START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Stictopleurus punctatonervosus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
Stictopleurus punctatonervosus:
Głowa w zarysie trójkątna; czułki stosunkowo cienkie; ich pierwszy człon najkrótszy, zwężony u podstawy; III człon czułków krótszy od IV; pierwszy człon czułków czarny z żółtym pasem; drugi i trzeci żółte z czarnym podłużnym pasem; czwarty człon brązowy; bruzda w przedniej części przedplecza na swych zewnętrznych końcach nie tworzy zamkniętej pętelki, przedplecze przed bruzdą płaskie, nie wybrzuszone, wyraźnie punktowane (rys. 26); przedplecze barwy ciała, często z wyraźną jaśniejszą linią środkową, bez żeberka w przedniej części, w kątach tylnych z czarną plamą; przykrywka między żyłkami na ogół wcale lub słabo zesklerotyzowana (tylko u Corizus w pełni zesklerotyzowana); żyłki wyraźne; uda bez kolców, na wierzchołku nieznacznie rozszerzone; ujścia gruczołów na zapiersiu niewidoczne (zakryte przez biodra środkowej pary odnóży); metapleury w zarysie czworokątne, na całej powierzchni jednolicie punktowane, ich górna krawędź (patrząc z boku) nie wyciągnięta ku tyłowi, bruzda bardzo słabo zaznaczona lub jej brak; długość ciała 6,5-9 mm;

Rysunki za Lis B., Stroiński, Lis J. 2008:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.