START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Piezodorus lituratus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
Piezodorus lituratus:
Boczne części głowy, przedplecza i nasady półpokryw nie spłaszczone i nie rozszerzone; boczne krawędzie przedplecza w formie żebra, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielonego od reszty przedplecza; boczne rogi przedplecza wcale lub tylko nieznacznie odstające na boki; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; odnóża od żółtozielonych do zielonych, z czerwonawym odcieniem; stopy trójczłonowe; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; listewka brzeżna odwłoka jednobarwna, bez ciemnych plam; kłujka (labium) na całej długości cienka, jej pierwszy człon zaczyna się daleko od przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Pentatominae); trzeci (drugi widoczny) sternit odwłoka z wyraźnym, skierowanym do przodu wyrostkiem; wyrostek drugiego widocznego segmentu odwłoka sięga bioder środkowej pary odnóży, lub wystaje nieco poza nie; długość ciała 10,0-12,5 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.