (Tetranychidae Donn.).
      Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 44: 321-334
      (Korcz A. 1969)

1969. Bilewicz-Pawińska T. Natural limitation of Lygus rugulipennis Popp. by a group of Leiophron pallipes Curtis on the rye crop fields.
      Ekologia Polska, 17: 811-825
      (Bilewicz-Pawińska T. 1969)

1968. Wróblewski A. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae).
      PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36
      (Wróblewski A. 1968)

1968. Wiąckowski S., Wiąckowska I. Investigations on the entomofauna accompanying aphids occurring on fruit trees and bushes.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 38: 255-283
      (Wiąckowski S. et Wiąckowska I. 1968)

1968. Schnaider Z. Z badań nad korowcem sosnowym Aradus cinnamomeus Panz. (Rhynchota Hemiptera-Heteroptera, Aradidae).
      Prace IBL, 356
      (Schnaider Z. 1968)

1968. Pławilszczikow N. Klucz do oznaczania owadów Polski.
      Warszawa
      (Pławilszczikow N. 1968)

1968. Niemczyk E. Występowanie pluskwiaków różnoskrzydłych w opryskiwanych i nieopryskiwanych sadach jabłoniowych.
      Prace Instytutu Sadownictwa, 12
      (Niemczyk E. 1968a)

1968. Niemczyk E. Psallus ambiguus (Fall.) (Heteroptera, Miridae), Część II, Odżywianie się i rola w biocenozie sadów.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 38
      (Niemczyk E. 1968b)

1968. Korcz A. Wstępne badania nad biologią Anthocoris pilosus Jak. (Hemiptera, Anthocoridae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 38: 559-564
      (Korcz A. 1968)

1968. Burzyński J. Wpływ entomofagów na przebieg procesu retrogradacji brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) w nadleśnictwie Kluki.
      Sylwan, 3: 67-73
      (Burzyński J. 1968)

1968. Bilewicz-Pawińska T. Laboratoryjne metody hodowli Euphorinae pasożytów Lygus sp.
      Ekologia Polska B, 14: 231-236
      (Bilewicz-Pawińska T. 1968)

1967. Wiśniewski J. Owady towarzyszące mrowiskom Formica polyctena w nadleśnictwie doświadczalnym Zielonka.
      Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśn. Pozn. TPN, 21
      (Wiśniewski J. 1967)

1967. Wagner E. Wanzen oder Heteropteren II. Cimicomorpha.
      Die Tierwelt Deutschlands. Jena
      (Wagner E. 1967)

1967. Schnaider Z., Sierpiński Z. Stan zagrożenia przez owady niektórych gatunków drzew leśnych w okolicach przemysłowych Śląska.
      Prace IBL, 316
      (Schnaider Z. et Sierpiński Z. 1967)

1967. Niemczyk E. Rozróżnianie larw Psallus ambiguus (Fall.) i Orthotylus marginalis Rt. (Heteroptera, Miridae) w pierwszym i drugim stadium rozwojowym.
      Fragmenta Faunistica, 13
      (Niemczyk E. 1967a)

1967. Niemczyk E. Psallus ambiguus (Fall.) (Heteroptera, Miridae), Część I. Morfologia i biologia.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 37
      (Niemczyk E. 1967b)

1967. Mikołajski M. Chromosome studies in the genus Nabis Latr. (Heteroptera, Nabidae).
      Zoologica Poloniae 17(4): 323-343
      (Mikołajski M. 1967)

1967. Korcz A. Fauna pluskwiaków drapieżnych (Hemiptera-Heteroptera) na jabłoniach w okolicach Poznania.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 57: 581-587
      (Korcz A. 1967)

1967. Karpiński J.J. Owady i pajęczaki przechodzące rozwój bądź zimujące w szyszkach modrzewi: polskiego (Larix polonica Rac.) i europejskiego (Larix Europaea Mill.).
      Prace IBL, 314-319: 81-112
      (Karpiński J.J. 1967)

1967. Karczewski J. Znaczenie wrzosu dla entomocenozy leśnej.
      Warszawa
      (Karczewski J. 1967)

1967. Josifov M. Zur Systematik der Gattung Cryptostemma H.-S. (Heteroptera).
      Ann. Zool., 25
      (Josifov M. 1967)

1967. Bilewicz-Pawińska T. From studies on the Heteropterofauna of the sugar beet.
      Ekologia Polska, 15: 373-384
      (Bilewicz-Pawińska T. 1967)

1966. Wróblewski A. Shorebugs (Heteroptera: Saldidae) of Poland.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 36: 219-302
      (Wróblewski A. 1966)

1966. Wagner E. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha.
      In: Die Tierwelt Deutschlands. Jena
      (Wagner E. 1966)

1966. Szujecki A. O biologii stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae) występujących na drzewach i krzewach leśnych w Polsce oraz ich drapieżcach i pasożytach.
      Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie, 9: 113-132
      (Szujecki A. 1966)

1966. Strawiński K. The influence of some ecological habitat factors on Hemiptera-Heteroptera communities.
      Ekologia Polska, 14: 215-225
      (Strawiński K. 1966c)

1966. Strawiński K. Punaises (Hemipteres-Heteropteres) observees dans les milieux humides en Pologne.
      Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 35: 367-370
      (Strawiński K. 1966d)

1966. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) bytujące na ziemi pod roślinami.
      Przegląd Zoologiczny, 10: 294-298
      (Strawiński K. 1966e)

1966. Strawiński K. Materiały do poznania heteropterofauny wrzosowisk.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 36: 303-313
      (Strawiński K. 1966b)

1966. Strawiński K. Materiały do fauny Tingidae (Hemiptera-Heteroptera) Polski z uwzględnieniem nowych stanowisk.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 21: 27-47
      (Strawiński K. 1966f)

1966. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera na nieużytkach śródpolnych w okolicy Zwierzyńca (powiat zamojski).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 43: 315-334
      (Strawiński K. 1966a)

1966. Strawiński K., Surmacz W. Effect of temperature on the movements of Aradus cinnamomeus Pz. on the trunks of the common pine.
      Ekologia Polska, 14
      (Strawiński K. et Surmacz W. 1966)

1966. Schneider Z., Śliwa E. Strzygonia choinówka.
      Wydawnictwo popul. IBL, 22: 3-87
      (Schneider Z. et Śliwa E. 1966)

1966. Niemczyk E. Występowanie owadów drapieżnych w sadzie jabłoniowym.
      Prace Instytutu Sadownictwa, 10: 331-357
      (Niemczyk E. 1966)

1966. Koehler W., Schnaider Z. Owady naszych lasów.
      Warszawa
      (Koehler W. et Schnaider Z. 1966)

1966. Cmoluchowa A. Phimodera lapponica Zett. (Heteroptera, Pentatomidae) eine für die Fauna Polens neue Art und ihre geographische Verbreitung.
      Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 14: 707-710
      (Cmoluchowa A. 1966)

1966. Bogutyn L., Strawiński K. Heteropterofauna zbiorowisk łąkowych i leśnych w okolicy Parczewa, Polesie Lub.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 21: 63-74
      (Bogutyn L. et Strawiński K. 1966)

1966. Bilewicz-Pawińska T. Dynamika liczebności niektórych Heteroptera występujących na uprawie buraka cukrowego.
      Konf. o sckud. okopanin, Praga, 2: 57-59
      (Bilewicz-Pawińska T. 1966)

1965. Strawiński K. Zestawienie zgrupowań gatunków Hemiptera-Heteroptera niezacienionych biotopów śródleśnych w nadleśnictwie Duninów koło Płocka.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 20(1): 1-8
      (Strawiński K. 1965b)

1965. Strawiński K. Interesujące i rzadsze gatunki Hemiptera i Heteroptera charakterystyczne dla torfowisk z okolic Sosnowicy (pow. Parczew, woj. lubelskie).
      Fragmenta Faunistica, 11: 399-402
      (Strawiński K. 1965a)

1965. Opyrchatowa J. O poprawne nazewnictwo dla płaszczyńca burakowego Piesma quadratum Fieb. (Heteroptera, Piesmatidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 39-40: 337
      (Opyrchatowa J. 1965)

