START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Halticus apterus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.

Wszystkie krajowe gatunki mają jednolicie czarne lub ciemnobrązowe (H. luteicollis) półpokrywy. Znane są formy zarówno brachy- jak i makropteryczne. Kształt i wielkość paramer są pomocne przy oznaczaniu (rys. 20-27).

Halticus apterus:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa jednolicie czarna; szerokość ciemienia 3 razy u samca, 3,2 raza u samicy większa jak średnica oka; czułki bardzo długie, jasne, wyraźnie dłuższe niż ciało; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; przedplecze i tarczka jednolicie czarne; tylne uda pogrubiałe, skoczne; tylne uda jasne jedynie na samym wierzchołku, golenie jasne, z jasnymi włoskami i kolcami, stopa jasna jedynie ostatni człon brązowy; ryjek krótki sięga środkowej pary bioder; paramery jak na rys. 24-25; długość ciała od 2,0-3,5 mm.

Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery w rodzaju Halticus:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.