STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        BIBLIOGRAFIA        O PROJEKCIE       

Cydnidae   >>   Microporus nigrita

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.


Microporus nigrita:
Krawędzie głowy ze szczecinkami oraz z grubymi kolcami; boczne krawędzie przedplecza z wyraźnymi długimi szczecinkami (podrodzina Cydninae); tarczka wydłużona, o podstawie znacznie węższej niż jej długość, szczyt tarczki sięga wyraźnie za połowę odwłoka; półpokrywy na krawędziach żyłki kostalnej z długimi szczecinkami (w liczbie od kilku do kilkunastu); płaszczyzny parowania (ewaporatoria) na pleurycie śródi zatułowia duże i wyraźne; szczyt nadustka z parą krótkich kolców; długości ciała 4,0-5,3 mm;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2019.