START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)

Lygocoris pabulinus:
Ubarwienie jednokolorowe, zielone. Wierzchołkowa część II segmentu czułków brązowawa, III i IV segment ciemny, także golenie i stopy ciemne. Samica znacznie większa niż samiec. Ciemię 1,0 razy (u samic 1,5) większe niż oko. Czułki długie. U samca II segment 1,2 razy dłuższy od szerokości przedplecza, u samicy równy szerokości przedplecza. Trzeci segment stanowi 0,75 długości drugiego. Kłujka sięga do wierzchołków tylnych bioder. Gatunek żyje na różnych roślinach zielnych (Urtica, Atriplex, Chenopodium) i kilku drzewach. Dwa pokolenia w roku. Jaja jesiennego pokolenia umieszczane są na drzewach i zimują, podczas gdy jaja letniego pokolenia umieszczane są na trawach. Gatunek żywi się sokami roślin i ma znaczenie jako szkodnik upraw warzyw i kwiatów ozdobnych. Ukłucie jest dla rośliny trujące i powoduje obumieranie liści.
Samiec 5,1 - 5,6 mm. Samica: 5,8 - 6,6 mm.
Zmienność. Odmiana chloris ma jasną, jednokolorową membranę, odmiana flavovirens ma małą, czarną plamę z tyłu komórek, podczas gdy odmiana typica ma dwie duże, czarne plamy.

Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.