STRONA G£ÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Heterotoma merioptera
¦l±sk Górny
Lubliniec (CB31, Herczek A. 1979, Gorczyca J. et Herczek A. 1994, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007),


Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.