START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Deraeocoris scutellaris

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Toruń 2002."
Deraeocoris scutellaris:
I człon czułków około półtora raza tak długi, jak szerokość oka, rzadko krótszy ale wówczas obrączka apikalna jest matowa; II człon czułków w części szczytowej nieznacznie rozszerzony, prawie tak gruby jak szczytowa część pierwszego członu; przedplecze bez bruzdy; przedplecze gładkie lub pokryte krótkimi włoskami; przedplecze i półpokrywy bez białych, przylegających włosków; tarczka niepunktowana; krawędź tarczki, patrząc z boku, wypukła; membrana nie owłosiona; oczy przylegające do obrączki apikalnej; pierwszy człon tylnej stopy wyraźnie krótszy niż drugi i trzeci razem wzięte; obrączka apikalna matowa, pokryta cienkimi, poskręcanymi włoskami; obrączka apikalna czarna;; pazurki z wyraźnym zębem u nasady, pseudopulvilli nieobecne (podrodzina Deraeocorinae); otoczenie zewnętrznego otworu przewodu gruczołu wonnego przynajmniej w części czarne; długość ciała samców 6-6,8 mm, samic 5-5,5 mm


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.