1965. Mikołajski M. Dalszy przyczynek do poznania teratologicznych zmian w budowie czułków u Heteroptera.
      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 19: 449-451
      (Mikołajski M. 1965a)

1965. Mikołajski M. Chromosome numbers in Nabis Lt. (Heteroptera, Nabidae).
      Experienta, 21: 1-4
      (Mikołajski M. 1965b)

1965. Kubacka M. Badania nad Piesma quadrata Fieb.
      Prace Instytutu Labor. Bad. Przem. Spoż., 15: 13-17
      (Kubacka M. 1965)

1965. Korcz A. Obserwacje nad biologią Nabis pseudoferus Rm. (Heter.-Nabidae).
      Roczniki WSR Poznań, 29: 125-130
      (Korcz A. 1965)

1965. Bilewicz-Pawińska T. Ecological analysis of Heteroptera communities in cultivated fields.
      Ekologia Polska, 13: 593-639
      (Bilewicz-Pawińska T. 1965)

1964. Strawiński K. Zoophagism of Terrestrial Hemiptera-Heteroptera Occuring in Poland.
      Ekologia Polska, 12: 429-452
      (Strawiński K. 1964d)

1964. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe. Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeby ochrony roślin w Polsce.
      Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 45: 69-76
      (Strawiński K. 1964b)

1964. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera stwierdzone w rezerwacie leśnym Bukowa Góra pod Zwierzyńcem (powiat zamojski).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 19(3): 37-48
      (Strawiński K. 1964a)

1964. Strawiński K. Drapieżnictwo u roślinożernych pluskwiaków różnoskrzydłych.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 33: 129-133
      (Strawiński K. 1964c)

1964. Koehler W. Osnuje sosnowe.
      Wydawnictwo popul. IBL, 9: 3-80
      (Koehler W. 1964)

1964. Jabłońska J. Gatunki rodziny Cimicidae występujące w Polsce.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 34: 185-187
      (Jabłońska J. 1964)

1964. Cmoluchowa A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) roślinnych zespołów kserotermicznych okolic Kazimierza nad Wisłą.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 19: 49-94
      (Cmoluchowa A. 1964)

1964. Bilewicz-Pawińska T. Udział męczelkowatych (Hym., Braconidae) w redukcji polnych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 35(3-4): 261-264
      (Bilewicz-Pawińska T. 1964)

1963. Strawiński K. Powiązania biocenotyczne owadów Hemiptera-Heteroptera z biotopami zadrzewionymi i niezadrzewionymi w okolicach Puław.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 18: 1-27
      (Strawiński K. 1963)

1963. Niemczyk E. Heteroptera associated with apple orchards in the district of Nowy Sącz.
      Ekologia Polska, 11
      (Niemczyk E. 1963)

1963. Mikołajski M. O kilku nieprawidłowościach w budowie czułków u pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera).
      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 16: 465-468
      (Mikołajski M. 1963a)

1963. Mikołajski M. Nabis pseudoferus Rm. (Heteroptera, Nabidae) w uprawach koniczyny czerwonej i lucerny województwa olsztyńskiego.
      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 16: 469-470
      (Mikołajski M. 1963b)

1963. Łomnicki A. The distribution and abundance of ground-surface-inhabiting arthropods above their timber line in the region of Żółta Turnia in the Tatra Mts.
      Acta zool. cracov., 8: 183-249
      (Łomnicki A. 1963)

1963. Koślińska M. Badania nad fauną zimującą pod korą i w korze jabłoni. Cz. I. Badania nad owadami.
      Prace Instytutu Sadownictwa, 7
      (Koślińska M. 1963)

1963. Kasprowicz A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) okolic Poznania.
      Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C - Zoologia, 12: 39-63
      (Kasprowicz A. 1963)

1963. Karpiński J.J. Owady żerujące na modrzewiu polskim (Larix polonica (Rac.)).
      Prace IBL, 265: 3-50
      (Karpiński J.J. 1963)

1962. Ziarkiewicz T. Badania nad wrażliwością owadów Hemiptera-Heteroptera, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera na barwy.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 17: 77-108
      (Ziarkiewicz T. 1962)

1962. Strawiński K. Nowe dla Polski gatunki pluskwiaków z rodzaju Nabis Latr. (Nabidae, Heteroptera).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 32: 77-80
      (Strawiński K. 1962b)

1962. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 17: 165-193
      (Strawiński K. 1962a)

1962. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis mitteleuropaischer Wanzen.
      Entomologische Nachrichten, 6
      (Polentz G. 1962)

1962. Piasecka J. Badania porównawcze nad morfologią Carpocoris fuscispinus Boh. i Carpocoris pudicus Poda (Pentatomidae).
      Ann. UMCS, 17
      (Piasecka J. 1962)

1962. Narkiewicz-Jodko T. Próby polowe zwalczania płaszczyńca burakowego (Piesma sp.) przy pomocy Ekatina M w formie pyłu.
      Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 14: 161-165
      (Narkiewicz-Jodko T. 1962)

1962. Mikołajski M. Z badań nad heteropterofauną łąk doliny rzeki Łyny pod Olsztynem.
      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 14: 105-118
      (Mikołajski M. 1962d)

1962. Mikołajski M. Tytthus pygmaeus (Zett.) - nowy gatunek dla fauny Polski oraz niektóre inne gatunki pluskwiaków (Hemiptera-Heteroptera) nowe dla fauny regionu warmińsko-mazurskiego.
      Fragmenta Faunistica, 10(17): 251-255
      (Mikołajski M. 1962c)

1962. Mikołajski M. Obserwacje nad pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera-Heteroptera) upraw koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) w województwie olsztyńskim.
      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 14: 119-126
      (Mikołajski M. 1962b)

1962. Mikołajski M. Obserwacje nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) rezerwatu torfowiskowego Redykajny pod Olsztynem.
      Studia Societatis Scientiarum Torunensis Sectio E (Zoologia), 6: 211-227
      (Mikołajski M. 1962a)

1962. Karczewski J. Znaczenie borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) dla entomocenozy leśnej.
      Fol. Forest. Pol., 9
      (Karczewski J. 1962)

1962. Kania C. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 17
      (Kania C. 1962)

1961. Wengris J. Z badań nad szkodnikami występującymi na roślinach motylkowych uprawianych w woj. olsztyńskim.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 3-4: 227-237
      (Wengris J. 1961)

1961. Stichel W. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen II. Europa. Hemiptera-Heteroptera Europae.
      Berlin-Hermsdorf
      (Stichel W. 1961)

1961. Putshkov V.G. Fauna of Ukraine, 21(1). Pentatomoidea.
      Kiev
      (Putshkov V.G. 1961)

1961. Opyrchatowa J. Zastosowanie tablic chwytnym w obserwacjach nad lotami płaszczyńca burakowego - Piesma quadrata Fieb.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 21-22: 85-86
      (Opyrchatowa J. 1961)

1961. Obarski J. Dalsze badania nad entomofauną roślin baldaszkowatych oraz próba jej analizy na podstawie 3-letnich wyników.
      Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 13
      (Obarski J. 1961)

1961. Mikołajski M. Z badań nad występowaniem pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) na uprawach lucerny w województwie olsztyńskim.
      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 11: 245-267
      (Mikołajski M. 1961c)

1961. Mikołajski M. Stosunki ilościowe Lygus pratensis (L.) i Lygus rugulipennis Popp. (Heteroptera, Miridae) na uprawach koniczyny i lucerny województwa olsztyńskiego.
      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, 14: 151-161
      (Mikołajski M. 1961b)

1961. Mikołajski M. Dalsze obserwacje nad typami ułożenia kolców u podrodzaju Brachystira Fieb. (Heteroptera, Miridae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 31(11): 109-112
      (Mikołajski M. 1961a)

1961. Miczyńska Z., Rojecka N., Stachyra T. Choroby i szkodniki uprawnych ziół w Polsce. Część I. Choroby i szkodniki ziół baldaszkowatych zaobserwowane w latach 1951-1959.
      Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 13: 7-44
      (Miczyńska Z. et al. 1961)

