START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Hallodapus montandoni

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Hallodapus montandoni:
Obrączka apikalna pronotum obecna; ciało w przedniej części matowe w tylnej błyszczące; półpokrywy z jasnymi poprzecznymi pasami lub łatami; ciemne pasma na półpokrywach wyraźne, niezwężające się przy zewnętrznym brzegu korium; oczy przylegające do obrączki apikalnej; ciemię 1,8 razy u samca, 2,4 razy u samicy tak szerokie jak średnica oka; parempodia szczeciniaste; ubarwienie zbliżone do H. rufescens;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.