START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Liocoris tripustulatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Liocoris tripustulatus:
Tarczka całkowicie żółtawa; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; półpokrywa ciemna do czarnej z dużymi, żółtawymi wzorami; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; ciemię bez żeberka w tylnej czę¶ci.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.