START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Stenodema laevigata

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Stenodema laevigata:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; oczy przylegające do obrączki apikalnej; II człon czułków nieznacznie dłuższy niż III i IV razem wzięte; tarczka punktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; tylne uda bez zębów; nagle zwężone przy wierzchołku; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); czoło nie wydłużone do przodu (u S. virens czoło wystaje poza tylus); długość: samiec 7,8-8,5 mm; samica 8,5-9,1 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.