START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)


Corizus hyoscyami:
Ciało barwy czerwonej z czarnymi plamami (fot. 37). Głowa czerwona, krawędzie boczne (od nasady czułków do przyoczek) oraz krawędź tylna czarne. Czułki czarne; I człon często z żółtobrązowym pasem biegnącym wzdłuż jego wewnętrznej powierzchni; III człon czasem brązowy (szczególnie w części wierzchołkowej); IV człon w części szczytowej brązowy. Przedplecze za głową (do około 1/3 długości) czarne, dalej czerwone; kąty tylne z dwoma czarnymi nerkowatymi plamami. Tułów między biodrami czarny. Tarczka wąska, na wierzchołku wąsko zaokrąglona, w części nasadowej do 1/3 długości czarna. Międzykrywka czarna; przykrywka czerwona z trzema czarnymi plamami: dwiema małymi przy międzykrywce i jedną dużą okrągłą plamą położoną centralnie; blonka brązowa. Listewka odwłoka czerwona. Tergity I, II oraz VII czarne, III-VI czerwone. Pleuryty z czarnymi plamami; każdy sternit odwłoka z czarnymi plamami leżącymi po bokach i różnie wykształconą plamą położoną w części środkowej. Odnóża czarne, z jasnymi smugami od strony wewnętrznej. Długość ciała 8-11 mm.
Gatunek transpalearktyczny odławiany z lulka czarnego (Hyoscyamus niger), wilżyny ciernistej (Ononis spinosa), iglicy (Erodium cicutarium), maliny (Rubus sp.), dziurawca (Hypericum sp.), wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis), marchwi zwyczajnej (Daucus carota), dziewanny (Verbascum sp.), driakwi wonnej (Scabiosa canescens), stokrotki pospolitej (Bellis perennis), bylicy (Artemisia sp.), wrotycza pospolitego (Tanacetum vulgare), złocienia właściwego (Chrysanthemum leucanthemum), starca (Senecio sp.), ostu (Carduus sp.), chabra (Centaurea sp.), jastrzębca (Hieracium sp.) oraz leszczyny (Corylus avellana).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.