START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Dicyphus pallicornis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2008.
Dicyphus pallicornis:
Głowa jasna, czasami przyciemniona często z brązowymi plamami przylegającymi do zewnętrznej krawędzi oka; na wierzchu głowy charakterystyczny brązowy "chromosomowy" wzór; boczny brzeg głowy bez czarnego pasa łączącego oko z obrączką; grzbietowa część ciała, odnóża i czułki pokryte delikatnymi, krótkimi włoskami, nie dłuższymi, lub niewiele dłuższymi niż średnica goleni (podrodzaj Idolocoris); pierwszy człon czułków jasny z ciemnymi obrączkami w części nasadowej i wierzchołkowej lub ciemny, drugi człon czułków cały jasny lub też przyciemniony w części nasadowej; trzeci i czwarty człon zwykle jasne; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; poduszeczki przedplecza bardzo wyraźne, tworzą prawie jednolitą poprzeczną obrączkę; membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); korium z ciemniejszą plamą nad klinikiem; odnóża jasne, brązowe plamki na udach małe i nieliczne; trzeci człon stopy zwykle nie pogrubiały (plemię Dicyphini); klinik jasny, prześwitujący z brązowym wierzchołkiem; parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); kłujka sięga środkowej pary bioder; długość ciała samców makropterycznych 3,5-3,9 mm, brachypterycznych 2,6-3,0 mm, długość ciała samic makropterycznych 3,8-4,1 mm, brachypterycznych 2,7-4,0 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.