1961. Bilewicz-Pawińska T. Wpływ zadrzewień na dynamikę ilościową pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera).
      Ekologia Polska A, 9: 61-77
      (Bilewicz-Pawińska T. 1961a)

1961. Bilewicz-Pawińska T. Przejawy opieki rodzicielskiej u Heteroptera.
      Ekologia Polska B, 7: 91-94
      (Bilewicz-Pawińska T. 1961b)

1960. Strawiński K. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) śródleśnych środowisk z roślinnością kserotermiczną w okolicach Łabuń (pow. Zamość).
      Ekologia Polska, 6(2): 139-159
      (Strawiński K. 1960a)

1960. Strawiński K. Die biocenotischen Verhaltnisse zwischen den Heteropteren und den Roggenfeldern.
      Wissensch. Pflanzenschutzkonf., Budapest: 241-246
      (Strawiński K. 1960b)

1960. Stichel W. Gotthold Kunows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen.
      Berlin-Hermsdorf
      (Stichel W. 1960)

1960. Romankow W. Przegląg szkodliwej fauny owadów występującychna roślinach motylkowych pastewnych w Polsce.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 17-18: 41-51
      (Romankow W. 1960)

1960. Piasecka J. Hemiptera - Heteroptera łąk nadleśnictwa Janów Lubelski.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 15(4): 89-109
      (Piasecka J. 1960)

1960. Pętal J. Dane o morfologii i biologii niektórych gatunków z rodzaju Nabis Latr. (Hem.-Heter.).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 15: 177-185
      (Pętal J. 1960)

1960. Obarski J. Próba ustalenia składu entomofauny roślin baldaszkowatych na podstawie odłowów owadów z kolendry, kopru włoskiego i kminku.
      Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 9
      (Obarski J. 1960)

1960. Kasprowicz A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) niektórych upraw rolnych.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 17
      (Kasprowicz A. 1960)

1960. Cmoluchowa A. Obserwacje nad Hemiptera-Heteroptera Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 15: 161-175
      (Cmoluchowa A. 1960)

1960. Cmoluch Z. Entomofauna rzepaku ozimego - Brassica napus L. var. biennis (Schubler et Mart.).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 19: 167-182
      (Cmoluch Z. 1960)

1960. Bilewicz-Pawińska T. Uwagi o ekologii i biologii Eurydema ornata.
      Ekologia Polska, 6: 50-55
      (Bilewicz-Pawińska T. 1960)

1959. Węgorek W., Wilniusz Z. Wpływ masowego stosowania trucizn na zoocenozę pól ziemniaczanych.
      Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl., 1
      (Węgorek W. et Wilniusz Z. 1959)

1959. Wagner E. Heteroptera Hemiptera.
      In: Die Tierwelt Deutschlands. Leipzig.
      (Wagner E. 1959)

1959. Strawiński K. Porównawcze badania nad Hemiptera-Heteroptera w kilku biotopach łąkowych w okolicach Suśca.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 29: 139-162
      (Strawiński K. 1959b)

1959. Strawiński K. Heteroptera mniej znane i rzadsze lub nowe w faunie Polski.
      Fragmenta Faunistica, 8: 133-136
      (Strawiński K. 1959d)

1959. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera jako jeden z elementów biocenozy rezerwatu Stawska Góra pod Chełmem.
      Ekologia Polska, 7: 269-283
      (Strawiński K. 1959a)

1959. Strawiński K. Badania nad Hemiptera-Heteroptera w projektowanym rezerwacie stepowym koło Gródka, pow. hrubieszowski.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 14: 1-28
      (Strawiński K. 1959c)

1959. Romankow W. Wyniki badań nad niektórymi fragmentami biologii L. pubescens Reut. z uwzględnieniem rytmiki sezonowej zmieników - Lygus spp. na polach lucerny.
      Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 5: 121-142
      (Romankow W. 1959a)

1959. Romankow W. Wyniki badań nad biologią ozdobnika lucernowca - Adelphocoris lineolatus Goeze (Heteroptera, Miridae), z uwzględnieniem niektórych momentów jego ekologii.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 29: 55-105
      (Romankow W. 1959b)

1959. Mikołajski M. Obserwacje nad Stenodema (Brachystira) trispinosum Reut. (Heteroptera, Miridae) w okolicach Olsztyna.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 29(2): 417-420
      (Mikołajski M. 1959)

1959. Klęczar J. Chemiczna walka z płaszczyńcem burakowym w stacjach selekcji roślin.
      Gazeta cukrown., 61: 253-256
      (Klęczar J. 1959)

1959. Fedorko J. Próba wyszukania powiązań biocenotycznych między Heteroptera a środowiskiem leśnym.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 14: 93-115
      (Fedorko J. 1959)

1959. Cmoluchowa A. Nowe stanowiska Megalotomus junceus (Heteroptera-Coreidae) w Polsce.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 14
      (Cmoluchowa A. 1959)

1959. Bilewicz-Pawińska T. O kształtowaniu się stosunków ilościowych w grupie Heteroptera występujących na Graminae.
      Ekologia Polska, 5: 253-259
      (Bilewicz-Pawińska T. 1959)

1958. Ziarkiewicz T. Badania nad występowaniem pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) na uprawach ziemniaka na terenie Wandzina.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 13: 95-109
      (Ziarkiewicz T. 1958)

1958. Strawiński K. Wstęp do badań nad Hemiptera-Heteroptera okolic Sandomierza.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 13: 111-125
      (Strawiński K. 1958a)

1958. Strawiński K. Pojawy i zanikanie pluskwiaków (Heteroptera) na łąkach w okolicach Puław.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 27: 121-133
      (Strawiński K. 1958b)

1958. Kosicki S. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) rezerwatu cisowego Wierzchlas i terenów przyległych.
      Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biologia, 2: 117-144
      (Kosicki S. 1958)

1958. Cmoluchowa A. Hemiptera-Heteroptera łąk okolic Zemborzyc i Wrotkowa.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 13: 165-189
      (Cmoluchowa A. 1958)

1958. Bilewicz-Pawińska T. Ilościowe występowanie Lygus pubescens (Reut.) i Lygus pratensis (L.) na kilku pospolicie uprawianych w Polsce roślinach.
      Ekologia Polska, 4: 299-303
      (Bilewicz-Pawińska T. 1958)

1957. Ziarkiewicz T. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) występujące na roślinach krzyżowych z terenu województwa lubelskiego.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 12: 403-453
      (Ziarkiewicz T. 1957)

1957. Woodroffe G.E. On the identity of the British Macrolophus Fieber (Hem. Miridae), with a key to the European species.
      Entomologist 90
      (Woodroffe G.E. 1957)

1957. Wiąckowski S. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka.
      Ekologia Polska, 5: 13-140
      (Wiąckowski S. 1957)

1957. Strojny W. W świecie owadów.
      Warszawa
      (Strojny W. 1957)

1957. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera w biocenozie łąk okolic Puław.
      Ekologia Polska, 5(8): 111-125
      (Strawiński K. 1957c)

1957. Strawiński K. Hemiptera-Heteroptera runa leśnego z okolic Wandzina.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 12: 103-113
      (Strawiński K. 1957b)

1957. Strawiński K. Analiza materiału Hemiptera-Heteroptera zebranego z łąkowych biotopów w okolicach Świętajna, Poj. Mazurskie.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 12(4): 33-44
      (Strawiński K. 1957a)

1957. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis mitteleuropaischer Wanzen (Heteroptera).
      Beitrage zur Entomologie, 7: 16-20
      (Polentz G. 1957)

1957. Piasecka J. Badania nad owadami z rodziny Pentatomidae (Hemiptera-Heteroptera) stwierdzonymi na łąkach nadleśnictwa Janów Lubelski.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 12
      (Piasecka J. 1957)

1957. Fedorko J. Wstępne badania nad heteropterofauną ściółki leśnej na przykładzie materiału z Wandzina.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 12: 205-237
      (Fedorko J. 1957)

1957. Draber-Mońko A. Phasiinae (Diptera) okolic Warszawy wraz z uwagami o niektórych ciekawszych gatunkach z innych okolic Polski.
      Fragmenta Faunistica, 7
      (Draber-Mońko A. 1957)

