START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

tawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Niektóre gatunki z rodzaju Phytocoris, ze względu na duże, wzajemne podobieństwo, do pewnego oznaczenia wymagają analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca.

Phytocoris ulmi:
Tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; głowa tak długa jak wysoka, często dłuższa (rys. 96 b), szyja pozioma; brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; I człon czułków długi, zwykle tak długi jak długość przedplecza; III człon czułków jasnożółty, rzadko trochę przyciemniony przy wierzchołku; I człon czułków stanowi mniej niż 0,3 szerokości ciemienia (rys. 96 f-h), rzadko ciemny, w tym przypadku raczej z nieregularnymi, dużymi białymi plamami; I człon czułków bardzo długi (rys. 96 g-h), szczecinki na nim są wyraźnie dłuższe niż grubość członu; I człon czułków wyraźnie krótszy niż szerokość przedplecza i 12-14 razy dłuższy niż jego grubość (rys. 96 g); obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; tylne uda spłaszczone, długie, zwykle sięgające poza wierzchołek odwłoka; golenie z ciemnymi pierścieniami; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; wielkość: samiec: 6,4-8 mm; samica: 6,5-7,2 mm; otwór genitalny samca bez zęba ani wyrostka przy lewym brzegu (rys. 99 a-b)

Rysunki za Wagner i Weber 1964:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.