STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Teloleuca pellucens
Beskid Zachodni
Babia Góra (CV99, Stobiecki S. 1883, Lis B. et al. 2002, Celary W. 2003)

Sudety Zachodnie
Karpacz (WS52, Scholz M.F.R. 1931), Zagórze ¦l±skie (WS92, Scholz M.F.R. 1931)

Tatry
Dolina Białego (DV25, Smreczyński S. 1954), Dolina Ko¶cieliska (DV15, Smreczyński S. 1954), Dolina Roztoki (DV35, Smreczyński S. 1954), Gęsia Szyja (DV35, Smreczyński S. 1954), Mała Ł±ka (DV25, Smreczyński S. 1954), Tatry (DV25, Stobiecki S. 1915, Krasucki A. 1922), Toporowy Staw Wyżni (DV25, Smreczyński S. 1954),


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.