1957. Cobben R.H. Beitrag zur Kenntnis der Uferwanzen (Hemiptera-Heteroptera).
      Entomologische Berichten 17: 245-257
      (Cobben R.H. 1957)

1957. Bilewicz-Pawińska T. Wstępne obserwacje nad ilościowym występowaniem i rozmieszczeniem przestrzennym Aelia acuminata L. i Aelia rostrata Boh.
      Ekologia Polska, 5: 1-21
      (Bilewicz-Pawińska T. 1957)

1956. Strawiński K. Owady z rzędu Heteroptera w biocenozie Puszczy Białowieskiej.
      Roczniki Nauk Leśnych, 14: 3-101
      (Strawiński K. 1956b)

1956. Strawiński K. Materiały do fauny pluskwiaków (Hem.-Heteroptera) Roztocza.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 11(6): 151-181
      (Strawiński K. 1956a)

1956. Strawiński K. Badania nad ustaleniem składu jakościowego i ilościowego heteropterofauny żyta na polach śródleśnych i bezleśnych.
      Ekologia Polska, 4: 95-169
      (Strawiński K. 1956c)

1956. Stichel W. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae).
      Berlin-Hermsdorf
      (Stichel W. 1956)

1956. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis mitteleuropaischer Wanzen.
      Beitrage zur Entomologie, 6
      (Polentz G. 1956)

1956. Buczek D. Obserwacje nad biologią i morfologią stadiów larwalnych pluskwiaków (Hem.-Heter.) z podrodziny Mirinae (Miridae) stwierdzonych na łąkach w okolicach Lublina.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 11
      (Buczek D. 1956)

1955. Strawiński K. Stosunki biocenetyczne między pluskwiakami (Heteroptera) a ziemniakiem (Solanum tuberosum L.).
      Ekologia Polska, 3: 229-246
      (Strawiński K. 1955a)

1955. Strawiński K. Fenologia i cykl rozwojowy pluskwiaków ukazujących się na życie (Secale cereale L.).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 25: 243-255
      (Strawiński K. 1955b)

1955. Smreczyński S. Uzupełnienie do Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski.
      Fragmenta Faunistica, 7: 209-212
      (Smreczyński S. 1955)

1955. Romankow W. Ozdobnik lucernowiec (Adelphocoris lineolatus Goeze) i zmienniki (Lygus sp.) (Heteroptera, Miridae) jako szkodniki lucerny.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 24: 19-22
      (Romankow W. 1955)

1955. Błeszyński S., Szymczakowski W. Kilka uwag o entomofaunie wzgórza gipsowego w Chotelu Czerwonym.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 24
      (Błeszyński S. et Szymczakowski W. 1955)

1954. Smreczyński S. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski.
      Fragmenta Faunistica, 7: 1-146
      (Smreczyński S. 1954)

1954. Myczkowski S. O goryczce kropkowanej i szkodniku żyjącym na niej w Dolinie Pańszczycy w Tatrach.
      Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 10: 75-76
      (Myczkowski S. 1954)

1954. Błeszyński S., Szymczakowski W. Notatki entomofaunistyczne z rezerwatu w Chotelu Czerwonym.
      Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 10(3-4): 61-64
      (Błeszyński S. et Szymczakowski W. 1954)

1953. Ziarkiewicz T. Eurydema oleracea L. (Hem.-Het., Pentatomidae).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 8: 165-191
      (Ziarkiewicz T. 1953)

1953. Strawiński K. Badania nad pluskwiakami (Heteroptera) żyjącymi na łąkach na przykładzie materiału z Iwonicza.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 8(10): 357-401
      (Strawiński K. 1953)

1953. Romankow W., Ruszkowski J.W. Szkodniki roślin motylkowych obserwowane na Dolnym Śląsku w latach 1951-1952.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 23: 165-178
      (Romankow W. et Ruszkowski J.W. 1953)

1951. Ziarkiewicz T. Z badań nad biologią owadów występujących na niektórych roślinach leczniczych.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 6: 201-229
      (Ziarkiewicz T. 1951)

1951. Strawiński K. Wstępne badania nad biologią Elasmucha ferrugata F. (Hemiptera-Heteroptera).
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 6: 149-164
      (Strawiński K. 1951)

1950. Strawiński K. Powiązanie biologiczne pluskwiaków (Hemiptera-Heteroptera) z roślinnością drzewiastą.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C, 5: 65-87
      (Strawiński K. 1950a)

1950. Strawiński K. Owady przenoszące wirusy roślin spotykane na terenie województwa lubelskiego.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, E, 10: 251-272
      (Strawiński K. 1950b)

1950. Schmidt E. Bemerkungen über einige deutsche Rhynchoten.
      Jahrbrucher Nassau. Ver. Naturk., 77: 75-78
      (Schmidt E. 1950)

1950. Ruszkowski J.W. Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1920.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, E, Suppl. II, 94 ss.
      (Ruszkowski J.W. 1950)

1950. Piotrowski F. Badania nad morfologią męskiego aparatu kopulacyjnego pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera Heteroptera) ze szczególnym uwzględnieniem grupu Pentatomoidaria.
      Poznań
      (Piotrowski F. 1950)

1950. Juszczyk W. The food of the aquatic frog Rana esculenta L. in the natural water reservoirs and in the artificial fish ponds.
      Bulletin Acad. Pol. Sci., B, 2: 31-80
      (Juszczyk W. 1950)

1949. Strawiński K. Z badań nad pluskwiakami z nadrodziny Pentatomoida Reut. występującymi w Białowieskim Parku Narodowym.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, C, 4: 277-296
      (Strawiński K. 1949)

1949. Karpiński J.J. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej.
      Rozpr. Spraw. IBL, 56
      (Karpiński J.J. 1949)

1948. Strawiński K. Owady obserwowane na roślinach leczniczych w województwie lubelskim.
      Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, E, 3: 289-345
      (Strawiński K. 1948)

1948. Koehler W. Troilus luridus F. (Hemiptera-Heteroptera).
      Rozpr. Spraw. IBL 51
      (Koehler W. 1948)

1948. Kapuściński S. Najważniejsze boreczniki sosnowe.
      Ulot. Wyd. Popul. IBL, C, 23: 3-59
      (Kapuściński S. 1948)

1947. Nunmberg M. Mniszka.
      Ulot. Wyd. Popul. IBL, C, 20: 3-16
      (Nunmberg M. 1947)

1945. Blote H.C. Catalogue of the Berytidae, Piesmidae and Tingidae in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.
      Zool. Meded. Leiden, 25
      (Blote H.C. 1945)

1944. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen.
      Zeitschrift für Entomologie Breslau, 19(3): 7-14
      (Polentz G. 1944)

1944. Jordan K.H.C. Neue und seltene Funde schlesischer Wanzen.
      Zeitschrift für Entomologie Breslau, 19(3): 5-7
      (Jordan K.H.C. 1944)

1943. Polentz G. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen.
      Zeitschrift für Entomologie Breslau, 19(2): 9-14
      (Polentz G. 1943)

1942. Wagner E. Eine bemerkenswerte Abart von Orthocephalus vittipennis H. S. (Hem. Heteropt. Miridae).
      Mt. D. Ent. Ges., 11
      (Wagner E. 1942)

1942. Lanzke A., Polentz G. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen.
      Zeitschrift für Entomologie, 19: 11-14
      (Lanzke A. et Polentz G. 1942)

1941. Wagner E. Zwei neue deutsche Plagiognathus-Arten (Hem. Miridae).
      Stettiner Entomologische Zeitung, 102
      (Wagner E. 1941b)

1941. Wagner E. Beitrag zur Heteropterenfauna Pommerns.
      Dohrniana, 20: 33-78
      (Wagner E. 1941a)

1941. Hedicke H. Notizen zur Entomofauna der märkischen Odertals bei Bellinchen. III.
      Markische Tierwelt, 4: 324-327
      (Hedicke H. 1941)

1940. Frenzel G., Hedicke H. Notizen zur Entomofauna markischen Odertales bei Belinchen II.
      Markische Tierwelt, 4: 230-232
      (Frenzel G. et Hedicke H. 1940)

