START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Heterotoma merioptera

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.
W Palearktyce wyróżniono dotąd cztery gatunki z tego rodzaju, z których dwa podawane były z Polski. Przy oznaczaniu gatunków bardzo pomocne są paramery samców (67-70, za Gorczyca, Herczek 2008).

Heterotoma merioptera:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); głowa szersza niż długa; II człon czułków wyraźnie spłaszczony i pogrubiały; II człon czułków około 3,5-4 razy tak długi jak szeroki; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; odnóża jasne; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; paramery jak na rys. 67-68; długość ciała 4,45,5 mm; wygląd zewnętrzny zbliżony do H. planicornis;

Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.