STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Beosus maritimus
Beskid Wschodni
Ostrów (FA21, Kotula B. 1890), Przemy¶l, Winna Góra (FA21, Kotula B. 1890)

Beskid Zachodni
Bieńkowice (DA32, Smreczyński S. 1906b), Krzyszkowice (DA22, Stobiecki S. 1886, Smreczyński S. 1906b)

Nizina Mazowiecka
Szymanów, I (DC57, Smreczyński S. 1954)

Nizina Sandomierska
Rzeszów (EA74, Stobiecki S. 1915), Tarnów, Góra ¦w. Marcina (EA03, Smreczyński S. 1954), Tarnów, Piaskowa Góra (DA94, Smreczyński S. 1954)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska
Duninów (CD92, Strawiński K. 1965b, Strawiński K. 1966b), Łęczyca (CC76, Smreczyński S. 1954), Potoczek (WT71, Strawiński K. 1966b)

Pobrzeże Bałtyku
Hel (CF55, Łęgowski D. et Lis B. 2008)

Podlasie
Parczew (FC32, Bogutyn L. et Strawiński K. 1966)

Pojezierze Mazurskie
Kujawy (CD67, Smreczyński S. 1954)

Roztocze
Zwierzyniec, II (FB30, Cmoluchowa A. et Lechowski L. 1994)

Sudety Zachodnie
Jedlina Zdrój (WS92, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931)

¦l±sk Dolny
Kopalina (XS84, Scholz M.F.R. 1931), P±tnów Legnicki (WS67, Scholz M.F.R. 1931), Wrocisławice (XS06, Lanzke A. et Polentz G. 1942), Wrocław, Karłowice (XS46, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931), Wrocław, Ogród Botaniczny (XS46, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854), Wrocław, Osobowice (XS36, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931), Wrocław, Popowice (XS36, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931), Wrocław, Rakowiec (XS46, Assmann A. 1854, Scholz M.F.R. 1931), Wrocław, Swojczyce (XS46, Scholtz H. 1847, Assmann A. 1854), Wzgórza Strzegomskie (WS94, Scholtz H. 1847, Scholz M.F.R. 1931)

¦l±sk Górny
Bobrek (CA74, Stobiecki S. 1886, Stobiecki S. 1915, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Bukowica (CA84, Stobiecki S. 1886, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Bytom, I (CA58, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Chełmek (CA75, Stobiecki S. 1886, Stobiecki S. 1915, Lis J.A. et Lis B. 1998a), Wojciechów (CB13, Lis J.A. et Lis B. 1998a)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
Kobylany (DA15, Smreczyński S. 1906b), Kraków, Bielany (DA14, Stobiecki S. 1886, Smreczyński S. 1906b), Kraków, Borek Fałęcki (DA24, Smreczyński S. 1906b), Kraków, Kępa Zwierzyniecka (DA14, Smreczyński S. 1906b), Kraków, Kosocice (DA23, Smreczyński S. 1954), Kraków, Krzemionki (DA14, Smreczyński S. 1906b), Kraków, Panieńskie Skały (DA14, Stobiecki S. 1886, Smreczyński S. 1906b), Kraków, Przegorzały (DA14, Smreczyński S. 1906b), Kraków, Sikornik (DA14, Stobiecki S. 1886, Smreczyński S. 1906b), Przedmo¶ć, II (CB26, Noga P. et Lis B. 2015), Rz±ska (DA15, Smreczyński S. 1906b)

Wyżyna Lubelska
Chełm (FB76, Smreczyński S. 1906b), Lublin, I (FB07, Ziarkiewicz T. 1957), Łuszczów (FB28, Lechowski L. 1984), Opoka (EB63, Cmoluchowa A. 1971), Piotrków Pierwszy (FB15, Strawiński K. 1966b), Wandzin (FB19, Fedorko J. 1957), Wytyczno (FB59, Strawiński K. 1966b)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.