START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Phytocoris varipes

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Niektóre gatunki z rodzaju Phytocoris, ze względu na duże, wzajemne podobieństwo, do pewnego oznaczenia wymagają analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca.

Phytocoris varipes:
I człon czułków długi, zwykle tak długi jak długość przedplecza; I człon czułków stanowi mniej niż 0,3 szerokości ciemienia, rzadko ciemny, w tym przypadku raczej z nieregularnymi, dużymi białymi plamami; I czlon czułków ze szczecinami tak długimi lub krótszymi niż grubość członu; I człon czułków mniej niż 1,5 razy dłuższy niż szerokość głowy; głowa tak długa jak wysoka, często dłuższa, szyja pozioma; III człon czułków jasnożółty, rzadko trochę przyciemniony przy wierzchołku; obrączka apikalna wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; przedplecze, przy tylnej krawędzi, z poprzecznym, ciemnym pasem, który jest czasem podzielony na 6 poprzecznych pasów (podrodzaj Ktenocoris); półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; półpokrywy z nieregularnymi plamami, mniej lub bardziej zlewającymi się, nie zaokrąglonymi; strona grzbietowa z białawymi, leżącymi włoskami wymieszanymi z na wpół wzniesionymi czarnymi włoskami; tylne uda spłaszczone, długie, zwykle sięgające poza wierzchołek odwłoka; golenie z ciemnymi pierścieniami; kolce goleni nie osadzone na ciemnych punktach; tylnie golenie samic krótsze niż długość owada (u Ph. jordani tylne golenie samic prawie tak długie jak sam owad); pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; ciemię 1,75-1,8 razy szersze (u samic 2,2 razy) niż oko (u Ph. jordani ciemię 1,95 razy szersze (u samic 2,3 razy) niż oko); otwór genitalny samca z pojedynczym zębem lub wyrostkiem przy lewym brzegu

Rysunki za Wagner i Weber 1964:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.