START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Heterotoma planicornis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964

W Palearktyce wyróżniono dotąd cztery gatunki z tego rodzaju, z których dwa podawane były z Polski. Przy oznaczaniu gatunków bardzo pomocne są paramery samców (67-70, za Gorczyca, Herczek 2008).

Heterotoma planicornis:
Głowa skierowana nieco do przodu (plemię Orthotylini; u plemienia Halticini głowa skierowana prostopadle do osi ciała), szersza niż dłuższa; II człon czułków wyraźnie spłaszczony i pogrubiały, około 5 razy tak długi jak szeroki; III człon cienki, krótki, ciemny, jasny jedynie u nasady i wierzchołku, IV człon najkrótszy i najcieńszy, ciemny, nieznacznie rozjaśniony u nasady i wierzchołku; odnóża jasne; ryjek jasny, jedynie w części apikalnej nieco przyciemniony, stosunkowo krótki, sięga środkowej pary bioder; nasadowe części bioder ciemne; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza, aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi (podrodzina Orthotylinae); ciało czarne lub ciemnobrązowe (rzadko jasnobrązowe), błyszczące, pokryte gęstymi, długimi włoskami oraz srebrzystymi łuskowatymi włoskami; paramery jak na rys. 69-70.

Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.