1939. Wagner E. Alloeotomus germanicus n. sp., eine neue deutsche Blindwanzenart (Hem. Het.).
      Verh. Ver. Naturw. Heimatf. Zu Hamburg , 27
      (Wagner E. 1939)

1939. Strawiński K. Krytyczny przegląd owadów z rzędu Hemiptera-Heteroptera (Pluskwiaki różnoskrzydłe) zarejestrowanych przez Zakłady Ochrony Roślin w Polsce w latach 1919-1935.
      Roczniki Ochrony Roślin, 6: 20-48
      (Strawiński K. 1939)

1938. Wagner E. Uber die Gattung Pionosomus.
      Bombus, 6
      (Wagner E. 1938)

1938. Obarski J. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) obserwowane w Polsce na tytoniu w latach 1930-1937.
      Roczniki Ochrony Roślin, 5: 44-48
      (Obarski J. 1938)

1938. Nitsche G. Die Wanzen-Krauselkrankheit der Futter- und Zuckerrube.
      Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft 73
      (Nitsche G. 1938)

1938. Michalk O. Uber eine neue Form von Emblethis verbasci F. (Hem. Heteropt.).
      Markische Tierwelt, 3: 295-296
      (Michalk O. 1938a)

1938. Michalk O. Die Wanzen (Hemiptera) heteropterader leipziger Tieflandsbucht und der angrenzenden Gebiete, zugleich eine kritische Zusammenstellung aller deutschen Arten.
      Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, 63: 15-188
      (Michalk O. 1938b)

1938. Kuryłło A. Płaszczyniec burakowy i jego zwalczanie w świetle tegorocznych obserwacyj.
      Roczniki Ochrony Roślin, 5; 109-174
      (Kuryłło A. 1938)

1938. Jeż S. Płaszczyniec burakowy (Piesma quadrata Fieb.) w świetle badań prowadzonych na terenie wo. poznańskiego w roku 1936/37.
      Roczniki Ochrony Roślin, 5: 1-25
      (Jeż S. 1938)

1938. Jaczewski T. Kilka nowych lub mniej znanych w faunie polskiej gatunków pluskwiaków (Heteroptera) IV.
      Fragmenta Faunistica, 23
      (Jaczewski T. 1938)

1938. Engel H. Beitrage zur Flora und Fauna der Binnendune bei Bellinchen (Oder).
      Markische Tierwelt, 3: 229-294
      (Engel H. 1938)

1938. Dyckerhoff F. Die Rubenblattwanze.
      Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft 73
      (Dyckerhoff F. 1938)

1938. Boczkowska M. Essais de destuction de la punaise de bettarave (Piesma quadratum Fieb.) par un Champignon entomophyle.
      Roczniki Ochrony Roślin, 5: 1-23
      (Boczkowska M. 1938)

1937. Strawiński K. Przyczynek do badań nad biologią Nabis apterus Fabr.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 14: 349-363
      (Strawiński K. 1937)

1937. Schmidt K. Ein Beitrag zur markische Wanzenfauna.
      Markische Tierwelt, 3: 111-112
      (Schmidt K. 1937a)

1937. Schmidt K. Beitrage zur deutschen Wanzerfauna III.
      Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellchaft, 3
      (Schmidt K. 1937b)

1937. Pax F. Die Moorfauna des Glatzer Schneeberges. 2. Allgemeine Charakteristik die Hoochmoore.
      Beitrage zur Biologie des Glatzer Schneeberges, 3: 237-266
      (Pax F. 1937)

1937. Haupt H., Hedicke H. Notizen zur Entomofauna des märkischen Odertals bei Bellinchen.
      Markische Tierwelt, 3: 107-111
      (Haupt H. et Hedicke H. 1937)

1936. Strawiński K. Badania nad fauną pluskwiaków drzew i krzewów w Polsce.
      Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych, 17: 1-216
      (Strawiński K. 1936)

1936. Michalk O. Neue Beobachtungen über Wanzenfliegen und über das Eindringen der Fliegenlarven in der Wirt (Dipt. Tachin.).
      Markische Tierwelt, 1: 129-139
      (Michalk O. 1936)

1936. Jeż S. Płaszczyniec burakowy czyli pluskwa burakowa (Piesma quadrata Fieber).
      Roczniki Ochrony Roślin, 3: 1-16
      (Jeż S. 1936)

1936. Hedicke H., Michalk O. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera).
      Markische Tierwelt, 1: 26-34
      (Hedicke H. et Michalk O. 1936)

1936. Engel H., Hedicke H. Die Fauna der Binnendune bei Bellinchen (Oder). IV. Die Tierwelt. Heteroptera.
      Markische Tierwelt, 1: 240-246
      (Engel H. et Hedicke H. 1936)

1935. Ruszkowski J.W. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski. Materiały rejestracyjne zebrane przez stacje ochrony roślin w latach 1931, 1932 i 1933.
      Roczn. Ochr. Rośl., 2
      (Ruszkowski J.W. 1935)

1935. Karl O. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommenns. Wanzen, Zikaden und Blattfloche.
      Dohrniana, Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft, 14: 122-141
      (Karl O. 1935)

1935. Garbowski T. Zur Ethologie und Psychologie der Asopiden.
      Bulletin Intern. Acad. Pol. Sc. Lettr., Cl. II, 1935: 363-383
      (Garbowski T. 1935)

1934. Schubert K. Zur fauna des Wiegschutzar Flachmoor bei Kosel in Oberschlesien.
      Archiv für Hydrobiologie, 34: 523-545
      (Schubert K. 1934)

1934. Gulde J. Die Wanzen Mitteleuropas.
      Frankfurt a/M.
      (Gulde J. 1934)

1933. Strawiński K. Zimujące owady obserwowane w okolicach Łodzi.
      Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane, 7: 78-84
      (Strawiński K. 1933)

1933. Stichel W. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen.
      Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss.
      (Stichel W. 1933)

1933. Scholz M.F.R. Nachtrage zur schlesischen Wanzenfauna.
      Zeitschrift für Entomologie, Breslau, 27
      (Scholz M.F.R. 1933)

1933. Ruszkowski J.W. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919-1930.
      Roczniki Ochrony Roślin, 1: 1-567
      (Ruszkowski J.W. 1933)

1933. Laske C. Die Rubenblattwanze (Provinz Niederschlesien).
      Zeitschrift Landwirtsch. Niederschlesien, 37: 328-329, 368-369
      (Laske C. 1933)

1933. Jordan K.H.C. Beiträge zur Biologie heimischer Wanzen. (Heteropt.).
      Stettiner Entomologische Zeitung, 94: 212-236
      (Jordan K.H.C. 1933)

1931. Scholz M.F.R. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens.
      Entomologischer Anzeiger, 11: 79-82, 99-102, 117-120
      (Scholz M.F.R. 1931)

1931. Pęska W. Obserwacje nad biologią dzióbałka gajowego - Anthocoris nemorum L.
      Prace Wydziału Chorób Roślin P.I.N.G.W., 10: 53-72
      (Pęska W. 1931)

1930. Węgrzecki M. O pewnych różnicach morfologicznych między gatunkami Miris dolobratus (L.) i Miris ferrugatus Fall. (Heteroptera, Miridae).
      Ann. Mus. Zool. Pol., 9: 13-20
      (Węgrzecki M. 1930)

1930. Scholz M.F.R. Zur Rhynchotenfauna Böhmens.
      Entomologischer Anzeiger, 10: 306-308, 326-328, 341-344, 361-364, 381-384, 401-404, 421-424, 449-452
      (Scholz M.F.R. 1930)

1930. Nowotny H. Die Rindenwanzen (Aradus) Oberschlesiens.
      Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins, 13-14: 158-159
      (Nowotny H. 1930)

1930. Greiner J. Uber Wacholder bewohnende Heteropteren und Dicyphus epilobii Reut.
      Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellchaft, 7: 98
      (Greiner J. 1930)

1929. Wille J. Die Rubenblattwanze Piesma quadrata Fieb.
      Monographien zum Pflanzenschutz, Berlin, 120 ss.
      (Wille J. 1929)

1929. Gruhl K. Tier und Pflanzenwelt des Kreises Grunberg in Schlesien und seiner naheren Umbegund.
      Levysohn, Grunberg. 587 ss.
      (Gruhl K. 1929)

