START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Bothynotus pilosus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Toruń 2002."


Bothynotus pilosus:
Głowa, przedplecze i tarczka czarne, błyszczące; przedni płat przedplecza z wyraźną, poprzeczną bruzdą oddzielającą poduszeczki od pozostałej części (plemię Clivinematini); ciało pokryte długimi, odstającymi wioskami; ciało długości 5,0-6,0 mm, u brachypterycznych samic krótsze 3,5-4,0 mm; membrana pokryta delikatnymi włoskami (lepiej widoczne z boku, plemię Clivinematini); półpokrywy jednolicie brązowe jedynie klinik ciemnobrązowy; odnóża jasnobrązowe, uda często żółte, golenie w części apikalnej oraz stopy ciemno brązowe; ryjek jasno brązowy, ostatni segment bardzo ciemny, prawie czarny; pazurki z wyraźnym zębem u nasady, pseudopulvilli nieobecne (podrodzina Deraeocorinae);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.