START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Acetropis gimmerthalii

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964

Acetropis gimmerthalii:
Pierwszy człon czułków wyraźnie grubszy od innych; II człon czułków i uda najeżone długimi szczecinami; przedplecze z podłużnym żeberkiem, brzegi rozpłaszczone i wygięte do góry; przedplecze bez poprzecznego grzbietu przy przedniej krawędzi.; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; żyłki półpokryw żeberkowate; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); ciemię z wyraźnym, głębokim poprzecznym odciskiem (nacięciem), bez podłużnej bruzdy; samce zawsze makropteryczne, samice makropteryczne lub pseudobrachypteryczne; samiec: 4,5,6 mm. samica: 5,6,4 mm (pseudobrachypteryczna);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.