1928. Wille J. Die Rubenblattwanze Piesma quadrata Fieb., ihre Bedeutung als Schadling und ihre Bekampfung.
      Verhandl. Deutsch. Gesellsch. angew. Entom. Munchen: 94-101
      (Wille J. 1928)

1928. Thieleben O., Schneider H., Wille J. Das Gebiet das Schadauftretens der Rubenblattwanze, Piesma quadrata Fieb., in Mittel- und Ostdeutschland.
      Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst, 8(1): 3-5
      (Thieleben O. et al. 1928)

1928. Strawiński K. Mesocerus marginatus (L.) - (Hem.-Heteroptera, Coreidae).
      Polskie Pismo Entomologiczne, 7(1-4): 46-64
      (Strawiński K. 1928)

1928. Stichel W. Stephanitis rhododendri Horv. und St. azaleae Horv. = St. oberti Kol.? (Hem., Ting.).
      Ztschr. Insbiol., 23
      (Stichel W. 1928)

1928. Schubert W. Biologische Untersuchungen über die Rubenblattwazne Piesma quadrata Fieb. in schlesiechen Befallgebiet.
      Zeitschrift Angew. Ent., 13: 129-155
      (Schubert W. 1928)

1928. Schmidt M. Stephanitis rhododendri Horv. (Hem., Ting.) in Deutschland.
      Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, 23: 205-206
      (Schmidt M. 1928)

1928. Schmidt E. Verzeichnis der pommerschen Wanzen nach dem Material des Pommerschen Museum für Naturkunde.
      Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft, 9: 188-196
      (Schmidt E. 1928)

1928. Mokrzecki Z. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ochrony Lasu i Entomologii w Skierniewicach.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 6: 265-325
      (Mokrzecki Z. 1928)

1928. Laske C. Bemerkenswertes über Pflanzenkrankheiten in Schlesien im Jahre 1926.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 1927
      (Laske C. 1928)

1927. Strawiński K. Picromerus bidens L., Morfologia i biologia z uwzględnieniem znaczenia gospodarczego.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 6(1-2): 123-151
      (Strawiński K. 1927)

1927. Lingelsheim A. Ein neuer tierischer Schadling des Wurmfarns.
      Pharmazeut. Zentralhalle, 68(3): 33-36
      (Lingelsheim A. 1927)

1927. Lindiger L. Die Rhododendronwanze.
      Die Gartenwelt, 31: 687-688
      (Lindiger L. 1927b)

1927. Lindiger L. Bemerkung über die Rhododendron-Wanze.
      Entomologische Rundschau, 44(9): 36
      (Lindiger L. 1927a)

1927. Keler S. Szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku w r. 1924 i 1925.
      Prace Wydziału Chorób Roślin P.I.N.G.W., Bydgoszcz, 2.
      (Keler S. 1927)

1926. Strawiński K. Sprzymierzeńcy nasi wśród owadów w walce ze szkodnikami roślin.
      Przyrodnik, 3: 196-213
      (Strawiński K. 1926)

1926. Lingelsheim A. Impatiens parviflora D.C., eine fettausscheidende Pflanze.
      Beitrage Biol. Pflanz., 14: 359-365
      (Lingelsheim A. 1926)

1926. Kiricenko A.N. Beitrage zur Kenntnis palaearktischer Hemipteren.
      Konowia, 5: 57-63
      (Kiricenko A.N. 1926)

1925. Strawiński K. Historia naturalna korowca sosnowego, Aradus cinnamomeus Pnz. Hemiptera-Heteroptera.
      Roczn. Nauk Leśn., 12
      (Strawiński K. 1925)

1925. Schmidt E. Bemerkungen über einige deutsehen Rhynchoten.
      Jahrbucher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, 77: 76-78
      (Schmidt E. 1925)

1924. Stichel W. Die einheimischen Piesma-Arten.
      Internationalen Entomologische Zeitschrift Guben 18: 146-149
      (Stichel W. 1924)

1924. Krasucki A. Einige Bemerkungen in Bezug auf F. Schaumacher's Publikation Mezira tremulae (Germar), in Naturdenkmal aus dem Urwalde von Bialowies in Polen.
      Polskie Pismo Entomologiczne, 2: 199-201
      (Krasucki A. 1924)

1924. Dyckerhoff F. Die Rubenblattwanze (Zosmenus quadratus Fieb.).
      Nachrichtenblatt für den deutschen Pflanzenschutzdienst, 4(8): 54-46
      (Dyckerhoff F. 1924)

1923. Woroniecki J. Szkodniki pól, ogrodów i lasów występujące na terenie Puław i okolicy w r. 1923.
      Pamiętniki Państwowego Instytutu Nauk. Gosp. Wiejsk., 4: 18-23
      (Woroniecki J. 1923)

1923. Stichel W. Entomologisches aus dem Riesengebirge, mit besonderer Berucksichtigung der Hemipteren.
      Internationale Entomologische Zeitschrift, 17(6): 41-45
      (Stichel W. 1923)

1923. Ext W. Eine ernste Gafahr für den Rubenblattwanze.
      Dtsch. Zuckerindustrie, 1923: 739-740
      (Ext W. 1923)

1923. Borkowski W. Obserwacje nad pluskwiakiem Aradus cinnamomeus w lasach knyszyńskich.
      Las Polski, 3
      (Borkowski W. 1923)

1922. Schubert W. Die Rubenblattwanze, Piesma capitata Wolff.
      Zeitschrift Angew. Ent., 8(2): 451-543
      (Schubert W. 1922)

1922. Krasucki A. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków (Hemiptera L.) krajowych.
      Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich, 5: 26-46
      (Krasucki A. 1922)

1922. Kloska J. Uwagi do artykułu p. K. Gajla o pluskwie Aradus cinnamomeus.
      Las Polski, 2
      (Kloska J. 1922)

1922. Gail K. Masowy pojaw Aradus cinnamomeus Panz. w młodnikach sosnowych Hemiptera: Heteroptera, Aradidae.
      Las Polski, 2
      (Gail K. 1922)

1921. Tenenbaum S. Pluskwiaki (Rhynchota) z Ordynacji Zamojskiej.
      Pamiętnik Fizjograficzny, 26: 1-16
      (Tenenbaum S. 1921)

1921. Pax F. Die Tierwelt Schlesiens.
      Jena
      (Pax F. 1921)

1919. Schumacher F. Uber die markischen Serenthia-Arten.
      Deutsche entomologische Zeitschrift, 1919
      (Schumacher F. 1919b)

1919. Schumacher F. Mezira tremulae (Germar), ein Naturdenkmal aus dem Urwalde von Bialovies in Polen.
      Deutsche entomologische Zeitschrift, 1919
      (Schumacher F. 1919a)

1919. Krasucki A. Przyczynek do poznania fauny pluskwiaków krajowych (Sprawozdanie z wycieczki do Zarzecza, odbytej w sierpniu w r. 1917).
      Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich, 3: 191-198
      (Krasucki A. 1919)

1917. Schumacher F. Uber das Vorkommen von Phimodera nodicollis Germ. in Brandenburg.
      Dtsch. Ent. Zeit., 1917
      (Schumacher F. 1917)

1917. Oberstein O. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1915.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 94(IIb): 8-16
      (Oberstein O. 1917)

1916. Schumacher F. Phimodera nodicollis Germar neu für Brandenburg.
      Dtsch. Ent. Zeit., 1916
      (Schumacher F. 1916b)

1916. Schumacher F. Kleine hemipterologische Mitteilungen.
      Dtsch. Ent. Zeit., 1916
      (Schumacher F. 1916a)

1916. Oberstein O. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1914.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 93(IIb): 2-13
      (Oberstein O. 1916)

1916. Krasucki A. Zestawienie wyników dotychczasowych badań w grupie pluskwiaków różnoskrzydłych znalezionych do roku 1915 w Galicyi.
      -
      (Krasucki A. 1916)

1915. Stobiecki S. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 49: 126-219
      (Stobiecki S. 1915)

1915. Schumacher F. Coptosoma scutellatum Geoffr. in Bradenburg.
      Dtsch. Ent. Zeit., 1915
      (Schumacher F. 1915)

