START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Capsus ater

Capsus ater:
Szerokość głowy zasadniczo większa niż połowa szerokości przedplecza; II człon czułków pogrubiony w części wierzchołkowej, która jest około 2 razy grubsza niż I człon czułków; tarczka zwykle całkowicie czarna; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; półpokrywy zwykle całkowicie czarne; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; ciemię bez żeberka w tylnej części; główne ubarwienie czarne, często całkowicie czarne lub ciemne z brązowawymi lub żółtawymi miejscami, nigdy całkowicie zielone;
Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.