START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Polymerus nigrita

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Polymerus nigrita:
Obrączka apikalna obecna; nie grubsza niż II segment czułków; czułki czarne; tarczka, przedplecze i półpokrywy czarne, z wyjątkiem kuneusa, który jest częściowo żółtawy (podstawa i wierzchołek); I człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; I człon stopy tylnych odnóży dłuższy niż II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; punktowanie po stronie grzbietowej niewyraźne; powierzchnia grzbietowa pokryta łuskokształtnymi włoskami; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; tylus nieznacznie wystający (rys. 139 b); wielkość: samiec 4,3-4,7 mm; samica 4,2-4,9 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.