START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)


Orthocephalus coriaceus:
Ciało czarne, pokryte gęstymi, grubymi, ciemnymi włoskami oraz srebrzystymi, łuskowatymi (u osobników długo przechowywanych w probówkach srebrzyste włoski wycierają się). Głowa jednolicie czarna jedynie z dwoma jaśniejszymi plamkami na ciemieniu w pobliżu wewnętrznego marginesu oczu. Tylny brzeg ciemienia z wyraźną listwą. Czułki czarne, pokryte czarnymi, odstającymi włoskami. Pierwszy człon krótki, pogrubiały, drugi wyraźnie pogrubiały w kierunku wierzchołka u samic, mniej pogrubiały u samców. Trzeci i czwarty człon cienkie. Czwarty człon krótki czasami jaśniejszy w części szczytowej. Ryjek krótki, gruby, sięga środkowej pary bioder. Przedplecze czarne u samców czasami jaśniejsze w przedniej części. Poduszeczki przedplecza słabo wyodrębnione. Tarczka śródtułowia czarna częściowo zakryta, tarczka jednolicie czarna. Półpokrywy samców wyraźnie rozjaśnione na granicy korium i międzykrywki. U brachypterycznych samic czasami występuje jasna smuga na początku szwu międzykrywki, w nasadowej części pokrywy. Membrana szara lub szarobrązowa, często z nieregularnymi plamami, użyłkowanie brązowe, wyraźne. U niektórych samic na pokrywach zaznaczone jest wcięcie w miejscu klinika. Odnóża jednolicie czarne pokryte ciemnymi włoskami i kolcami. Zewnętrzny brzeg tylnego uda z rzędem mocnych, odstających kolców, które jednak łatwo odpadają u martwych osobników. Brzuszna strona ciała czarna, u niektórych samców ciemnobrązowa. Gatunek znany z krajów Europy, zawleczony został także do Ameryki Północnej, W Polsce pospolity, wykazywany z licznych stanowisk na terenie całego kraju. Zasiedla ciepłe, nasłonecznione biotopy, związany troficznie z licznymi rodzajami roślin z rodziny Asteraceae (Hieracium, Achillea, Centaurea, Artemisia i inne). Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w postaci jaja. Osobniki dorosłe spotykamy najczęściej od czerwca do sierpnia. Długość ciała samców 5,0-5,5 mm, długość ciała samic 4,1-5,1 mm.

Rysunki paramer za Henry i Kelton 1986.Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6c): 75 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Henry T.J., Kelton L.A 1986. Orthocephalus saltator Hahn (Heteroptera: Miridae): corrections of misidentifications and the first authentic report for North America. Journal of the New York Entomological Society 94: 51-55.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.