START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Berytidae   >>   Gampsocoris culicinus (Seidenstucker, 1948)


Gampsocoris culicinus:
Długość ciała 3,5-4,7mm. Bardzo podobny do gatunku poprzedniego, od którego, oprócz cech podanych w kluczu, różni się większymi rozmiarami tylnych guzków na przedpleczu. Żyje w różnych biotopach, zazwyczaj bardziej wilgotnych, niż gatunek poprzedni, np. na śródleśnych polanach i obrzeżach lasów. Występuje na rozmaitych roślinach z wielu rodzin: Lamiaceae (Stachys sylvatica, Melittis melyssophyllum), Scrophulariaceae (Digitalis grandiflora), Fabaceae (Ononis spinosa, Ononis arvensis), Caryophyllaceae (Melandrium album). W obrębie tego gatunku wyróżniono trzy podgatunki: podgatunek G. culicinus culicinus, który występuje w południowej i środkowej części Europy, podgatunek G. culicinus melitenus, rozmieszczony wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego i podgatunek G. culicinus eckerleini, występujący we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Pierwszy z tych podgatunków podawany jest m.in. z Niemiec, Czech, Słowacji, Polski.


Na podstawie:
Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.