START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Malacocoris chlorizans

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.Malacocoris chlorizans:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; oczy wyraźnie oddalone od przedniego brzegu przedplecza; ciało bladożółte, białawe z delikatnym zielonym deseniem, który u młodych osobników przechowywanych w gablotach może zanikać, pokryte delikatnymi, jasnymi włoskami; klinik szeroki, zielonkawy, często jasny w środku, membrana jasna, użyłkowanie jasne, słabo widoczne lub zielonkawe, często wnętrze komórek zielone; długość ciała 3,7-4,2 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.