START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhyparochromidae   >>   Emblethis denticollis Horváth, 1878

Emblethis denticollis:
Gatunek zasiedlający różne siedliska, najczęściej jednak spotykany na terenach piaszczystych, porośniętych roślinnością ruderalną. Polifag, związany pokarnowo z różnymi roślinami z rodziny kapustowatych, między innymi stuliszem (Sisymbrium sp.), tasznikiem (Capsella sp.) czy pieprzycą (Lepidium sp.). Zimują osobniki dorosłe, w ściółce, pod korą lub w innych suchych miejscach
Na podstawie:
Péricart J. 1998. Hemipteres Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1-3. Faune de France 84A, 84B, 84C, 1408 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.