STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Eurydema rotundicollis
Pieniny
(DV57, Smreczyński S. 1954, Lis J.A. 1990a), W±wóz Szopczański (DV57, Lis J.A. 1990a)

Tatry
Dolina Białego (DV25, Smreczyński S. 1954, Lis J.A. 1990a), Dolina Str±żyska (DV25, Smreczyński S. 1954, Lis J.A. 1990a), Żar (DV15, Lis J.A. 1990a)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Ojcowski PN, Ojców (DA16, Lis J.A. 1990a), Ojcowski PN (DA16, Chłond D. 2006)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.