START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Nabidae   >>   Stalia boops (Schiodte, 1870)


Stalia boops:
Długość ciała 7,0-8,0 mm. Przedplecze z połyskiem, nieco wypukłe. Ubarwienie szare, żółtawe lub brunatne. Wzdłuż całego ciała biegną oddalone od siebie trzy czarne pasy częściowo zachodzące na wewnętrzną powierzchnię listewki odwłoka. Uda trzeciej pary z częścią szczytową zaczernioną, bez regularnych punktów i kresek. Część szczytowa goleni z wąskim czarnym pierścieniem. Półpokrywy brunatne, jaśniejsze wzdłuż zewnętrznych krawędzi. Żyłki nie wypukłe, jaśniejsze od tła, czasem mało wyraźno. Zewnętrzne brzegi skrzydeł form krótkoskrzydłych zaokrąglone, błonka owalna. Długoskrzydłe samce nie są znane. Na czwartym sternicie odwłoka samca są dwa zęby i wyrostek. Występuje w północnej i środkowej Europie na śródlądowych i nadmorskich słonawych wydmach. Zimują jaja. Dorosłe i larwy żyją na ziemi, kryją się między roślinami i kamieniami.


Na podstawie:
Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 69-92.
Cmoluchowa A. 1978. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, nr 108 serii kluczy, 43 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.