START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Teratocoris paludum


Rozkład rekordów w czasie
1800-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2025
6 3 2Pobrzeże Bałtyku
Wisełka, I (VV77, Smreczyński 1954), Wolin (VV67, Mikołajski 1962c)

Podlasie
Mielnik (FD30, Gorczyca et Herczek 1991a)

Pojezierze Mazurskie
Olsztyn, Posorty (DE65, Mikołajski 1962c, Mikołajski 1962d), rez. Redykajny (DE66, Mikołajski 1962a, Mikołajski 1962c)

Polska
(Stichel 1956)

Sudety Zachodnie
Mszary Izerskie (WS23, Gorczyca et al. 1989)

¦l±sk Dolny
Nowe Kolnie (XS83, Łęgowski 2009), Stobrawa PK (XS83, Łęgowski 2009)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Kraków (DA24, Smreczyński 1954, Mikołajski 1962c)

Wyżyna Lubelska
Łuszczów (FB28, Lechowski 1984)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.