START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Chlamydatus evanescens

Chlamydatus evanescens:
Owady bardzo drobne, ciało ciemnobrązowe, prawie czarne, pokryte szarymi i złotawymi włoskami. Głowa jednolicie ciemna, oczy czerwonawe, czułki ciemne, prawie czarne. Odnóża bardzo ciemne, biodra ciemnobrązowe, czasami nieco jaśniejsze w części apikalnej, golenie i stopy zwykle nieco jaśniejsze. Kolce na goleniach nie są osadzone na ciemnych punktach. W większości formy brachypteryczne, o skrzydłach jednolicie ciemnych, czasami ich końce nieco jaśniejsze. U wielu osobników w dystalnej części pokryw, na wewnętrznej ich części znajduje się mała czerwonawa plamka. U form makropterycznych, półpokrywy często nieco jaśniejsze w części nasadowej i w okolicach klinika. Membrana jasna lub jasnoszara, użyłkowanie jasne, niezbyt wyraźnie zaznaczone. Gatunek znany z licznych krajów Europy. Bionomicznie związany jest z roślinami z rodzaju Sedum, rzadziej Sempervivum. Występuje jedynie u nasady roślin i tylko na tych rosnących w szczelinach czy wgłębieniach skalnych. W Europie Zachodniej zasiedla nawet stare mury porośnięte tymi roślinami. Larwy są koloru czerwonego. Gatunek ma dwa lub trzy pokolenia w roku i zimują owady dorosłe. Następne pokolenie pojawia się pod koniec maja lub w czerwcu i imago oraz larwy bytują razem aż do jesieni. Długość ciała form brachypterycznych, samce 1,6-1,9 mm, samice 2,0-2,1 mm, formy makropteryczne, samce do 2,0 mm, samice do 2,8 mm.

Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku:Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.