START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Dicyphus constrictus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae"Dicyphus constrictus:
Boczny brzeg głowy bez czarnego pasa łączącego oko z obrączką; głowa zazwyczaj jasna czasami z dwoma ciemnymi pasami; grzbietowa część ciała, odnóża i czułki pokryte włoskami znacznie dłuższymi niż średnica goleni; długość drugiego członu czułków samca o 1,5 raza, a u samicy 1,25 raza większa od tylnego brzegu przedplecza; II człon czułków przyciemniony przy podstawie i wierzchołku; obrączka apikalna przedplecza jest bardzo wyraźna, poduszeczki przedplecza duże, około dwa razy tak grube jak obrączka apikalna, oddzielone od siebie jedynie wąską pionową bruzdą; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; przedni płat przedplecza prawie dwa razy tak szeroki, jak obrączka apikalna; membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); włoski na wewnętrznej krawędzi tylnych odnóży jasne; ostatni człon stopy zwykle nie pogrubiały (plemię Dicyphini); parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); pseudopulvilli osadzone na wyraźnych zębach na wewnętrznej stronie pazurków (plemię Dicyphini); długość ciała samców makropterycznych 4,40-4,80 mm, brachypterycznych 3,5-4,5 mm, długość ciała samic makropterycznych 4,5-5,0 mm, brachypterycznych 3,6-4,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.