START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Acetropis longirostris

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964

Acetropis longirostris:
Głowa wydłużona, czoło wysunięte do przodu; tylus krótki i dość tępo zakończony, nie zakrywa od góry nasady labium (u pozostałych gatunków z rodzaju Acetropis stwierdzonych w Polsce tylus jest wydłużony i zaostrzony cecha dobrze widoczna z boku i zakrywa nasadę labium); pierwszy człon czułków wyraźnie grubszy od pozostałych; brzegi przedplecza rozpłaszczone i wygięte do góry; przedplecze z podłużnym żeberkiem; ciemię z podłużnym nacięciem na środku oraz z wyraźnym, głębokim poprzecznym odciskiem (nacięciem), bez podłużnej bruzdy (w oryginale: vertex with longitudinal incision medially; vertex with distinct, deep, transverse incision, without longitudinal sulcus); u pozostałych rodzajów z plemienia Stenodemini (których ciało nie jest mrówkokształtne: Pithanus, Myrmecoris) brak głębokiego nacięcia na ciemieniu, czasem natomiast występuje podłużna bruzda; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi (w oryginale: membrane with both cells clearly present); pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); labium sięgające co najmniej do II sternitu odwłoka (czasem nawet do IV); długość ciała 7-9 mm; związany pokarmowo z wyczyńcem łąkowym.;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.