START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Oxycarenidae   >>   Metopoplax ditomoides

Na podstawie: Péricart J. 1998. Hémipteres Lygaeidae Euro-Méditerranéead luc. vol. 2. Faune de France 84B, 453 ss.
Metopoplax ditomoides:
Owady niewielkich rozmiarów, osiągające od 3,5 do 4 milimetrów długości ciała. Ubarwienie ciała jest czarne i silnie kontrastuje z żółtawymi półpokrywami, przyciemnionymi jedynie w części wierzchołkowej. Membrana, zwykle z wyraźnie widocznymi żyłkami, jest przezroczysta. Głowa i przedplecze są głęboko punktowane, pokryte jasnymi, wyprostowanymi włoskami. Tarczka również posiada wyraźne punktowanie. Nadustek silnie rozszerzony w części wierzchołkowej wystaje przed policzki (w odróżnieniu od Metopoplax origani, u którego nadustek nie jest rozszerzony i nie wystaje przed policzki). Czułki u tych owadów są stosunkowo cienkie, ciemne z wyjątkiem żółtego, drugiego członu przyciemnionego jedynie w części nasadowej i wierzchołkowej. Wyrostki u nasady czułków skierowane są na zewnątrz. Odnóża są wyraźnie dwukolorowe z ciemno ubarwionymi udami i jasnymi goleniami. Pokarmowo związany jest z roślinami z rodzajów Matricaria L. (rumianek), Tripleurospermum Sch. Bip. (maruna) i Anthemis L. (rumian). Sporadycznie notowany również na innych roślinach (np. na winorośli Vitis vinifera L.), co może wskazywać na polifagizm tego gatunku.

Metopoplax ditomoides - głowa:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.