START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Dicyphus epilobii

Dicyphus epilobii:
Boczny brzeg głowy bez czarnego pasa łączącego oko z obrączką; głowa zazwyczaj jasna czasami z dwoma ciemnymi pasami; ciemię 1,4 raza u samca, 1,5 raza u samicy tak szerokie jak średnica oka; grzbietowa część ciała, odnóża i czułki pokryte włoskami znacznie dłuższymi niż średnica goleni; długość drugiego członu czułków samca o 1,5 raza, a u samicy 1,25 raza większa od tylnego brzegu przedplecza; II człon czułków jasny, jedynie wierzchołek przyciemniony; obrączka apikalna przedplecza jest bardzo wyraźna, poduszeczki przedplecza duże, około 1,5 raza tak grube jak obrączka apikalna, oddzielone od siebie jedynie wąską pionową bruzdą; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); ostatni człon stopy zwykle nie pogrubiały (plemię Dicyphini); trzeci i czwarty człon przyciemniony, czwarty człon bardzo krótki; parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); pseudopulvilli osadzone na wyraźnych zębach na wewnętrznej stronie pazurków (plemię Dicyphini); wyłącznie makropteryczny, długość ciała samców 4,2-5,0 mm, długość ciała samic 4,8-5,5 mm;


Na podstawie:
"Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae"


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.