START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Piezocranum simulans

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Piezocranum simulans:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa, patrząc z przodu, szersza niż wysoka; ciemię 3 razy u samca, 3,4 razy u samicy tak szerokie jak średnica oka; czułki krótsze niż ciało, zwykle ciemne; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; tylne odnóżna nie skoczne; II człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż pierwszy; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; długość ciała samców 4,3-4,9 mm, długość ciała samic 2,5-3,5 mm;
- samce: ciało czarne, błyszczące, pokryte delikatnymi, jasnymi włoskami; głowa krótka i szeroka, oczy odstające na boki, tylna krawędź ciemienia z wyraźnym poprzecznym marginesem; czułki czarne, drugi człon dłuższy niż szerokość głowy tak długi jak trzeci i czwarty człon razem; przedplecze, tarczka, tarczka śródtułowia i półpokrywy jednolicie czarne, membrana szara, użyłkowanie z reguły dobrze zaznaczone, odnóża i spodnia część ciała czarne.
- samice: ciało czarne, silnie błyszczące, prawie nagie, głowa bardziej wydłużona i bez ostrej krawędzi na ciemnieniu; czułki czarne, cienkie, pierwszy człon krótki, lekko pogrubiały, drugi człon prawie cylindryczny, trzeci i czwarty cienkie, pokryte rzadkimi, odstającymi włoskami, czwarty człon nieco jaśniejszy; przedni płat przedplecza gładki, tylny wyraźnie punktowany, tarczka śródtułowia niewidoczna, tarczka gładka, niewielka; pierwsza para skrzydeł punktowana, wykształcona w formie pokryw nie zakrywa końca odwłoka; odnóża i brzuszna strona ciała czarne.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.