START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Troilus luridus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
Troilus luridus:
Kłujka (labium) na całej długości gruba, jej pierwszy człon zaczyna się tuż przy przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Asopinae); czułki czarne, ich pierwszy człon od spodu jasny, drugi czasami także z jasnym pasem, czwarty człon na szczycie szeroko żółty łub żółtobrązowy; tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; boczne krawędzie przedplecza w przedniej części z zębami lub kolcami; boczne rogi przedplecza wystające na boki poza nasadę półpokryw, w formie mniej lub bardziej zaostrzonych wyrostków; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; uda przedniej pary odnóży bez zęba; stopy trójczłonowe; prawie całe czarne; trzeci (drugi widoczny) sternit odwłoka ze skierowanym do przodu wyrostkiem; listewka brzeżna odwłoka czarna, jej poszczególne segmenty z mniej lub bardziej wyraźną jaśniejszą plamą w środku; długość ciała 10,0-13,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.