START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradus ribauti


Rozkład rekordów w czasie
1800-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2025
6Nizina Wielkopolsko-Kujawska
Luboń (XU20, Gierlasiński et al. 2021a)

¦l±sk Dolny
Brzeg (XS73, Hebda et al. 2018), Opole, Nowa Wie¶ Królewska (YS01, Hebda et al. 2018), Stobrawa (XS83, Gierlasiński et al. 2021a), ¦miechowice (XS84, Hebda et al. 2018)

¦l±sk Górny
Imielin (CA75, Gierlasiński et al. 2021a)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.