START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Acalypta nigrina

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Acalypta nigrina:
Głowa czarna, wyrostki frontalne leżące blisko siebie i krótkie, tępo zakończone, nigdy nie wystają poza szczyt nadustka; wyrostka dorsomedialnego i wyrostków potylicznych na głowie brak. Czułki o członach I-II ciemnobrązowych lub czarnych; III człon czułków w części środkowej prawie tak gruby, jak przednie golenie, zwykle nieco jaśniejszy, brązowy, nieowłosiony; człon IV ciemnobrązowy lub czarny zaopatrzony w sterczące wioski. Dysk przedplecza z trzema żeberkami, brązowy lub prawie czarny, punktowany; półpokrywy i pozostałe struktury przedplecza żółtobrązowe, szarobrązowe lub brązowe. Kołnierz lekko wydłużony w części środkowej; paranota o bocznych brzegach łagodnie zaokrąglonych, utworzone przez 2-3 rzędy oczek; żeberka blaszkowate, utworzone przez pojedynczy rząd oczek. Ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; Półpokrywy wypukłe; pole kostalne utworzone przez jeden rząd oczek (u form długoskrzydłych miejscami 2 rzędy); pole subkostalne utworzone przez 4-5 rzędów oczek; pole dyskoidalne w części środkowej utworzone przez 4-6 rzędów oczek; pole suturalne u form długoskrzydłych złożone w najszerszej części z 7-10 oczek, u form krótkoskrzydłych zwykle złożone z 3 oczek. Odwłok brązowy; uda brązowe, golenie i stopy żółtobrązowe, końce stóp ciemniejsze; golenie zaopatrzone w krótkie, odstające włoski. Zwykle formy krótkoskrzydłe, bardzo rzadko długoskrzydłe. Występuje w mchu i pomiędzy nasadowymi częściami niskich roślinek takich, jak Thymus sp., Hieracium sp. Element borealno-alpejski. Długość ciała 2,8-3,2 mm (formy długoskrzydłe); 2,2-2,7 mm (formy krótkoskrzydłe).
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.