START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Systellonotus triguttatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Systellonotus triguttatus:
Obrączka apikalna pronotum obecna; przedplecze, tarczka i tarczka śródtułowia brązowe, błyszczące; ciało drobne, pokryte dość długimi srebrnymi włoskami; półpokrywy z jasnymi poprzecznymi pasami lub łatami; korium brązowe, przyciemnione u nasady, z dwoma dużymi srebrzystymi plamami, jedną przylegającą do międzykrywki, drugą przylegająca do podstawy klinika; oczy oddzielone od obrączki apikalnej; parempodia szczeciniaste; długość ciała samców 4,0-4,7 mm, długość ciała samic 3,3-3,7 mm; porusza się szybko, po ziemi lub niskich roślinach w charakterystyczny "mrówczy" sposób;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.