START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Brachyarthrum limitatum


Brachyarthrum limitatum:
Samce i samice mają różne ubarwienie ciała, samce wydłużone, brązowe i brązowoczarne z czarną głową i czułkami. Przedni płat przedplecza jasny, partie nasadowe klinika żółtawe lub czerwonawożółte podobnie jak odnóża. Kolce na goleniach brunatne, część brzuszna ciała czarna. Drugi człon czułków 1,50 razy tak długi jak długość tylnej krawędzi przedplecza. Samice jasnobrązowe lub czerwonawe, głowa czarna często z jaśniejszym miejscem w części środkowej. Czułki i odnóża ubarwione tak jak u samca, ale przedplecze, tarczka i półpokrywy jednokolorowe, brzuszna strona ciała czarna. Bionomicznie związany z osiką - Populus tremula. Dorosłe okazy łowiono w czerwcu i lipcu. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja. Długość ciała samców i samic 4,3-4,8 mm.


Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.