START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Amblytylus albidus (Hahn, 1834)

Amblytylus albidus:
Ciało wydłużone, bardzo jasne, prawie białe, jedynie boki przedplecza z szerokimi, podłużnymi ciemnymi pasami, które często ciągną się także do końca półpokryw. Owłosienie jasne, głowa prawie biała lub jasnobrązowa. Czułki nieco ciemniejsze niż ciało, pokryte krótkimi ciemnymi włoskami. Tarczka zwykle biała, półpokrywy błyszczące, lekko prześwitujące, membrana jasna lub jasnoszara, użyłkowanie przezroczyste, słabo widoczne. Odnóża jasne, golenie bez plamek, z rzadkimi kolcami w drugiej połowie ich długości, stopy wyraźnie przyciemnione. Związany bionomicznie z trawami z rodzajów Corynephorus i Bromus. Dorosłe osobniki pojawiają się, zwykle masowo, na szczotlichowych murawach psammofilnych od czerwca do sierpnia. Gatunek podawany jako charakterystyczny dla zbiorowiska Corynephoretalia canescentis. Ma jedno pokolenie w roku, zimuje w postaci jaja. Długość ciała samców 5,2-6,0 mm, długość ciała samic 4,8-5,2 mm.
Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.