START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradidae   >>   Aradus ribauti Wagner, 1956


Aradus ribauti:
Ubarwienie, kształt i ząbkowanie krawędzi przedplecza oraz proporcje członów czułków wykazują znaczne podobieństwo do Aradus betulae. Głowa nieco dłuższa niż jej szerokość. Czułki są krótsze niż u A. betulae, stanowią około 1,7-1,8 długości głowy. I człon czułków jest najkrótszy, II człon, najdłuższy, jest około 2,2-2,4 razy dłuższy niż segment III, który z kolei jest nieznacznie krótszy od ostatniego członu; szczytowa część przedostatniego członu w 2/3 lub nawet 3/4 jest wyraźnie jasna, biaława. Kłujka sięga do mesosternum. Przedplecze jest około 2,35-2,45 razy dłuższe niż jego szerokość, a jego brzegi są nieregularnie pokryte ząbkami o różnej wielkości. Długość ciała: 6,8-7,8 mm u samców, 8,3-10 mm u samic.
Na podstawie:
Lis J.A. 2001. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate (rozwłakowate) - Aradidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 162 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.