START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Plagiognathus fulvipennis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Cechą charakterystyczną która posiadają wszystkie gatunki tu należące (choć spotykaną też w rodzajach Parapsallus i Europiella) jest występowanie w szczytowej części goleni czarnej plamy przylegającej do nasady uda. Pewną cechą w przypadku oznaczania gatunków tu należących jest kształt narządu kopulacyjnego samca (rys. 41-44, za Gorczyca 2004).


Plagiognathus fulvipennis:
Głowa bardziej wydłużona, odległość między wewnętrznym brzegiem oka i zewnętrznym nadustka jest większa lub równa wysokości oka; nadustek nie spłaszczony, dobrze widoczny z bocznej strony, tylny brzeg ciemienia mniej więcej obły (rys. 24, za Gorczyca 2004); szerokość głowy stanowi 0,50-0,75 szerokości tylnego brzegu przedplecza, rzadko więcej ale wówczas II człon czułków wyraźnie dłuższy niż szerokość głowy; nadustek nigdy nie skierowany skośnie ku tyłowi ciała (rys. 25, za Gorczyca 2004); ciemię bez poprzecznych plamek czy znamion w kątach oczu; u samców drugi człon czułków bez guzka; II człon czułków czarny, rzadko czerwonawy w części apikalnej; półpokrywy nie są pokryte srebrzystymi, łuskowatymi, szerokimi włoskami; ubarwienie ciała zmienne; owłosienie górnej części ciała ciemne, zazwyczaj czarne; grzbietowa część ciała czarna, brązowa, brunatna lub kasztanowata; uda ciemne, rzadko jasne, jeśli jasne wówczas włoski na goleniach osadzone na małych ciemnych plamkach; uda bez ciemnych, podłużnych pasów przylegających do ich krawędzi lecz z drobnymi ciemnymi plamami w szczytowej części tylnego uda; obrączka apikalna nieobecna; kłujka zawsze siegająca przynajmniej do przednich bioder; II człon tylnej stopy zwykle krótszy niż II, rzadko tak długi ale zawsze krótszy niż II i I łącznie; parempodia szczeciniaste, pulvilli zwykle małe, przylegające do pazurków na całej swej długości, rzadko wolne, jeśli wolne wówczas nie sięgające środka pazurka; męski narząd kopulacyjny cieńszy niż u poprzedniego gatunku, z dwoma apikalnymi wyrostkami, z których dolny jest wyraźnie dłuższy (rys. 43); długość ciała samców 3,9-4,7 mm, długość ciała samic 3,5-4,0 mm;


Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku oraz męskie aparaty kopulacyjne:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.