1914. Grosser W. Krankheiten und Beschädigungen der Kulturgewächse in Schlesien im Jahre 1912.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 91(IIb): 76-88
      (Grosser W. 1914)

1913. Szulczewski A. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera).
      Deutschen Entomologischen Gesellschaft, 3: 307-314
      (Szulczewski A. 1913)

1913. Schumacher F. Weitere Beitrage zur Hemipteren-Fauna der Provinz Posen.
      Deutschen Entomologischen Gesellschaft, 6: 670-674
      (Schumacher F. 1913b)

1913. Schumacher F. Die Rhynchotem-Fauna der Mark Brandenburg VI.
      Deutsche entomologische Zeitschrift, 1913
      (Schumacher F. 1913c)

1913. Schumacher F. Bemerkungen zum Verzeichnis der von A. Szulczewski in der Provinz Posen gesammelten Wanzen.
      Deutsche entomologische Zeitschrift, 1913: 315-316
      (Schumacher F. 1913a)

1913. Grosser W., Oberstein O. Die Schadigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1911.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 90(IIb): 14-23
      (Grosser W. et Oberstein O. 1913)

1912. Schumacher F. Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens.
      Ent. Rundsch., 29
      (Schumacher F. 1912a)

1912. Schumacher F. Eine neune Sciocoris-Art aus Deutschlands.
      Berliner Ent. Zeitung 56
      (Schumacher F. 1912b)

1912. Schumacher F. Die Rhynchoten-fauna der Mark Brandenburg. V. Piesmatidae, Tingitidae, Aradidae, Nabidae, Hebridae, Mesoveliidae, Cimicidae, Anthocoridae, Microphysidae.
      -
      (Schumacher F. 1912e)

1912. Schumacher F. Die Rhynchoten-Fauna der Mark Brandenburg III. Fam. Lygaeidae. Pyrrhocoridae.
      Berliner Entomologische Zeitschrift, 57
      (Schumacher F. 1912c)

1912. Schumacher F. Die Rhynchotem-Fauna der Mark Brandenburg IV. Fam. Berytidae (Neididae).
      Berliner Entomologische Zeitschrift, 57: 131-143
      (Schumacher F. 1912d)

1912. Grosser W., Oberstein O. Die Schadigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen in Schlesien im Jahre 1910.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 89(IIb): 14-23
      (Grosser W. et Oberstein O. 1912)

1911. Schumacher F. Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens.
      Ent. Rundsch., 28
      (Schumacher F. 1911b)

1911. Schumacher F. Die Rhynchotem-Fauna der Mark Brandenburg II. Coreidae.
      Berliner Entomologische Zeitschrift, 56
      (Schumacher F. 1911e)

1911. Schumacher F. Die markische Pentatomiden-Fauna und ihre zusammensetzung.
      Zool. Anz., 37
      (Schumacher F. 1911a)

1911. Schumacher F. Die deutschen Vertreter der Gattung Phimodera (Hem. Het. Pent.).
      Berliner Entomologische Zeitschrift, 56
      (Schumacher F. 1911d)

1911. Schumacher F. Beitrage zur Kenntnis der Rhynchotenfauna Deutschlands (hemipt.).
      Deutsche entomologische Zeitschrift, 1911
      (Schumacher F. 1911c)

1911. Grosser W. Beschädigungen und Krankheiten der Kulturgewächse Schlesiens im Jahre 1909.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur 88(IIb): 14-18
      (Grosser W. 1911)

1910. Smreczyński S. Spis pluskwiaków zebranych w Gorcach w roku 1909.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 44: 109-122
      (Smreczyński S. 1910b)

1910. Smreczyński S. Pluskwiaki nowe dla fauny galicyjskiej. Wykaz II.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 44: 123-125
      (Smreczyński S. 1910a)

1910. Kuhlgatz T. Uber das Tierleben in dem von der Staatsforstverwaltung geschutzten Zwergbirken-Moor in Neulinum.
      Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, 32: 80-90
      (Kuhlgatz T. 1910)

1910. Grosser W. Ein neuer Rubenschadling (Piesma capitata).
      Zeitschrift Landwirtsch. Prov. Schles., 14: 914
      (Grosser W. 1910)

1908. Szulczewski A. Verzeichnis der bei Janowitz im Kreise Znin gefangenen Wanzen.
      Zeitschrift der Naturwissenschaftliechen Abteilung, 15: 35-38
      (Szulczewski A. 1908)

1908. Smreczyński S. Uwagi o dotychczasowych spisach pluskwiaków galicyjskich.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 43: 63-68
      (Smreczyński S. 1908b)

1908. Smreczyński S. Dodatek do spisu pluskiew św. p. prof. B. Kotuli.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 43: 1-11
      (Smreczyński S. 1908a)

1908. Enderlein G. Biologisch-faunistische Moor- und Dunenstudien. Ein Beitrag zur Kenntnis biocynocischer Regionen in Westpreussen.
      Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, 30: 54-238
      (Enderlein G. 1908)

1907. Kiss J., Olasz K. Adatok Arva-Polhora es a Babiagura rovafaunajahoz.
      Rovart. Lapok, Budapest, 14: 71-76
      (Kiss J. et Olasz K. 1907)

1906. Smreczyński S. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 40: 46-71
      (Smreczyński S. 1906b)

1906. Smreczyński S. Wykaz pluskwiaków nowych dla fauny galicyjskiej.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 40: 72-79
      (Smreczyński S. 1906a)

1906. Enderlein G. Bericht über eine entomologische Reise dur das Westpreussische Kustengebiet vornehmlich in Kreize Putzig.
      Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, 28: 67-70
      (Enderlein G. 1906)

1904. Gudewill A. Kiefernrindenwanze im Kreise Guhrau.
      Jahrbuch des Schlesischen Forstvereins, 1904: 38-39
      (Gudewill A. 1904)

1901. Kuhlgatz T. Orthoptera, Odonata und Rhynchota.
      In: Rübsaamen E.H. (eds.) Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Danzig. 145-148
      (Kuhlgatz T. 1901)

1897. Horvath G. Hemiptera.
      Fauna Regni Hungariae 1897: 1-72
      (Horvath G. 1897)

1896. Grenzenberg M. Bericht über die Haase'sche Excursion im Kreise Karthaus mit besonderer Berücksichtigung der Myriapoden.
      Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 9: 236-253
      (Grenzenberg M. 1896)

1895. Reuter O.M. Species Palaearcticae generis Acanthia Fabr., Latr.
      Acta Societatis Scientiarum Fennicae, 21: 1-58
      (Reuter O.M. 1895)

1894. Nasonov N.V. Kollekcji Zoologizeskago kabineta Imperatorkago Varsavskago Universiteta II. Spisok i opisanie kollekcjii po biologii nasiekomych.
      Warszawa
      (Nasonov N.V. 1894)

1894. Brischke C.G.A. Entomologische Beobachtungen im Jahre 1892.
      Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, 8
      (Brischke C.G.A. 1894)

1893. Teicher T. Beitrag zur Insektenfauna van Landshut (in Schlesien) und Umgebung.
      Insektenborse, 10: 200-201
      (Teicher T. 1893)

1891. Brischke C.G.A. Bericht über eine zweite Excursion nach Steegen im Jahre 1889.
      Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, 7
      (Brischke C.G.A. 1891)

1890. Kotula B. Spis pluskiew z okolic Przemyśla (i po części Lwowa).
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 25: 131-140
      (Kotula B. 1890)

1890. Brischke C.G.A. Insecten auf Farnkrautern.
      Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, N.F., 7
      (Brischke C.G.A. 1890)

1889. Brischke C.G.A. Bericht über eine Excursion nach Steegen auf der Frischen Nahrung im Juni 1888.
      Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, 7(2): 193-209
      (Brischke C.G.A. 1889)

1888. Brischke C.G.A. Bericht über eine Excursion nach Hela während des Juli 1887.
      Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, 7
      (Brischke C.G.A. 1888)

1887. Brischke C.G.A. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886.
      Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, N.F., 6
      (Brischke C.G.A. 1887)

