START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Blepharidopterus angulatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.
Blepharidopterus angulatus:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; nasada i wierzchołek pierwszego członu czułków i tylne rogi przedplecza ciemnobrązowe; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; oczy dotykają przedniego brzegu przedplecza, lub są nieco oddalone, ale wówczas osobniki nigdy nie są zielonkawe; przedplecze duże, tylny jego brzeg tak szeroki lub szerszy niż nasada półpokryw; przednia część przedplecza wyraźnie wydzielona, poduszeczki wyraźne, najczęściej rozdzielone poprzeczną bruzdą, jeżeli nie to paramery jak na rys. 43 i 44; ciało przynajmniej częściowo zielonkawe; długość ciała 4,9-5,8 mm; paramery większe niż u B. diaphanus (rys. 41-42).

Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.