START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Phytocoris intricatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Niektóre gatunki z rodzaju Phytocoris, ze względu na duże, wzajemne podobieństwo, do pewnego oznaczenia wymagają analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca.


Phytocoris intricatus:
Tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; głowa, patrząc z boku, dłuższy niż wyższa; ciemię u samca węższe niż oko, co najwyżej 1,25 razy szersze od oka u samicy; I człon czułków długi, zwykle tak długi jak długość przedplecza; III człon czułków czarny, ciemnobrązowy lub szarobrązowy, oprócz pierścienia u nasady, który jest jasny; II człon czułków o długości większej niż szerokość głowy; I człon czułków z jasnymi, nieregularnymi plamami, przynajmniej na wewnętrznej stronie (rys. 92 c-d); I człon czułków mniej niż 0,9 razy krótszy od szerokości przedplecza i znacznie krótszy niż głowa i przedplecze razem wzięte; II człon czułków prawie 1,84 razy dłuższy niż szerokość przedplecza; brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; czoło wypukłe, nie oddzielone od tylusa poprzez nagłe obniżenie (rys. 91 d); obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; boki przedplecza jednokolorowe, czasem czarne, lecz granice tych czarnych plam są słabo określone; ciało krótsze niż 4-krotność szerokości przedplecza; tylne uda spłaszczone, długie, zwykle sięgające poza wierzchołek odwłoka; jasne pierścienie na goleniach węższe niż pierścienie brązowe; tylne golenie 0,88 razy krótsze niż długość owada; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; wielkość: samiec: 6,4-7 mm; samica: 6,5-6,9 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.