1886. Stobiecki S. Materiały do fauny W. Ks. Krakowskiego. Cz. I. Pluskwiaki (Hemiptera), Szarańczaki (Orthoptera) i Mięczaki (Mollusca).
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 20: 120-161
      (Stobiecki S. 1886)

1885. Reuter O.M. Synonimische Bemerkungen über Hemipteren.
      Berliner Entomologische Zeitschrift, 29: 39-44
      (Reuter O.M. 1885)

1884. Reuter O.M. Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum.
      Wien. Ent. Zeit., 3: 129-137
      (Reuter O.M. 1884)

1884. Łomnicki M. Dodatek do wykazu pluskw różnoskrzydłych (Hemiptera-Heteroptera) galicyjskich.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 18: 204-206
      (Łomnicki M. 1884)

1883. Stobiecki S. Do fauny Babiej Góry.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 17: 1-84
      (Stobiecki S. 1883)

1883. Reuter O.M. Hemiptera Gymnocerata Europae, Hemipteres Gymnocerates d’Europe, du bassin de la Mediterranee et de l'Ase Russe.
      Acta Societatis Scientiarum Fennicae, 13
      (Reuter O.M. 1883)

1882. Łomnicki M. Pluskwy różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znane dotychczas z Galicyi.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 16: 37-55
      (Łomnicki M. 1882)

1881. Reuter O.M. Analecta hemipterologica. Zur Artenkenntnis, Synonymie und geographischen Verbreitung der palaerktischen Heteropteren.
      Berliner Entomologische Zeitschrift, 25
      (Reuter O.M. 1881)

1880. Letzner K. Uber vier seltene schlesische Hemipteren.
      Jahres-Bericht der Schlesischen Gesselschaft für Vaterländische Kultur, 1879: 358
      (Letzner K. 1880)

1879. Reuter O.M. Hemiptera Gymnocerata Europae II.
      Acta Societatis Scientiarum Fennicae, 1879: 193-312
      (Reuter O.M. 1879a)

1879. Reuter O.M. Habitat de divers Hemipteres.
      Annales Soc. Ent. Fr., Bull. ent., 5(9): 41-43
      (Reuter O.M. 1879b)

1871. Brischke C.G.A. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen.
      Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, N.F., 2: 26-40
      (Brischke C.G.A. 1871)

1870. Nowicki M. Zapiski faunicze.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 4: 1-28
      (Nowicki M. 1870b)

1870. Nowicki M. Dodatek do wykazu pluskwiaków.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 4: 237-240
      (Nowicki M. 1870a)

1868. Nowicki M. Wykaz pluskwówek (Rhynchota F., Hemiptera).
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 2: 91-107
      (Nowicki M. 1868)

1867. Nowicki M. Zapiski z fauny tatrzańskiej.
      Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU, 1: 197-205
      (Nowicki M. 1867)

1865. Nowicki M. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani.
      Cracoviae. 87 pp.
      (Nowicki M. 1865)

1864. Nowicki M. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi.
      Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Kraków, 87 pp.
      (Nowicki M. 1864)

1861. Fieber X.F. Die europäischen Hemipteren.
      Wien, Carl Gerold's Sohn,1861
      (Fieber X.F. 1861)

1860. Dohrn A. Hemipterologische Miscellaneen II.
      Stettiner Entomologische Zeitung, 21: 99-109,158-161
      (Dohrn A. 1860)

1858. Baerensprung F. Neue und seltene Rhynchoten der europäischen Fauna.
      Deutsche entomologische Zeitschrift, 3(4): 329-338
      (Baerensprung F. 1858)

1857. Waga A. Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa.
      Biblioteka Warszawska, 2: 163-227
      (Waga A. 1857)

1856. Flor G. Rhynchotorum Livonicorum Descriptio.
      Familia Prima Longiscuti Am. et A. Serv., Scutati Burm. Dorpati Livonorum
      (Flor G. 1856)

1854. Assmann A. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten.
      Zeitschrift für Entomologie, 8: 1-106
      (Assmann A. 1854)

1852. Górski S. Analecta an entomographiam provinciarum occidentali-meridionalium Imperii Rossici.
      Berolini, 259 ss.
      (Górski S. 1852)

1852. Fieber X.F. Rhynchotographien.
      Abhandlungen des bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 5
      (Fieber X.F. 1852)

1850. Scholtz H. Etwas über die Lebensweise der Tingideen.
      Ztschr. Ent. Breslau, 14
      (Scholtz H. 1850)

1848. Schramm E. Bericht über die Arbeiten der entomologischen Section im Jahre 1847. V. Hemiptera.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1847: 15
      (Schramm E. 1848)

1847. Scholtz H. Prodromus zu einer Rhynchoten. Fauna von Schlesien.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1846: 104-164
      (Scholtz H. 1847)

1846. Scholtz H. Beschreibung zweier neuen Wanzenarten.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1845
      (Scholtz H. 1846)

1846. Schilling P.S. Schlesische Arten der Gattung Miris Fab.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1845: 52
      (Schilling P.S. 1846)

1845. Scholtz H. 3 neue schlesische Arten der Gattung Capsus.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1844
      (Scholtz H. 1845)

1844. Schilling P.S. Ueber die in Schliesen und der Grafschaft Glatz von mir gesamelten Arten den Gattung Pentatoma Latreille.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1843: 179-184
      (Schilling P.S. 1844)

1843. Schilling P.S. Ueber die in Schliesen und der Grafschaft Glatz bischer aufgefundenen Arten der Schildwanzen.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1842: 159-160
      (Schilling P.S. 1843)

1839. Siebold C.T. Beitrag zur Fauna der wirbellosen Tiere Preussens. IV Beitrag: Preussische Wanzen und Zirpen.
      Preussischen Provinzialblatter, 21: 429-447
      (Siebold C.T. 1839)

1838. Schilling P.S. Bemerkungen über die Gattung Tingis oder Gitterwanze.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1837: 104-106
      (Schilling P.S. 1838)

1838. Jarocki P. Zoologija czyli zwierzętopismo ogólne.
      Warszawa
      (Jarocki P. 1838)

1837. Schilling P.S. Neue Arten der von Fallen gegriindeten Gattung Phytocoris.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1836: 83-84
      (Schilling P.S. 1837)

1836. Schummel T.E. Seltene Hemipteren aus Schlesien.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1835: 81
      (Schummel T.E. 1836)

1836. Gravenhorst I.L.C. Jahres-Bericht über die Arbeiten der entomologischen Section.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1835: 79-83
      (Gravenhorst I.L.C. 1836)

1834. Schummel T.E. Bericht der entomologischen Section. V. Hemiptera.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1833: 78
      (Schummel T.E. 1834)

1834. Gravenhorst I.L.C. Bericht über die Beschastigungen der entomologischen Section im Jahre 1833.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1833: 76-80
      (Gravenhorst I.L.C. 1834)

1833. Schilling P.S., Schummel T.E. Bericht der entomologischen Section der Schlesischen Geselschaft für Vaterländische Kultur im Jahre 1832.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1832: 69
      (Schilling P.S. et Schummel T.E. 1833)

1832. Schummel T.E. Bericht der entomologischen Section in der Schlesiechen Gesselschaft für Vaterländische Kultur.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1831: 73-74
      (Schummel T.E. 1832)

1829. Schilling P.S. Hemiptera Heteroptera Silesiae systematice disposuit.
      Beitr. Ent. Schles., 1
      (Schilling P.S. 1829)

1827. Schilling P.S. Tingis humuli aus Skarsine, Kr. Trebnitz.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1826: 22
      (Schilling P.S. 1827a)

1827. Schilling P.S. Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten aus der Gatung Coreus.
      Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 1826: 22
      (Schilling P.S. 1827b)

1806. Weigel J.A.V. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien.
      Verzeichnis der entdeckten in Schlesien lebenden Trie, Berlin XII + 358ss.
      (Weigel J.A.V. 1806)

1603. Schwenckfeld C. Theriotropheum Silesiae, in quo animalium hoc est Quadrupedum, Reptilium, Avium, Piscum, Insectorum natura, vis et usus sex libris perstriguntur.
      Lignicii, 603 ss.
      (Schwenckfeld C. 1603)


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2019.